Uchazečům

Studijní programy

Prezenční bakalářské studium

Prezenční magisterské navazující studium

Kombinované magisterské navazující studium

Doktorské studijní programy

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete na webu fakulty

Bakalářské studium

Všichni uchazeči o studium musí absolvovat test studijních předpokladů, na francouzštině a španělštině pak navíc i oborový test z jazyka a reálií. Na italštině a portugalštině se oborový test z jazyka neskládá.

Oborový test může být nahrazen předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek: maturitní zkouška ze španělského jazyka s prospěchem "výborně", jazykový certifikát DELE Intermedio nebo jeho ekvivalent.

Oborový test z francouzštiny je možné prominout, předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek:

  • a) zkouška DELF B1, DELF B2 DELF C1 nebo C2. Detaily ohledně uznávání zkoušek zde
  • b) maturitní zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b.) nebo "velmi dobře" (90 b.)
  • c) státní jazyková zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b,) nebo "velmi dobře" (90 b.)

Magisterské studium

Přijímací zkouška na všechny magisterské obory má podobu ústního pohovoru týkajícího se dosavadního a především budoucího zaměření uchazeče. Student předloží krátky projekt budoucí diplomové práce (max. 3 strany), který prezentuje před zkušební komisí (lze využít text bakalářské nebo jiné odborné práce). Součástí jsou otázky věnované motivaci ke studiu. Zájemci o studium, kteří se hlásí z jiné fakulty nebo vysoké školy, doloží vedle projektu také Diploma Supplement svého bakalářského studia (tento dokument lze nahradit seznamem atestací z průběhu bakalářského studia potvrzeným studijním oddělením příslušné vysoké školy).

Doktorské studium

Katedra romanistiky zajišťuje postgraduální doktorské (Ph.D.) studium v oboru Románské jazyky a Románské literatury. Doktorský studijní program je po splnění příslušných přijímacích zkoušek otevřený absolventům magisterského stupně románsky orientovaných filologických oborů.

Osnova badatelského záměru v rámci přijímacího řízení je požadována v rozsahu nejméně 1 normostrany.

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.