Členové

Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.

Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 356
e-mail
adresa
Místnost: 1.02,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý 15h30 - 16h30

 

Osobní informace

Praxe

od r. 2013: učitelka francouzštiny na univerzitní jazykové škole UPlift

od r. 2012: odborná asistentka, Katedra romanistiky FF UP Olomouc

2011–2012: asistentka tamtéž

2011: samostatná odborná pracovnice pro vědu a výzkum tamtéž (částečný úvazek)

2009–2011: interní doktorandka tamtéž

2010–2011: učitelka francouzštiny, SOŠ Řepčínská Olomouc (částečný úvazek)

2008–2010: učitelka francouzštiny, Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (částečný úvazek)

 

Vzdělání

2012: titul Ph.D. v oboru románské jazyky, FF UP Olomouc

2008: titul Mgr. v oborech francouzská filologie, německá filologie, FF UP Olomouc

2007: osvědčení o učitelské způsobilosti, FF UP Olomouc

2002: bilingvní maturita, Slovanské gymnázium Olomouc, česko-francouzská sekce

 

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty

2013: Polsko, Krakov: Jagellonská univerzita, výzkumný pobyt (3 dny)

2013: Francie, Paříž: Université Paris XIII, spolupráce na výzkumném projektu Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (10 dní)

2011: Belgie, Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain, studijní pobyt (10 dní)

2007–2008: Francie, Nancy: Atilf/CNRS, spolupráce na výzkumném projektu TLF-Étym (1 semestr)

2006: Francie, Nancy: Université Nancy 2, studijní pobyt Erasmus (1 semestr)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Monografie

-       Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles (2015). Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée. Limoges: Lambert-Lucas.

-       Hildenbrand, Zuzana (2012). Emprunts lexicaux à l'allemand dans le français contemporain. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Kapitoly v monografiích

 

-       Bochnakowa, Anna – Hildenbrand, Zuzana (2016). „Des néologismes culinaires récents en polonais et en tchèque“. In: Hildenbrand, Zuzana – Kacprzak, Alicja – Sablayrolles, Jean-François (éds). Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Limoges: Lambert-Lucas, s. 227-266.

-       Hildenbrand, Zuzana – Jacquet-Pfau, Christine (2016). „Les pratiques alimentaires, un domaine très ouvert aux emprunts. Analyse en français et en tchèque“. In: Hildenbrand, Zuzana – Kacprzak, Alicja – Sablayrolles, Jean-François (éds). Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Limoges: Lambert-Lucas, s. 175-225.

-       Hildenbrand, Zuzana (2013). „Od vokálního projevu v hudbě k fonetice: výslovnost hlásky [r] ve zpívané francouzštině“. In: Voždová, Marie a kol. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 69-84.

 

Odborné články

-        Hildenbrand, Zuzana – Polická, Alena (2014). „Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině“. Časopis pro moderní filologii 96/1. Praha: Univerzita Karlova, s. 100-110.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „À propos de quelques glissements de sens rocambolesques“. Écho des études romanes 8/2. České Budějovice: Université de Bohême du Sud, s. 5–13.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Les Allemands vus par les Français : les changements des relations franco-allemandes dans le temps et leur reflet dans le lexique français“. Studia romanistica 12/2. Ostrava: Universitas Ostraviensis, s. 23–30.

-        Sablayrolles, Jean-François – Anastassyadis-Symeonidis, Anna – Kacprzak, Alicja  - Podhorná-Polická, Alena et al. (2012). „Emprunts et équivalents : étude de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues“. Cahiers de lexicologie. Dynamique de la recherche en lexicologie, lexicographie et terminologie au Brésil 2012/2/101. Paris: Classiques Garnier, s. 197–207.

-        Navrátilová, Zuzana (2011). „Emprunts lexicaux à lʼallemand dans le français“. Romanica Olomucensia 23/1. Olomouc: FF UP, s. 15–22.

-        Navrátilová, Zuzana (2011). „Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ?“. In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., s. 120–129.

-        Navrátilová, Zuzana (2009). „Sylvaner, traminer, riesling: étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand“. In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc/Uherské Hradiště: FF UP/R. Lešingrová, s. 159–168.

 

Umělecký překlad

 

-          Hildenbrand, Zuzana (2014). „Vůně“ (překlad 10 kapitol z knihy Parfums Philippa Claudela), Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 2014/12, ročník X. Praha: Občanské sdružení Splav!, s. 35-42.

 

Recenze, ostatní

-        Hildenbrand, Zuzana (2017). "Podhorná-Polická, Alena (éd.). Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots". Études romanes de Brno 2017/1. Brno: Masarykova univerzita, s. 254-255.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Francouzská publikace o neologismech“. Bohemica Olomucensia 2012/4. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 341-343.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Charles Bernet – Pierre Rézeau, On va le dire comme ça, Dictionnaire des expressions quotidiennes“. Romanica Olomucensia 24/1, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 78–79.

-        Hildenbrand, Zuzana (2012). „Zlata Kufnerová, Čtení o překládání“. Bohemica Olomucensia 2012/2. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 178–180.

-        Navrátilová, Zuzana (2008). 5 hesel slovníku TLF-Étym („Frichti, Kirsch, Nouille, Quetsche, Quiche“). In: ATILF - CNRS & Nancy Université. Programme de recherche TLF-Étym, http://www.atilf.fr/tlf-etym

-        Navrátilová, Zuzana (2007). 9 hesel slovníku TLF-Étym („Kummel, Quenelle, Riesling, Rollmops, Schnaps, Schnick, Sylvaner, Traminer, Vermouth“). In: ATILF - CNRS & Nancy Université. Programme de recherche TLF-Étym, http://www.atilf.fr/tlf-etym

 

Aktivní účast na konferencích a jiné přednášky

-        2014: Usage, norme et codification à l’âge des corpus informatisés, České Budějovice 11. – 12. 6. 2014, příspěvek „Autour de la notion de « néonorme » : rapports de force dans le processus lexicologique de l’évaluation de l’usage des néologismes et du choix des critères d’adoption pour les néologismes – candidats à la dictionnairisation“.

-        2013: Olomouc 2. a 9. 5. 2013, přednáška „Vzájemné francouzsko-německé vlivy v lexiku“ pro frekventanty kurzu Kontaktová lingvistika v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

-        2012: Česká romanistika v evropském kontextu. XVI. mezinárodní setkání romanistů, Olomouc 23. – 24. 11. 2012, příspěvek „Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, portugalštině, řečtině a polštině“

-        2012: rozhovor v rozhlase: Český rozhlas Olomouc, Dobrá rada, 27. 8. 2012, 47´

-        2011: Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 28. – 29. 4. 2011, příspěvek „Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ?“

-        2010: Česká romanistika v evropském kontextu. XV. mezinárodní setkání romanistů, FF UP Olomouc 26. – 27. 11. 2010, příspěvek „Německé lexikální výpůjčky ve francouzštině“

-        2009:Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 23. – 24. 4. 2009, příspěvek „Sylvaner, traminer, riesling : étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand“

 

Jiné aktivity

2012, 2013 a 2014: organizace Dnů francouzské kultury v Olomouci

 

Účast v projektech

-        od r. 2013: EmpNéo – Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (MOBILITY 7AMB13FR054, http://www.muni.cz/research/projects/24103?lang=cs): řešitel

-        -2013-2014: I-FIT – Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (CZ.1.07/2.2.00/28.0095, https://atp.anglistika.upol.cz/cz/): autor inovovaného předmětu Tlumočnická cvičení

-         2012-2014: UpLift – Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP (CZ.1.07/2.2.00/28.0033, http://uplift.upol.cz/site/): odborný garant za Katedru romanistiky

-        2011–2013: Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/15.0291, http://www.ifo.upol.cz/index.php): odborný koordinátor za katedru romanistiky – překladatelství a tlumočnictví

-        2007–2008: TLF-Étym (http://www.atilf.fr/tlf-etym/): člen řešitelského týmu

 

Ocenění

2014: 3. cena v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2013-2014, kategorie próza (Philippe Claudel, Parfums)

 

Členství

od r. 2014 členka recenzního kolegia časopisu Neologica

od r. 2011 členka sdružení Gallica

 
kalendář akcíCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 16. 11. 17, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: