Portugalské kulturní centrum

Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury

Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury vzniklo na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2005, ve spolupráci s Velvyslanectvím Portugalské republiky a Institutem Camões, jako odborné pracoviště, jehož cílem je přispívat k propagaci portugalského jazyka a lusofonní kultury. Centrum vychází vstříc všem zájemcům o portugalský jazyk a kulturu portugalsky mluvících zemí, ať už se jedná o studenty a pedagogy Univerzity Palackého či o laickou veřejnost.

Sídlí ve stávajícím kabinetě portugalštiny na Katedře romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc.

Centrum umožňuje a zprostředkovává:

  • Informační službu pro všechny zájemce o portugalský jazyk a portugalsky mluvící země, doplněnou distribucí propagačních turistických materiálů o Portugalsku.

  • Krátkodobé zapůjčení všech knižních a časopiseckých titulů nacházejících se v knihovně Centra.

  • Krátkodobé zapůjčení audiovizuálních materiálů s lusofonní tematikou (dokumenty, celovečerní filmy, hudba apod. na DVD, VHS, CD...).

  • Konzultování odborné literatury v oborech lingvistika, literární teorie, beletrie, dějiny, reálie a kultura týkajících se portugalsky mluvících zemí.

  • Kulturní aktivity, jako jsou přednášky v češtině i portugalštině, promítání převážně portugalských a brazilských filmů v původním znění s anglickými titulky, výstavy atd. V rámci programu Centra se každý semestr konají Dny lusofonní kultury, jejichž cílem je přiblížit zejména širší veřejnosti kulturu a reálie portugalsky mluvících zemí.

Kontakt

PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.
tel.: 585 633 345
zburianova@post.cz
zuzana.burianova@upol.cz

Jako otvírací doba Centra portugalského jazyka a lusofonní kultury slouží konzultační hodiny vyučujících.

Užitečné kontakty

Velvyslanectví Portugalské republiky
Pevnostní 9
160 00 Praha 6
Česká Republika
tel. : 00420 257 311 230, 257 311 231
fax. : 00420 257 311 234
e-mail : embport@mbox.vol.cz


ICEP Portugal - Obchodní oddělení velvyslanectví Portugalska
Pevnostní 9
160 00 Praha 6
Česká Republika
tel. : 00420 251 091 751
fax. : 00420 257 320 053
e-mail : praguedelegation@icep.cz