Proč studovat italštinu

Itálie – jakmile toto slovo zazní, většina Čechů si vybaví svoji dovolenou v některém přelidněném italském přímořském letovisku nebo různé italské pochutiny, které jsou nyní v módě.

Italský jazyk však skýtá mnohem větší možnosti, než porozumět jídelnímu lístku v restauraci! Je to jazyk velkého, kulturního a ekonomicky silného národa, člena skupiny nejmocnějších zemí G7, je to klíč k porozumění jeho způsobu myšlení a života. Jen se znalostí italštiny a možností osobně poznat Itálii na studijních cestách budete moci pochopit tuto zemi bez zpráv z druhé ruky, stereotypů, nedorozumění. Nakonec, Itálie není jen bohatý sever. Je to i chudý a exotický jih, žijící si svým archaickým životem, kde se nijak jinak než italsky nedomluvíte. Krásu této části světa objeví jen zasvěcení.

Itálie po mnoho staletí, ba tisíciletí, silně ovlivňovala dění v Evropě a ve Středomoří. Právě zde vznikla Římská říše, která si podmanila velkou část Evropy a celé Středomoří a latinská vzdělanost byla až do konce 19. století základem pro studium jakéhokoli jiného oboru. Ve středověku a renesanci patřila Itálie k vůdčím zemím v Evropě díky své vysoké vzdělanosti a civilizovanosti, navazující na římské dědictví, v Římě bylo sídlo papeže a centrálních orgánů katolické církve, zde se konala rozhodnutí určující chod dějin. Itálie má Danta, největšího básníka středověku, v Itálii se zrodila díky Petrarkovi moderní lyrika a díky Boccacciovi moderní próza. Zde se zrodil humanismus a renesance, zde žili a tvořili velcí géniové výtvarného umění, hudby, literatury.

Uplatnění v praxi

Kultura a vzdělání jsou krásné věci, pomyslí si někdo, člověka ale neuživí. Není to zcela pravda. Italština je jazykem, který snad nejlépe v sobě slučuje krásu i užitek. Již od středověku existovala mezi českými a italskými kraji čilá obchodní výměna a dnes to není jinak. Itálie je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky. Působí u nás stovky malých italských nebo česko-italských firem, velkou část výrobních technologií nakupují české společnosti v Itálii, velmi intenzivní jsou vzájemné styky na poli obchodu, turismu, kultury, diplomacie. Poptávka po absolventech ovládajících výborně italský jazyk je značná, firmy se někdy obracejí přímo na naši katedru, když nemohou samy nikoho sehnat na pracovním trhu.

V České republice žije mnoho lidí, kteří umějí italsky „trochu“. Žili určitý čas v Itálii, absolvovali jazykový kurs, jsou schopni se nějak dorozumět. To však nestačí a s takovouto kvalifikací těžko práci seženete. Abyste se uplatnili, musíte umět italsky výborně. A nestačí umět pouze jazyk. Je třeba znát vše, co se za jazykem skrývá, je třeba vědět co nejvíce o národu, který ten jazyk používá. Nemůžete dobře překládat italský text nebo vést obchodní jednání s italskými partnery, pokud neznáte způsob, jakým uvažují, co se skrývá mezi slovy a řádky, jak Italové žijí, v jakých společenských vzorcích byli vychováni, jaké aktuální problémy řeší. Musíte vstřebat stejné vlivy, kterými byli nebo jsou ovlivňováni oni. Takový komplexní pohled vám poskytne pouze odborné studium italianistiky. Až nastoupíte na konkrétní místo, zaměstnavatel po vás bude tuto znalost chtít a sám vás naučí všemu praktickému, co potřebuje pro provoz firmy.

Výhodou pro uplatnění je i humanitní vzdělání obecně. Mnozí zaměstnavatelé dávají přednost kvalitnímu absolventovi humanitního oboru před absolventem oboru ekonomického směru, které v posledních letech vznikají na každém rohu. Vědí totiž, že metodologie humanitních věd, schopnost filozofického uvažování a formulace cílů i postupů, estetická průprava, flexibilita, kreativita, vyhledávání, kritické posouzení a aplikace informací, vyjadřovací schopnosti, to jsou kompetentce, které představují neocenitelné obohacení pro každý pracovní tým, který chce něčeho dosáhnout.

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 21. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: