Členové

Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D.

Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 359
e-mail
adresa
Místnost: 1.04,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

3. 1.  10h30-11h30
8. 1.  10h00-11h00
19. 1. 10h00-11h00
23. 1. 10h00-11h00
6. 2.   10h00-11h00Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

francouzská literatura

Publikace

Monografie

 • MATOUŠKOVÁ, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, 188 s. 

 • VOŽDOVÁ, M. – MATOUŠKOVÁ, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, 368 s.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 158 s.

 

Studie publikované v mezinárodně uznávaných periodikách a sbornících

 • MATOUŠKOVÁ, J.: "La réécriture du mythe donjuanien : La Nuit de Valognes d´Éric-Emmanuel Schmitt". In Romanica Cracoviensia, vol. 17, n0 4, 2017, (v tisku)

 • MATOUŠKOVÁ, J.: „La technique du flash-back dramatique en tant que moyen de voyager dans le temps: Ne réveillez pas Madame de Jean Anouilh“. In Romanica Olomucensia XXII–Supplementum, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 59–64.

 

Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících 

 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Les belles-lettres françaises dans la bibliothèque archiépiscopale de Château de Kroměříž“. In: Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2013, s. 115–121.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Francouzsky psaná beletrie ve fondu arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži“. In: Opera romanica 13, Martin, 2012, s. 139–145.

 

Skripta

 • VOŽDOVÁ, M. a kolektiv: Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, 134 s.
 • VOŽDOVÁ, M. – MATOUŠKOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulutrní Francie, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, 68 s.

 

Ostatní články

 • MATOUŠKOVÁ, J.: XVIII. mezinárodní setkání romanistů na katedře romanistiky FF UP, Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci Online, 5. 12. 2016. 

 • MATOUŠKOVÁ, J.: Ohlédnutí za olomouckými Dny francouzské kultury 2012, Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci, ročník 21, č. 26, 25. května 2012, s. 8.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: XV. mezinárodní setkání romanistů na Filozofické fakultě UP, Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci, ročník 20, č. 10, 10. prosince 2010, s. 2.

 

Recenze

 • MATOUŠKOVÁ, J.: "Michel Corvin, La Lecture innombrable des textes du théâtre contemporain". In: Études romanes de Brno (v tisku)

 • MATOUŠKOVÁ, J.: "Antony Soron (éd.) (2016). Éric-Emmanuel Schmitt : La Chair et l’invisible". In: Studia Romanistica 17/2, 2017, s. 193-195.

 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Marie Voždová: Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru“. In: Romanica Olomucensia 24/1, 2012, s. 88–90.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Michel Pruner: L’Analyse du texte de théâtre“. In: Romanica Olomucensia XX/2, 2010, s. 88–90.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Alain Couprie: Le théâtre. Texte, dramaturgie, histoire“. In: Studia Romanistica X/2, 2010, s. 152–153.

 

Přednášky na mezinárodních konferencích

 • MATOUŠKOVÁ, J.: "Écriture palimpseste Jeana Anouilhe". Cudzie jazyky v premenách času VIII. Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, 10. 11. 2017. 

 • MATOUŠKOVÁ, J.: "Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea". Česká romanistika v evropském kontextu - XVIII. mezinárodní setkání romanistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 25.-26. 11. 2016. 

 • MATOUŠKOVÁ, J.: „K problematice intertextuality v dramatickém díle Jeana Anouilhe“. Česká romanistika v evropském kontextu – XVII. mezinárodní setkání romanistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 28.–29. 11. 2014.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Entre deux cultures : le théâtre de Jean Anouilh en Moravie“. International cultural studies conference „SEFOC“ (Searching for culture). Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 16.–17. 10. 2014.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Mezi Francií a Švýcarskem: odraz exilu Jeana Anouilhe v jeho dramatické tvorbě“. Pohled odjinud/A View from Elsewhere. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 20.–21. 6. 2014.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „K problematice intertextuality v dramatickém díle Erica-Emmanuela Schmitta“. Česká romanistika v evropském kontextu: XVI. mezinárodní setkání romanistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 23.–24. 11. 2012.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Francouzská krásná literatura ve fondu Arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži“. Európske cesty románskych kníh v 16.–18. storočí. Oponice, Slovensko, Slovenská národná knižnica, 25.–27. 10. 2011.
 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Metadivadelní postupy v dramatickém díle Jeana Anouilhe“. Česká romanistika v evropském kontextu – XV. mezinárodní setkání romanistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 26.–27. 11. 2010.

 • MATOUŠKOVÁ, J.: „Belles-lettres françaises dans la bibliothèque archiépiscopale de château de Kroměříž“. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 16.–18. 9. 2010.

Citace

 • TUREKOVÁ, A., Tajomstvá arcibiskupskej knižnice v kroměříži alebo po stopách francúzskej kultúry, Ostium, roč. 13, 4/2017 (recenze monografie MATOUŠKOVÁ,  J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea, Olomouc, Univerzita Palackého, 2016).
   
 • DOLEŽALOVÁ, P.: Nová Astrea. Překlad s výkladem nejen o Seladonovi a nových Arkádiích, Brno, CDK, 2017 (citace monografie MATOUŠKOVÁ, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura, Olomouc, Univerzita Palackého, 2011).

 • TUREKOVÁ, A.: „Aké poklady z Francúzska ukrýva kroměřížska zámocká knižnica?“. In: Ostium, internetový časopis pre humanitné vedy, 4/2013 (recenze třídílné monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura. Krásná literatura. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty).
 • BEKOVÁ, J.: „Marie Voždová – Jiřina Matoušková (2011): Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura. Krásná literatura. Populární doboré žánry: životy, paměti, listy a cesty“, Romanica Olomucensia, sv. 24, n. 1, 2012, s. 87–88 (recenze třídílné monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura. Krásná literatura. Populární doboré žánry: životy, paměti, listy a cesty).
 • ZMETÁK, I.: „Francúzske tlače v zámockej knižnici v Kroměříži“. In: Knižnica, roč. 13, č. 9, 2012, s. 64 (recenze třídílné monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura. Krásná literatura. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty).

 

 

Granty

2017–2019 hlavní řešitel projektu "Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe", Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP

2015–2016 člen řešitelského týmu projektu SGS IGA "Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu", hlavní řešitel PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

2014–2015 člen řešitelského týmu projektu "Jazyk-literatura-kultura: vztahy české, moravské, polské a slezské v minulosti a dnes", hlavní řešitel prof. dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

2013–2015 člen řešitelského týmu projektu „Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci“, hlavní řešitel Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. (projekt ESF OPVK)

2012–2014 člen řešitelského týmu projektu „Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce“, hlavní řešitel Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. (projekt ESF OPVK)

2011–2013 člen řešitelského týmu projektu „Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce“, hlavní řešitel Ing. Pavlína Grigárková (projekt ESF OPVK)

2011–2013 spoluřešitel projektu „Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž. Literatura s duchovní tematikou“, Studentská grantová soutěž UP, dvouletý projekt, hlavní řešitel PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

2010–2011 hlavní řešitel projektu „Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž. Krásná literatura.“, Studentská grantová soutěž UP, jednoletý projekt

2007–2008 pomocný vědecký pracovník na grantu 405/05/2725 GAČR „Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách“, hlavní řešitel PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

 
kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 11. 1. 18, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: