Členové

Mgr. Martin Pleško, Ph.D.

Mgr. Martin Pleško, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Martin Pleško, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 351
e-mail
adresa
Místnost: 1.14,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Novinky

 

 

Osobní informace

Vzdelanie

Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, FF (románske jazyky - francúzština, školiteľ: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

Mgr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FHV (dnes FF) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry)

Prax

od 2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, odborný asistent

2015-16 - Institute of Business Administration in Karachi (Pakistan), visiting faculty a vedúci sekcie FJ pri Katedre sociálnych vied

2015-16 - Alliance française de Karachi (Pakistan), učiteľ FJ a súdny prekladateľ  

2014-15 - Univerzita Palackého v Olomouci, asistent

2012-15 - Univerzita Palackého v Olomouci, učiteľ AJ a FJ na viacerých pracoviskách FF UP

2010-12 - Alliance française de Banská Bystrica, učiteľ FJ

2010 - Gymnázium ul. 17. novembra v Topoľčanoch, suplujúci učiteľ FJ

2007-10 Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska o.z., učiteľ FJ

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Monografie

[1] PLEŠKO, M. (2015):  Les femmes, le français et la francophonie. Féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse. Olomouc: Univerzita Palackého, 215 s. ISBN 978-80-244-4534-2.

Učebnice

[1] PLEŠKO, M. (2015):  Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii. Olomouc: Univerzita Palackého,  98 s. ISBN 978-80-244-4778-0. 

Odborné články

[1] PLEŠKO, M. – HOLEŠ, J. (2016): La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie. In: Studia Romanica, roč. 16, č. 1, s. 35–. ISSN 1843-7087.

[2] PLEŠKO, M. – SKŘÍČKOVÁ, E. (2016): Zkoušení, hodnocení a klasifikace v kurzech francouzského a italského jazyka. In: NOVÝ, J.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. Testování a měření jazykových kompetencí. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN: 978-80-244-4917-3.

[3] PLEŠKO, M. –  HOLEŠ, J. (2015): Quelques remarques sur la féminisation linguistique dans la langue française. In: Nová filologická revue, roč. 7, č. 1, s. 6–14. ISSN 1338-0583.

[4] PLEŠKO, M. (2015): Féminisation des textes dans les pays francophones: égalité entre les hommes et les femmes dans les formulaires institutionnels. In: VESELÁ, D.: Langue, culture et littérature entre géographie et histoire: IIIe colloque Studia Romanistica Beliana . Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN: 978-80-7435-617-9.

[5] PLEŠKO, M. (2014): Féminisation linguistique en français: le cas des offres d’emploi. In: PITAR, M.: AGAPES FRANCOPHONES 2014 - Actes du XIe Colloque International d’Études Francophones CIEFT 2014   « Le texte en contexte(s) ». Temešvár: JATEPress, s. 227–238. ISBN978-963-315-227-0.

[6] SKŘÍČKOVÁ, E. – PLEŠKO, M. (2014): Trendy a přístupy ve výuce románských a ostatních jazyků na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: NOVÝ, J.: Trendy v jazykovém vzdělávaní v terciární sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v ČR a SR. Olomouc: Univerzita Palackého.

[7] PLEŠKO, M. (2013): Conjugaison du verbe français basée sur le code oral. In: Romanica Olomucensia, roč. 25, č. 2. ISBN 978-80-244-4048-4.

[8] PLEŠKO, M. (2012): La féminisation linguistique en milieu francophone. In: Romanica Olomucensia, roč. 24, č. 2, s. 151–158. ISSN 1803-4136.

[9] PLEŠKO, M. (2012): L’état de la féminisation en français. In: Philologia XXII - Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, roč. 22, č. 1–2, s. 53–62. ISSN 1336-3786.

[10] PLEŠKO, M. (2012): Rodové stereotypy v učebniciach francúzštiny ako cudzieho jazyka. In: XLinguae: European Scientific Language Journal, roč. 5, č. 2., s. 28–34. ISSN 1337-8384.

[11] PLEŠKO, M. Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín. In: XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů - Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého. (v tisku)

[12] LABROSSE, C. O nesexistickom francúzskom jazyku (prekl. PLEŠKO, M.). In: BEDNAŘÍKOVÁ, B. (ed.): Čítanka textů z kongnitivní lingvistiky II. Olomouc: Univerzita Palackého. (v tisku)

Recenzie

[1] PLEŠKO, M. Mozaika súčasnej slovenskej literatúry (Guy, N. a kol.). Romanica Olomucensia, 2013. s. 189-190.

[2] PLEŠKO, M. Jazyková politika ve frankofonních zemích (Kadlec, J., Holeš, J.). Nová filologická revue, 2013. s. 150-151.

[3] PLEŠKO, M. Francouzština na africkém kontinentě (Kadlec, J.). Nová filologická revue, 2013. s. 151-152.

[4] PLEŠKO, M. Slovesa v kontrastu (Chovancová, K. a kol.). XLinguae: European Scientific Language Journal, 2012. s. 49-50.

Konferencie

[1] PLEŠKO, M., HOLEŠ, J. Pôvod jazykovej feminizácie a jej vývoj vo frankofónnych krajinách. Česká romanistika v evropském kontextu XVII. mezinárodní setkání romanistů. Univerzita Palackého v Olomouci 28.11.2014 - 29.11.2014.

[2] PLEŠKO, M. Féminisation linguistique des textes administratifs et officiels: état des lieux dans les pays francophones. Colloque international d'études francophones: texte en contexte(s). Universitatea de Vest din Timişoara, Rumunsko 13.03.2014 - 14.03.2014.

[3] PLEŠKO, M. Féminisation des textes dans les pays francophones : égalité entre les hommes et les femmes dans les formulaires institutionnels. Studia Romanistica Beliana III - Culture, langue et littérature entre géographie et histoire : aspects interdisciplinaires. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 10.10.2013 - 11.10.2013.

[4] PLEŠKO, M. Olomouc Linguistics Colloquium. Univerzita Palackého v Olomouci 06.06.2013 - 08.06.2013.

[5] PLEŠKO, M. Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín. XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů - Jazyková euromozaika. Univerzita Palackého v Olomouci 06.05.2013 - 08.05.2013.

[6] PLEŠKO, M. Feminizácia vo frankofónnom prostredí: súčasný stav a vzájomné vplyvy. Česká romanistika v evropském kontextu - XVI. mezinárodní setkání romanistů. Univerzita Palackého v Olomouci 23.11.2012 - 24.11.2012.

[7] PLEŠKO, M. L'état de la féminisation en français. Études françaises en Slovaquie. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko 12.09.2011 - 14.09.2011.

[8] PLEŠKO, M. Études françaises en Slovaquie 2010. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 30.09.2010 - 01.10.2010.

Organizácia workshopov

[1] PLEŠKO, M. Učiteľ prekladateľom, prekladateľ učiteľom II. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 08.11.2011 - 08.11.2011.

[2] PLEŠKO, M. Učiteľ prekladateľom, prekladateľ učiteľom. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko 30.11.2010 - 30.11.2010.

Ostatné publikácie

[1] PLEŠKO, M. Le cimetière du Père-Lachaise : lieu de mémoire. L'Amitié - mansuel en français, 2011, roč. 55, č. 3-4, s. 1-2. ISSN 1335-2695.

[2] PLEŠKO, M. Saint-Jacques-de-Compostelle. L'Amitié - mansuel en français, 2011, roč. 54, č. 4-5, s. 20-21. ISSN 1335-2695.

[3] PLEŠKO, M. Nous vous présentons l’écrivain Mohammed El Amroui. L'Amitié - mansuel en français, 2010, roč. 53, č. 9-10, s. 8-9. ISSN 1335-2695.

[4] PLEŠKO, M. La grève du lait. L'Amitié - mansuel en français, 2010, roč. 53, č. 7, s. 6. ISSN 1335-2695.

[5] PLEŠKO, M. Pays celtique - Bretagne. L'Amitié - mansuel en français, 2010, roč. 53, č. 6, s. 2-3. ISSN 1335-2695.

 
CIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 26. 9. 17, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: