Členové

Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.

Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 358
e-mail
adresa
Místnost: 1.02,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro ZS 2017/2018:

Pondělí: 12:45-13:15

(ve zkouškovém období konzultace po domluvě)

Osobní informace

Vzdělání

Ph.D.: Filozofická fakulta Université Paris-Est a UP v Olomouci, obor Srovnávací literatura, 2008

DEA: Filozofická fakulta Université Paris-Est, obor Poetika a mezikulturní výměny, 2004

Mgr.: Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor francouzská a česká filologie, 2003

Zaměstnání

2011– současnost Filozofická fakulta UP v Olomouci – odborný asistent

2008– současnost Gymnázium Olomouc - Hejčín – učitel Fj-Čj, předseda Předmětové komise Fj

03–08 2008 John Crane Sigma, s.r.o. Lutín – Customer Coordinator

2004–2007 Université Paris-Est – Allocataire de recherche

Pobyty v zahraničí

10/2015: IMEC, Caën, Francie (týdenní badatelský pobyt)

05/2015: České centrum v Paříži, Francie (přednáška k uvedení knihy L´exil de Jan Čep. Un écrivain exilé en France)

          Link: https://www.youtube.com/watch?v=WBhgbCXg4bM (od  43:05)

10/2014: Institut d´études slaves, Paříž, Francie (týdenní badatelský pobyt)

10/2013: BNF, Paříž, Francie (týdenní badatelský pobyt)

07/2013: Bibliothèque du patrimoine, Clermont-Ferrand, Francie (čtrnáctidenní badatelský pobyt)

08/2013: CLA, Besançon, Francie (čtrnáctidenní odborná stáž pro učitele Fj)

08/2011: CAVILAM, Vichy, Francie (čtrnáctidenní odborná stáž pro učitele Fj)

2004-2007: Université Paris-Est (allocataire de recherche)

2003-2004: Université Paris-Est (stipendista Francouzské vlády)

Členství v odborných společnostech, posudková činnost

Gallica (2011 – ), člen (v letech 2011–2014 člen Řídícího výboru)

FRVŠ – vypracování posudku na projekt FRVŠ č. 1348/2012 dr. Václavy Bakešové Vytvoření nového předmětu Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století

Psaní lektorských posudků pro časopisy Romanica Olomucensia a Bohemica Olomucensia

 Organizace konferencí

Spoluorganizátor mezinárodní konference „Temný obrys na pozadí propasti…“ Dvojdomoví v životě a díle Jana Čepa. Podoby exilu v literatuře padesátých a šedesátých let, 4.–5. 3. 2014, Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc.

Stipendia a granty

2017–2019 spoluřešitel (s P. Komendou) projektu „Meditace Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou studií“, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP

2015–2019 externí spolupracovník (tvůrce hesla „Jan Čep“) projektu „Pensées et penseurs de l'Europe médiane“, Académie des Sciences Morales et Politiques, dir. prof. Joana Nowicki

2013–2016 hlavní řešitel projektu „Francouzští přátelé Jana Čepa“, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP

2013–2015 spoluřešitel (s P. Komendou) projektu „Kniha týdne Jana Čepa“, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP

2014 hlavní řešitel projektu „L´exil de Jan Čep“, Projekt excelence PE2014/17

2012–2014 hlavní řešitel projektu „Knižní edice vzájemné korespondence Henriho Pourrata a Jana Čepa“, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP

2008 Stipendium Nadačního fondu Františka Topiče na projekt „Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky“

2008 Stipendium Husovy nadace na projekt „Vzájemná korespondence Jana Čepa a Henriho Pourrata“

2003–2004 Stipendium Francouzské vlády na roční postgraduální studium DEA na Université Paris XII-Val de Marne

Ocenění

Čestné uznání rektora UP za excelentní odbornou publikaci 2015 za monografii L‘exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France

2 nominace (Jaroslav Med, Pavel Švanda) v anketě Dobrá kniha roku 2016 Katolického týdeníku pro knihu Francouzští přátelé Jana Čepa (ač kniha vyšla až v prosinci 2016)

Nominace Knihy týdne v anketě Lidových novin Nejlepší kniha roku 2015

Mediální výstupy

ČR Vltava, pořad Mozaika z 20. 2. 2015 [rozhovor s Radkou Kvasničkovou o monografii L‘exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France]

           Link: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3320134 (od 21:58 do 26:58)

host v literárním pořadu ASAP na ČT Art věnovanému literárnímu exilu, 13. 4. 2016 [rozhovor o exilu Jana Čepa ve Francii na nově vydanou publikací Kniha týdne]

          Link: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11467071846-asap/216562231000003/obsah/465077-jan-cep-rozhovor-s-janem-zatloukalem

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

francouzská literatura (zejm. literatura spirituální orientace 20. století); česko-francouzské kulturní vztahy; problematika literárního exilu (osobnost Jana Čepa)

Publikace

Monografie

ZATLOUKAL, J. (ed.): Francouzští přátelé Jana Čepa. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 372 s. ISBN 978-80-7325-407-0.

            Recenze: EMINGER, Z., A.: Přátelství, které vám změní život… Iliteratura [online], 12. 2. 2017

              Link: http://www.iliteratura.cz/Clanek/37797/zatloukal-jan-ed-francouzsti-pratele-jana-cepa

             Recenze: SVANOVSKÁ, H.: Jan Čep v dopisech: dotek, blízkost, zrcadlení, Perspektivy (kulturní příloha Katolického týdeníku), 11, 14. 20. března 2017, s. 9.

             Recenze: TURKOVA B.: Les amitiés françaises de Jan Cep : à propos des travaux de Jan Zatloukal, Bulletin de la Société Paul Claudel, prosinec 2017 s. ???.

             Rozhlasová recenze: SVANOVSKÁ, H.:Letmé doteky blízkosit, Knihovnička Proglasu, 7. 5. 2017

             Link: https://slovo.proglas.cz/kultura-a-vzdelavani/knihovnicka-proglasu/knihovnicka-letme-doteky-blizkosti/

ZATLOUKAL, J., KOMENDA, P. (eds.): Kniha týdne. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 559 s. ISBN 978-80-7325-380-6.

            Ukázka z knihy: Hospodářské noviny, 17. 2. 2016.

             Link: http://art.ihned.cz/knihy/c1-65166760-jan-cep-kniha-tydne

            Recenze: LUKAVEC, Jan Čep jako čtenář a bojovník proti poúnorovému duchovnímu vakuu, Iliteratura [online], 9. 3. 2016.

            Link: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36189/cep-jan-kniha-tydne

            Recenze: EMINGER, Z., A.: Kniha týdne. Štěstí v neštěstí Jana Čepa, Literární noviny, č. 4, 2016.

            Recenze: KOMÁREK, K.: Jan Čep jako průvodce světovou literaturou, Skleněný kostel [online], 11. 3. 2016.

            Link: http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-recenze/3287-jan-cep-jako-pruvodce-svetovou-literaturou

            Recenze: MED, J.: Jaké byly Čepovy „Knihy týdne“?, Perspektivy (kulturní příloha Katolického týdeníku), 15, 2016, s. 9.

            Recenze: MIHALKOVIČ, B.: Kniha týždňa: Čepova antológia povojnovej západnej literatúry, Pravda, 3. 8. 2016.     Link: http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/400875-kniha-tyzdna-cepova-antologia-povojnovej-zapadnej-literatury/

            Rozhlasová recenze: SVANOVSKÁ, H.: Jan Čep: Kniha týdne, Knihovnička Proglasu, 9. 5. 2016.

             Link: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2016-05-09-10-15.html

ZATLOUKAL, J. (ed.): Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié.... Clermont-Ferrand (Francie): Société des Amis d’Henri Pourrat, 2014. 316 s.

           Odkaz: DALET, C.: Note liminaire. In: Cahiers Henri Pourrat 25, Société des Amis d’Henri Pourrat, s. 8.

ZATLOUKAL, J.: L'exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France (s předmluvou X. Galmiche). Paříž: Institut d'études slaves, 2014. 424 s. ISBN 978-2-7204-0529-7.

           Informativní článek: M. Hronová: Jan Zatloukal poodkryl neprobádanou životní etapu spisovatele Jana Čepa, Žurnál UP, 6. 2. 2015.

          Link: http://archiv.zurnal.upol.cz/nc/nomobile/ff/zprava/clanek/jan-zatloukal-poodkryl-neprobadanou-zivotni-etapu-spisovatele-jana-cepa/

         Odkaz: Bulletin de la Société Paul Claudel, č. 217.

         Recenze: BAKEŠOVÁ, V.: Jan Zatloukal, L’exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France, Études romanes de Brno, 36, č. 2, 2015, s. 287-288.

         Recenze: POUČOVÁ, M.: O francouzsky psané monografii Jana Zatloukala L’exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France, Institut pro studium literatury [online], 22. 6. 2016.

         Link: http://www.ipsl.cz/index.php?id=987&menu=echa&sub=echa&str=echo.php

         Recenze: STŘELEC, K: Druhý domov Jana Čepa, Aluze, č. 1-2, 2016, s. 181-182.

         Recenze: SVOBODOVÁ, B.: Jan Zatloukal, L’exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France, Slavica bruxellensia [online], 12 2016, 25. 11. 2016.

         Link: http://slavica.revues.org/1822

         Citace: GALMICHE, X.: „Jan Čep: Jaký ruralismus? Několik srovnání „Čepova rukopisu“ s frankofonní tradicí“. In: Bohemica Olomucensia, 2015, roč. 7, č. 2 Litteraria, s. 19.

         Citace: KOMÁREK, K.: Čep, Durych a několik příbuzných. Univerzita Palackého v Olomouci (Litera libera), 2014, s. 8.

         Citace: KUBÍČEK, T.: Komentář. In: ČEP, J.: Povídky. Praha – Brno: Host (Česká knižnice), 2016 ,s. 319.

         Citace: LINNAVUORI, M.: Love and Landscape have style in Czech, Critical Stages/Scènes Critiques. The IATC journal/Revue de l‘ AITC, č. 14, prosinec 2016.

         Link: www.critical-stages.org/14/love-and-landscape-have-style-in-czech/

ZATLOUKAL, J. (ed.): Milý Vladimíre... Milý Maestro.... Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky.. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 177 s. ISBN 978-80-7325-200-7.

        Recenze: MAREŠOVÁ, M. M.: Milý Vladimíre… Milý Maestro… Český rozhlas [online], 9. 2. 2010.

         Link: http://www.rozhlas.cz/kultura/literatura/_zprava/692027

        Recenze: CHUCHMA, J.: Milý Vladimíre… Milý Maestro… Kavárna (kulturní příloha MF Dnes), 20. 3. 2010, s. 42.

        Recenze: STUDNIČKA, P: Jedenašedesát dopisů, Literární noviny, 21, 22. 2. 2010, č. 8, s 19.

        Link: http://literarky.cz/civilizace/109-co-nas-zaujalo/2053-jedenaedesat-dopis

       Recenze: ŠIDÁK, P.: Jan Čep – Vladimír Peška, A2, roč. 6, 31. 3. 2010, č. 7, s. 28.

       Recenze: PŘIKRYLOVÁ, K.: Osud exulantův, Tvar 21, 23. 9. 2010, č. 15, s. 22.

       Recenze: CEKOTA, P.: Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951-1966), Dialog – Evropa 21, roč. 20, 2010, č. 1/2, s. 75-76.

       Recenze: OLŠÁKOVÁ, D.: Milý Vladimíre… Milý Maestro…, Dějiny a současnost 32, 2010, č. 5, s. 45-46.

       Link: http://dejiny.nln.cz/archiv/2010/5/jan-cep-vladimir-peska-mily-vladimire-mily-maestro

        Recenze: PŘIBÁŇ, M.: On a maestro, t. č. v exilu, Host 27, 2011, č. 1, s. 95 a 97.

        Citace: HRDLIČKA, J.: „Jan Čep a Milada Součková. Dvě polohy nostalgie“. In: Bohemica Olomucensia, 2015, roč. 7, č. 2 Litteraria, s. 54.

        Citace: KOMENDA, P.: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (Varianty), 2016, s. 124.

        Citace: KOMENDA, P.: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (Varianty), 2016, s.180.

        Citace: KOMENDA, P.: Doslov. In: ČEP, J.: Kniha týdne. Brno: CDK, 2015, s. 479.

        Citace: KOMENDA, P.: Doslov. In: ČEP, J.: Kniha týdne. Brno: CDK, 2015, s. 484.

Studie publikované v mezinárodně uznávaných periodikách a sbornících; části knihy

ZATLOUKAL, J.: Francouzská přátelství Jana Čepa. In: Francouzští přátelé Jana Čepa. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, s. 7-64. ISBN 978-80-7325-407-0

ZATLOUKAL, J.: Mezi Hanou a Bretaní. Přátelství Jana Čepa a Henriho Quefféleka v dokumentech doby. Aluze, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 123-141. ISSN 1212-5547.

ZATLOUKAL, J.: Kniha týdne Jana Čepa. In: Kniha týdne. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 7-22. ISBN 978-80-7325-380-6. Také na webu Iliteratura [online], 9. 3. 2016.

Link: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36173/cep-jan-kniha-tydne

ZATLOUKAL, J.: "Dans ces temps apocalyptiques". Fragments des lettres de Jan Čep à Georges Bernanos. In: Doležalová, P. Bakešová, V. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l´honneur de Jiří Šrámek. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 43-70. ISBN 978-80-7325-388-2

ZATLOUKAL, J.: Několik poznámek ke genezi Čepova autobiografického eseje Sestra úzkost. Bohemica Olomucensia, 2015, roč. 7, č. 2 Litteraria, s. 94-104. ISSN 1803-876X.

ZATLOUKAL, J.: Jan Čep, correspondant et traducteur de Paul Claudel. In: Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord. Paříž: Classiques Garnier, 2015, s. 205-213; 319-327. ISBN 978-2-8124-3071-8

        Citace: BAKEŠOVÁ, V.: Jan Zatloukal, L’exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France, Études romanes de Brno, 36, č. 2. 2015, s. 287.

        Citace: OKTAPODA, E.: Didier Alexandre et Xavier Galmiche, eds., Paul Claudel et la Bohême. Dissoncances et accord. H-France Review vol. 16, september 2016, č. 191, s. 3.

        Odkaz: Bulletin de la Société Paul Claudel, č. 217.

ZATLOUKAL, J.: Quelques réflexions à propos de la correspondance de Jan Čep à Henri Pourrat. Romanica Olomucensia, 2014, roč. 26, č. 1, s. 109-115. ISSN 1803-4136.

ZATLOUKAL, J.: Des lettres où rayonne l'amitié. In: Cahiers Henri Pourrat, 2014, roč. 29, č. 29, s. 6-26. ISSN 0751-266X.

ZATLOUKAL, J.: Le rôle de l'émigré centre-européen dans la deuxième moitié du XXe siècle. L’exemple de Jan Čep. In: Novotná, M. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 215-224. ISBN 978-80-210-5924-5.

ZATLOUKAL, J.: La genèse de Ma soeur l'agoisse de Jan Čep. Romanica Olomucensia, 2012, roč. 24, č. 1, s. 69-76. ISSN 1803-4136.

ZATLOUKAL, J.: Jan Čep face aux tendances modernistes de la littérature française d’après-guerre. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia, 2007, roč. 2007, č. XIX, s. 277-284. ISSN 1802-8713.

ZATLOUKAL, J.: O absolutních čtenářích aneb na okraj Čepova programu Kniha týdne. In: Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Nakladatelství Dalibor Malina, 2007, s. 89-95. ISBN 80-903010-9-6.

ZATLOUKAL, J.: Exil v povídkách Jana Čepa. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 77-83. ISBN 978-80-244-1640-3. ISSN 1801-7061.

        Citace: SIEDEL-MĄCZYŃSKA, A.: „Domov a bezdomoví – překonávání dualismu. Prostory transcendence v díle Jana Čepa“. In: Bohemica Olomucensia, 2015, roč. 7, č. 2 Litteraria, s. 47.

ZATLOUKAL, J.: Jan Čep (o) Paulu Claudelovi. Česká literatura, 2006, roč. 54, č. 5, s. 53-79. ISSN 0009-0468.

ZATLOUKAL, J.: Ecrivain exilé et sa langue: Le cas de Jan Čep. Romanica Olomucensia XVII, Philologica 90, AUPO. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 196-201. ISBN 80-244-1512-7. ISSN 0231-634X.

ZATLOUKAL, J.: Rané exilové úvahy Jana Čepa. Aluze, 2006, roč. 10, č. 3, s. 190-191. ISSN 1212-5547.

ZATLOUKAL, J.: Le portrait de l’émigré Jan Čep. Opera romanica 6. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 342-352. ISBN 80-7040-777-8.

ZATLOUKAL, J.: Recepce Jana Čepa ve Francii. In: Víra a výraz. Brno: Host, 2005, s. 424-433. ISBN 80-7294-163-1.

        Citace: HRDLIČKA, J.: „Jan Čep a Milada Součková. Dvě polohy nostalgie“. In: Bohemica Olomucensia, 2015, roč. 7, č. 2 Litteraria, s. 57.

        Citace: KOŠNAROVÁ, V. Ztracen v dějinách. Spisovatel Jan M. Kolár. Praha: Academia (Literární řada), 2013, s. 118.

        Citace: PUTNA, M. C.: Česká katolická literatura 1818–1945. Praha: Torst, 2010, s. 1094.

ZATLOUKAL, J. Jeden čepovský omyl: Svatá země. Tvar, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 4. ISSN 0862-657X.

ZATLOUKAL, J. Čepovy první exilové eseje. Texty, 2001, roč. VI, č. 23, s. 18-19. ISSN 1804-977X.

Recenze

ZATLOUKAL, J.: „L’exil de Jan Čep. Contribution à l’histoire de la littàrqture tchécoslovaque moderne ». Écho des études romanes, vol. VII/č. 2, 2011, s. 99-102.

ZATLOUKAL, J.: „Tzvetan Todorov, La littérature en péril“. Romanica Olomucensia XIX, Olomouc 2007, s. 349-351.

ZATLOUKAL, J.: „Hana Voisine Jechova (dir.): Images de la Bohême dans les lettres françaises“. Revue des études slaves 76, č 1, 2005, s. 167-169.

Překlady

Jan Čep, Henri Pourrat, Úryvky z korespondence, Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 5/2016, s. 64-66.

Varia

ZATLOUKAL, J.: Na kole nedoporučuji.... Kontexty, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 109-110. ISSN 1803-6988.

 
kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: