Členové

Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.

Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 356
e-mail
adresa
Místnost: 1.02,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý 15h30 - 16h30 (pracovna 2.48)

(ve zkouškovém období konzultace po domluvě)

 

Osobní informace

Praxe

od r. 2013: učitelka francouzštiny na univerzitní jazykové škole UPlift

od r. 2012: odborná asistentka, Katedra romanistiky FF UP Olomouc

2011–2012: asistentka tamtéž

2011: samostatná odborná pracovnice pro vědu a výzkum tamtéž (částečný úvazek)

2009–2011: interní doktorandka tamtéž

2010–2011: učitelka francouzštiny, SOŠ Řepčínská Olomouc (částečný úvazek)

2008–2010: učitelka francouzštiny, Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (částečný úvazek)

 

Vzdělání

2012: titul Ph.D. v oboru románské jazyky, FF UP Olomouc

2008: titul Mgr. v oborech francouzská filologie, německá filologie, FF UP Olomouc

2007: osvědčení o učitelské způsobilosti, FF UP Olomouc

2002: bilingvní maturita, Slovanské gymnázium Olomouc, česko-francouzská sekce

 

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty

2013: Polsko, Krakov: Jagellonská univerzita, výzkumný pobyt (3 dny)

2013: Francie, Paříž: Université Paris XIII, spolupráce na výzkumném projektu Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (10 dní)

2011: Belgie, Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain, studijní pobyt (10 dní)

2007–2008: Francie, Nancy: Atilf/CNRS, spolupráce na výzkumném projektu TLF-Étym (1 semestr)

2006: Francie, Nancy: Université Nancy 2, studijní pobyt Erasmus (1 semestr)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Monografie

-       Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles (2015). Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée. Limoges: Lambert-Lucas.

-       Hildenbrand, Zuzana (2012). Emprunts lexicaux à l'allemand dans le français contemporain. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Kapitoly v monografiích

 

-       Bochnakowa, Anna – Hildenbrand, Zuzana (2016). „Des néologismes culinaires récents en polonais et en tchèque“. In: Hildenbrand, Zuzana – Kacprzak, Alicja – Sablayrolles, Jean-François (éds). Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Limoges: Lambert-Lucas, s. 227-266.

-       Hildenbrand, Zuzana – Jacquet-Pfau, Christine (2016). „Les pratiques alimentaires, un domaine très ouvert aux emprunts. Analyse en français et en tchèque“. In: Hildenbrand, Zuzana – Kacprzak, Alicja – Sablayrolles, Jean-François (éds). Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Limoges: Lambert-Lucas, s. 175-225.

-       Hildenbrand, Zuzana (2013). „Od vokálního projevu v hudbě k fonetice: výslovnost hlásky [r] ve zpívané francouzštině“. In: Voždová, Marie a kol. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 69-84.

 

Odborné články

-        Hildenbrand, Zuzana – Polická, Alena (2014). „Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině“. Časopis pro moderní filologii 96/1. Praha: Univerzita Karlova, s. 100-110.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „À propos de quelques glissements de sens rocambolesques“. Écho des études romanes 8/2. České Budějovice: Université de Bohême du Sud, s. 5–13.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Les Allemands vus par les Français : les changements des relations franco-allemandes dans le temps et leur reflet dans le lexique français“. Studia romanistica 12/2. Ostrava: Universitas Ostraviensis, s. 23–30.

-        Sablayrolles, Jean-François – Anastassyadis-Symeonidis, Anna – Kacprzak, Alicja  - Podhorná-Polická, Alena et al. (2012). „Emprunts et équivalents : étude de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues“. Cahiers de lexicologie. Dynamique de la recherche en lexicologie, lexicographie et terminologie au Brésil 2012/2/101. Paris: Classiques Garnier, s. 197–207.

-        Navrátilová, Zuzana (2011). „Emprunts lexicaux à lʼallemand dans le français“. Romanica Olomucensia 23/1. Olomouc: FF UP, s. 15–22.

-        Navrátilová, Zuzana (2011). „Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ?“. In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., s. 120–129.

-        Navrátilová, Zuzana (2009). „Sylvaner, traminer, riesling: étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand“. In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc/Uherské Hradiště: FF UP/R. Lešingrová, s. 159–168.

 

Umělecký překlad

 

-          Hildenbrand, Zuzana (2014). „Vůně“ (překlad 10 kapitol z knihy Parfums Philippa Claudela), Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 2014/12, ročník X. Praha: Občanské sdružení Splav!, s. 35-42.

 

Recenze, ostatní

-        Hildenbrand, Zuzana (2017). "Podhorná-Polická, Alena (éd.). Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots". Études romanes de Brno 2017/1. Brno: Masarykova univerzita, s. 254-255.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Francouzská publikace o neologismech“. Bohemica Olomucensia 2012/4. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 341-343.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Charles Bernet – Pierre Rézeau, On va le dire comme ça, Dictionnaire des expressions quotidiennes“. Romanica Olomucensia 24/1, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 78–79.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Zlata Kufnerová, Čtení o překládání“. Bohemica Olomucensia 2012/2. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 178–180.

-        Navrátilová, Zuzana (2008). 5 hesel slovníku TLF-Étym („Frichti, Kirsch, Nouille, Quetsche, Quiche“). In: ATILF - CNRS & Nancy Université. Programme de recherche TLF-Étym, http://www.atilf.fr/tlf-etym

-        Navrátilová, Zuzana (2007). 9 hesel slovníku TLF-Étym („Kummel, Quenelle, Riesling, Rollmops, Schnaps, Schnick, Sylvaner, Traminer, Vermouth“). In: ATILF - CNRS & Nancy Université. Programme de recherche TLF-Étym, http://www.atilf.fr/tlf-etym

 

Aktivní účast na konferencích a jiné přednášky

-        2014: Usage, norme et codification à l’âge des corpus informatisés, České Budějovice 11. – 12. 6. 2014, příspěvek „Autour de la notion de « néonorme » : rapports de force dans le processus lexicologique de l’évaluation de l’usage des néologismes et du choix des critères d’adoption pour les néologismes – candidats à la dictionnairisation“.

-        2013: Olomouc 2. a 9. 5. 2013, přednáška „Vzájemné francouzsko-německé vlivy v lexiku“ pro frekventanty kurzu Kontaktová lingvistika v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

-        2012: Česká romanistika v evropském kontextu. XVI. mezinárodní setkání romanistů, Olomouc 23. – 24. 11. 2012, příspěvek „Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, portugalštině, řečtině a polštině“

-        2012: rozhovor v rozhlase: Český rozhlas Olomouc, Dobrá rada, 27. 8. 2012, 47´

-        2011: Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 28. – 29. 4. 2011, příspěvek „Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ?“

-        2010: Česká romanistika v evropském kontextu. XV. mezinárodní setkání romanistů, FF UP Olomouc 26. – 27. 11. 2010, příspěvek „Německé lexikální výpůjčky ve francouzštině“

-        2009:Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 23. – 24. 4. 2009, příspěvek „Sylvaner, traminer, riesling : étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand“

 

Jiné aktivity

2012, 2013 a 2014: organizace Dnů francouzské kultury v Olomouci

 

Účast v projektech

-        od r. 2013: EmpNéo – Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (MOBILITY 7AMB13FR054, http://www.muni.cz/research/projects/24103?lang=cs): řešitel

-        -2013-2014: I-FIT – Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (CZ.1.07/2.2.00/28.0095, https://atp.anglistika.upol.cz/cz/): autor inovovaného předmětu Tlumočnická cvičení

-         2012-2014: UpLift – Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP (CZ.1.07/2.2.00/28.0033, http://uplift.upol.cz/site/): odborný garant za Katedru romanistiky

-        2011–2013: Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/15.0291, http://www.ifo.upol.cz/index.php): odborný koordinátor za katedru romanistiky – překladatelství a tlumočnictví

-        2007–2008: TLF-Étym (http://www.atilf.fr/tlf-etym/): člen řešitelského týmu

 

Ocenění

2014: 3. cena v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2013-2014, kategorie próza (Philippe Claudel, Parfums)

 

Členství

od r. 2014 členka recenzního kolegia časopisu Neologica

od r. 2011 členka sdružení Gallica

 
kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 11. 1. 18, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: