Členové

Doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

Doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. docent
Doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 359
e-mail
adresa
Místnost: 1.04,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Konzultace v zimním semestru 2017/2018

úterý 13.45-14.45

ostatní dny dle předchozí dohody


Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Specializace:
francouzská literatura, bulvární divadlo, současná ženská literatura

 

Člen Kolegia recenzentů časopisu Romanica Olomucensia

Publikace

 

Monografie

 • VOŽDOVÁ, M.: Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, 132 s.

 • VOŽDOVÁ, M. – MATOUŠKOVÁ, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, 368 s.

 • VOŽDOVÁ, M. a kol.: Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, 183 s. 

 • VOŽDOVÁ, M.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 150 s.

 • VOŽDOVÁ, M.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 257 s.

 • VOŽDOVÁ, M.: Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 300 s.

 • VOŽDOVÁ, M. – ŠPIČKA, J.: Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, 599 s.

 • VOŽDOVÁ, M.: Skřípavý smích Jeana Anouilhe. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, 164 s.

Kapitoly v monografiích

 • VOŽDOVÁ, M.: „Od slova k obrazu aneb dvakrát Pátek večer.“ In Relokace v literatuře a filmu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, s. 183–193.

 • VOŽDOVÁ, M.:  „Práce v archivech a její specifika: způsoby excerpce a dokumentace.“ In  Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 15–23.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Western ve francouzské literatuře. Mýtus, jeho parodie a destrukce.“ In Mnohotvárnost téhož aneb podoby francouzského umění. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 155–178.

 • VOŽDOVÁ, M.: „K podobám genderové plurality kultury v současné francouzské próze.“ In Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, s. 31–50.

Studie

 • VOŽDOVÁ, M.:„Livre précieux en tant qu´héritage culturel du passé. Ouvrages religieux et spirituels de la bibliothèque archiépiscopale de Kroměříž.“ In Les faces multiples de l´identité culturelle française.Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015, s. 35–45. (v tisku)

 • VOŽDOVÁ, M.: „Eugène Labiche aneb Smích Francie devatenáctého století.“ Cizí jazyky 58/3, 2014/2015, s. 48–51. (v tisku)

 • VOŽDOVÁ, M.:„Le témoin muet des siècles passés – une bibliothèque.“ In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 205–213.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Cesty francouzských tisků do kroměřížské arcibiskupské knihovny.“ In Európske cesty románskych kníh v 16.–18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Slovenská národná knižnica, Martin 2012, s. 131–138.

 • VOŽDOVÁ, M.:„Vivre la vie de l´autre d´après Marie Hélène Lafon : Les derniers indiens.“Romanica Olomucensia XXIV – Supplementum. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, s. 151–156.

 • VOŽDOVÁ, M.:„Cizinec v Olomouci aneb XX. Francouzská letní univerzita VNJH Brno.“ Filozofia 66/9, 2011, 954–955.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Jean Anouilh – autor dvouznačné výpovědi.“ Cizí jazyky ve škole 53/5, 2010, s. 154–156.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Le théâtre français en Moravie de 1948 à nos jours.“ In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. Masarykova univerzita Brno, Brno 2010, s. 205–212.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Mère ou meurtrière ? Le crime au cœur de la famille dans l´univers romanesque de Marie-Hélène Lafon.“Romanica olomucensia 22/2, 2010, 143–151. Na požádání editorů přetištěno znovu In Fictions et vérités assassines. Ed. Sylviane Coyault a Jacques Message. Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2013, s. 23–34.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Monsieur Perrichon et les autres ou Voyage en tant que partie composante de la mythologie de l´époque.“ Romanica Olomucensia XXII – Supplementum. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 103–111.

 • VOŽDOVÁ, M.:„Première république – âge d´or du théâtre français en Moravie.“ Romanica Olomucensia 21/1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2009, s. 71–79.

 • VOŽDOVÁ, M.: „L´espace et l´objet dans le vaudeville moderne : le cas de Marc Camoletti.“ Romanica Olomucensia  20/1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 47–54.

 • VOŽDOVÁ, M.:„Le retour aux origines dans le roman contemporain : l´exemple de Květa Legátová.“  Romanica Olomucensia 20/2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 150–157.

 • VOŽDOVÁ, M.:„La récéption du théâtre de Jean Giraudoux en Tchécoslovaquie de l´entre-deux-guerres.“ Écho des études romanes IV/1. Universitatis bohemiae Meridionalis, České Budějovice 2008, s. 77–85.
 • VOŽDOVÁ, M.: „Marc Camoletti – héritier du vaudeville classique.“ In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, (AFPhUP) 210/292. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2008, s. 200–206.

 • VOŽDOVÁ, M.:„Parole et silence dans le roman féminin contemporain : Camille Laurens et Emmanuèle Bernheim.“ In Romanica Olomucensia XVIII, Philologica 92, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 337–343.
 • VOŽDOVÁ, M.:„L´apprenti et son maître – Anouilh et Giraudoux.“ In Romanica Olomucensia XIX, Philologica 93, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 199–205.

 • VOŽDOVÁ, M.: „La langue – le lieu ou l’on habite ?" In Romanica Olomucensia XVII, Université d’été Langue(s) et langages, Philologica 90, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, s. 182–187.

 • VOŽDOVÁ, M.:"Georges Feydeau et la langue de l’autre." In Romanica Olomucensia XVII, Université d’été Langue(s) et langages, Philologica 90, AUPO.Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, s. 188–195.
 • VOŽDOVÁ, M.:  "Parola e immagine – due aspetti di una storia." In Romanica Olomucensia XVI, Philologica 88, AUPO.Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, s. 343–350.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Romain Rolland na českých divadelních scénách." In Otakar Novák – tradice a modernost, příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka, Brno 25.11.2005. Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 55–63.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Le personnage gavaldien entre la vie et la mort." InStudia romanistica 6/227. Ostravská univerzita, Ostrava 2006, s. 199–205.

 • VOŽDOVÁ, M.:  "La démythisation d’un mythe littéraire: Robespierre et Pauvre Bitos ou Le dîner des têtes." In Écho des études romanes, II/1. České Budějovice 2006, s. 57–66.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Le Très-bas de Christian Bobin - un portrait hagiographique caché ?" In Operaromanica 6, České Budějovice 2005, s. 251–259.

 • VOŽDOVÁ, M.:"Les « voix narratives » dans les nouvelles d'Anna Gavalda." In Romanica Olomucensia XV, Philologica 87, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 285–291.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Pour une lecture possible du roman Alice la saucisse de Sophie Jabès : une héroïne à la recherche de communication authentique." In Romanica Olomucensia XV, Philologica 87, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 279–284.
 • VOŽDOVÁ, M.: "Vive Henri IV ! ou La Galigaï : drame historique ?" In Études romanes de Brno, 25/ 2004,s.109–115.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Nová Evropa – české překlady ze současné francouzské literatury." In Romanica Olomucensia XIV, Compétences nouvelles pour une Europe nouvelle, Philologica 86, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 65–72.
 • VOŽDOVÁ, M.: "Le dynamisne spatial dans Le cran d'arrêt d'Emmanuèle Bernheim." In Studia romanistica 4/217. Ostravská univerzita, Ostrava 2004, s. 221–227.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Le thème du voyage dans la pièce « Littoral » de Wajdi Mouawad." In Canadiensia I, Philologica 83, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 17–21.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Stallone, histoire banale d'une vie ou la force d'une femme naive." In Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 101–107.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Pour une lecture du roman Viande de Claire Legendre." In Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 331–338.
 • VOŽDOVÁ, M.: "La vie comme scene théâtrale: Dans ces bras-là de Camille Laurens." In Studia romanistica 3/209. Ostravská univerzita, Ostrava 2003, s. 189–197.

 • VOŽDOVÁ, M.: "Le personnagesecondaire comme sources du comique dans les "pièces noires" de Jean Anouilh.“ In Romanica Olomucensia XI, Philologica 79, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002, s. 183–189.

 • VOŽDOVÁ, M.: "La Valse des toréadors ou à la recherche du sens d'un drame anouilhien." In Forróová, M. - Moyšová, S. - Sagan, M., eds.: Études françaises en Slovaquie. Institut français de Bratislava, Bratislava 2002, s. 145–151.

 • VOŽDOVÁ, M.:  "À propos d'Ardèle de Jean Anouilh." In Romanica Olomucensia IX, Philologica 76, AUPO.Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, s. 105–113.    
 • VOŽDOVÁ, M.: "Lucien et ses doubles. Quelques remarques sur un personnage anouilhien mystérieux." In Romanica Olomucensia VII, Philologica 71, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1998, s. 113–117.

 

Studijní opory

 • VOŽDOVÁ, M. a kol.: Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, 134 s.

 • VOŽDOVÁ, M. – MATOUŠKOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulturní Francie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, 68 s.

 

Slovníky

96 hesel věnovaných francouzským dramatikům 18.–20. století (Adamov, Achard, Amiel, Ancelot, Anouilh, Antoine, Arrabal, Artaud, Audiberti, Augier, Barriere, H. Bataille, Baty, Beaumarchais, Beckett, Becque, Belloy, J.-J. Bernard, T. Bernard, Bernstein, Billetdoux, Birabeau, Bornier, Bourdet, Bréal, Brieux, Caillavet, Capus, Carmontelle, Castans, Collin d'Harleville, Confortes, Coolus, Copeau, Crébillon, Crommelynck, Curel, Dancourt, Destouches, Deval, Dubillard, Ducis, A. Dumas mladší, É. Fabre, Fabre d'Églantine, Favart, Feydeau, Flers, Gatti, Genet, Ghelderode, Giraudoux, Grumberg, Guitry, Houdar de la Motte, Chamfort, Ionesco, Jouvet, Labiche, La Chaussée, Larivey, Lavedan, Lemierre, Lenormand, Lorde, Lugné-Poe, Maeterlinck, Marceau, Marchand, Marivaux, Maulnier, Meilhac, Natanson, Neveux, Obaldia, Pagnol, Pailleron, Passeur, Piron, Planchon, Porto-Riche, Pottecher, Puget, Raynal, E. Rostand, M. Rostand, Salacrou, Sardou, Sarment, Savoir, Scribe, Sedaine, Vauthier, Verneuil, Vildrac, Vinaver). In: Fryčer, J. a kol.: Slovník francouzsky píšících autorů. Libri, Praha 2002.

 

Recenze

 • VOŽDOVÁ, M.: „Šrámek Jiří, Panorama francouzské literatury. Od počátku po současnost.“ Romanica Olomucensia 25/2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 194–196.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Olivier Bessard-Banquy: Sexe et littérature aujourd´hui.“ Romanica Olomucensia 24/1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, s. 79–81.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Dantzig, Charles: Pourquoi lire ?“ Romanica Olomucensia 24/1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, s. 84–85.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Olivier Barrot – Raymond Chirat, Sacha Guitry. L´homme-orchestre.“ Romanica Olomucensia 20/1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 90–91.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Alain-Michel Boyer, Les Paralittératures.“ Romanica Olomucensia 20/2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 184–185.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Jean-Philippe Miraux, L´Autobiographie. Écriture de soi et sincérité.“ Romanica Olomucensia 20/2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 194–195.

 • VOŽDOVÁ, M.:  „Jaromír Kadlec – Jan Holeš, Francouzština na americkém kontinentě.“ Časopis pro moderní filologii 90/1, 2008, s. 49–50.
 • VOŽDOVÁ, M.: „Gignoux, A. C. : Initiation à l´intertextualité.“ Studia romanistica 234/7. Ostravská univerzita, Ostrava 2007, s. 201–202.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Jacques Lorcey, L´homme de chez Maxim´s. Georges Feydeau, sa vie. Du mariage au divorce. Georges Feydeau, son œuvre. Tome I, II.“ In Romanica Olomucensia XIX, Philologica 93, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 332–334.

 • VOŽDOVÁ, M.: Pierre Brunel, Voix autres, voix hautes. Onze romans de femmes au XXe siècle.“ In Romanica Olomucensia XIX, Philologica 93, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 331–332.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Magali Boursier, Morgan Batoz, Études françaises en Slovaquie.“ In Romanica Olomucensia XIX, Philologica 93, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 334–336.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, [Divadelní slovník].“ In Romanica Olomucensia XIX, Philologica 93, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 336–337.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Godard, R.: Itinéraires du roman contemporain.“ Studia romanistica 234/7. Ostravská univerzita, Ostrava 2007, s. 203–204.

 • VOŽDOVÁ, M.: „R. Brasillach: Animateurs de théâtre. Baty, Copeau, Dullin, Jouvet, les Pitoëff." In Studia romanistica 6/227. Ostravská univerzita, Ostrava 2006, s. 239–241.

 • VOŽDOVÁ, M.: Marie-Odile André, Johan Faerber (éds.): Premiers romans 1945–2003." Écho des études romanes II/1. České Budějovice 2006, s. 102–104. (sic! chyba editora)

 • VOŽDOVÁ, M.: „Le roman français au tournant du XXIe siècle. Sous la direction de Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel et Marc Dambre." Écho des études romanes II/1.  České Budějovice 2006, s. 102–104. (sic! chyba editora)

 • VOŽDOVÁ, M.: „Kadlec, J. Francouzština v Kanadě." Časopis pro moderní filologii 1/88, 2006, s. 36–37.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Marie-Odile André, Johan Faerber (éds.): Premiers romans 1945–2003.“ Écho des études romanes II/I. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2006, 102–104.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Charles Dantzig: Dictionnaire égoiste de la littérature française." Études romanes de Brno  27. Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 163–165.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Kadlec, J. – Holeš, J.: AUPO, Philologica 83, Canadiensia I." Cizí jazyky 48/3, 2004/2005.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Jean Giraudoux: Lettres à Suzanne I 1913-1915. Texte établi et annoté par Brett Dawson, introduction de Guy Teisier, Cahiers Jean Giraudoux 31." In Écho des études romanes I/2. České Budějovice 2005, s. 91–92.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Philippe Lejeune: Signes de vie. Le pacte autobiographique 2." In Écho des études romanes I/ 2. České Budějovice 2005, s. 94–96.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Écritures romanesques de droite au XXe siècle. Questions d'esthétique et de poétique. Textes rassemblés par Catherine Douzou et Paul Renard." In Études romanes de Brno 25.  Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 159–161.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Philippe Chardin et al.: La tentation théâtrale des romanciers." In Études romanes de Brno 25. Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 157–159.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Claude Confortès: Répertoire du théâtre contemporain de langue française." In Canadiensia I, Philologica 83, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 92–94.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Jean Anouilh: En marge du théâtre. Textes réunis et annotés par Efrin Knight." In Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 380–382.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Beat Schlapfer: La Scéne en Suisse. Le théâtre et son publique durant cinq siècles." In Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 385–387.

 • VOŽDOVÁ, M.: „L'espace, la théâtralité et l'imaginaire. Études de L'Équipe de recherche sur l'imaginaire symbolique. Textes réunis par Barbara Sosień." In Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, s. 382–385.

 

Ostatní

 • VOŽDOVÁ, M.: „Anouilhovo pozvání do života.“ In Jean Anouilh, Pozvání na zámek. Bezohledná komedie v rytmu tanga. Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava 2013, s. 21–24.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Molière dvacátého století aneb Jeho životem bylo divadlo.“ In Jean Anouilh, Becket aneb Čest Boží. Městské divadlo Brno, Brno 2010, s.  11–38.

 • VOŽDOVÁ, M.: „Prof. PhDr. Antonín Zatloukal, CSc.“ In Romanica Olomucensia XIII, Philologica 85, AUPO. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 53–57.


Granty

 • 2014–2015 člen řešitelského kolektivu česko-polského grantu Mobility č. 7AMB14PL022 Language – literature – culture. Bohemian, Moravian, Polish and Silesian Relationships in the Past and Today

 • 2013–2015 garant oboru za KR a lektor projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0137 Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • 2012–2014 vědecký pracovník projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0150 Literatura a film  bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru

 • 2012–2014 odborný pracovník projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0163 Latinskoamerická studia jako platforma meziooborové a meziuniverzitní spolupráce

 • 2011–2013 hlavní řešitel projektu IGA – Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou

 • 2011–2013 odborný koordinátor za KR v projektu CZ.1.07/2.00/15.0291 Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce

 • 2010–2011 hlavní řešitel projektu IGA – Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a nauková literatura

 • 2005–2010 vědecký pracovník výzkumného záměru MSM 6198959211 – Pluralita kultury a demokracie

 • 2005–2007 hlavní řešitel grantu 405/05/2725GAČR – Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách

 

 

 
kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: