Obecné informace

Italianistika vznikla při katedře romanistiky v roce 1993. Je relativně mladým, nevelkým, ale dynamickým a výborně zabezpečeným pracovištěm. Jejími charakteristickými rysy jsou nízký počet studentů v ročnících a mladý učitelský kolektiv, což dovoluje přímý kontakt mezi studenty a vyučujícími, efektivní výuku a možnost věnovat se individuálním problémům studentů. Z těchto důvodů na italianistice vždy vládne přátelská a neformální atmosféra. Jelikož je stálým členem kolektivu i italský lektor, jsou studenti ve stálém kontaktu s rodilým mluvčím. Výborné vztahy existují s řadou italských univerzit, což studentům zaručuje možnost absolvování pobytu v zahraničí, obvykle i na univerzitě podle vlastní volby.

 

Italianistika sídlí v historickém komplexu budov rektorátu a filozofické fakulty na Křížkovského ulici, čp. 8-12. Budovy jsou situovány na okraji historického jádra a ve výhodné pozici k ostatním univerzitním zařízením. Stačí přejít ulici – a jste v univerzitní knihovně. Menza a nejbližší areál kolejí jsou vzdáleny asi 500 metrů, po cestě můžete odbočit do krásného parku pod městskými hradbami. Kaváren a barů je v nejbližším okolí školy dostatek.

Vážíme si toho, že absolventi naší katedry s námi udržují přátelské kontakty a i po letech nás rádi navštěvují. Přestože jsou obvykle zaměstnaní v komerční sféře, těší nás, že si udržují zájem o italskou kulturu po celý život, a to nejen pasivně, ale i aktivně jako překladatelé beletrie nebo příležitostní literární publicisté.

Výuka

Téměř veškerá výuka probíhá v italštině. Přestože je úroveň jazykových kompetencí u přijatých studentů na počátku velmi různorodá, dáváme přednost tomuto horkému startu, neboť tak studenty lépe připravíme na odbornou práci, konzultaci italských informačních zdrojů a na studium v zahraničí. Výuka probíhá převážně v naší učebně č. 5 na katedře romanistiky, vybavené pohodlným moderním nábytkem a multimediální technikou včetně dataprojektoru.

Kromě povinných předmětů zaměřených převážně na italský jazyk a literaturu si mohou posluchači zapsat i volitelné předměty podle vlastního zájmu. Mezi dlouhodobě nejpopulárnější patří seminář o italských písničkářích a seminář o italském filmu.

Kde se studuje

V příruční italské knihovně na katedře romanistiky mají studenti možnost vypůjčit si odbornou literaturu, beletrii, poezii, videokazety a DVD. Další tituly pak naleznou v centrální univerzitní knihovně situované v protější budově. Knihovna je umístěna v nádherných prostorách bývalé tereziánské zbrojnice (odkaz na http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/knihovna-up/uvodni-strana/) z 18. století, která byla na knihovnu přebudována v 90. letech 20. století podle Komenského výroku „ze zbrojnic udělejte biblioték“. V rozsáhlém fondu knihovny je obsaženo asi 3500 titulů v italštině a nezjistitelný počet překladů z italštiny. Italské oddělení je průběžně doplňováno novými publikacemi.

Další významnou olomouckou knihovnou je Vědecká knihovna (http://www.vkol.cz/cs/) obsahující kromě běžného fondu i množství cenných starých tisků a rukopisů. Knihovna rovněž odebírá deník „Corriere della Sera“ a několik odborných romanistických periodik. Italské filmy a záznamy inscenací si lze vypůjčit také na Katedře filmových a mediálních studií Filozofické Fakulty UP.

Počítače a internet

Naši studenti mají možnost pracovat na počítačích s připojením k internetu v několika speciálních počítačových sálech přímo na fakultě nebo v univerzitní knihovně a připojení k internetu je možné i z pokojů na studentských kolejích. Univerzitní budovy jsou pokryty wi-fi signálem. Většinu studijní agendy (rozvrh, zápisy na předměty a zkoušky, kontrola výsledků, zadávání bakalářských a diplomových prací atd.) je možno ovládat na dálku přes internet, takže přespolní studenti nemusejí administrativní povinnosti vyřizovat přímo v Olomouci.

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 21. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: