Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633358
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.57
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Zatloukal J. Des lettres où rayonne l'amitié. Cahiers Henri Pourrat. 2014.
  Zatloukal J. La genèse de Ma soeur l'agoisse de Jan Čep. Romanica Olomucensia. 2012.
  ZATLOUKAL J. Na kole nedoporučuji.... Kontexty. 2011.
  ZATLOUKAL J. Jan Čep face aux tendances modernistes de la littérature française d’après-guerre. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
  ZATLOUKAL J. Jan Čep (o) Paulu Claudelovi. Česká literatura. 2006.
  ZATLOUKAL J. Rané exilové úvahy Jana Čepa. Aluze. 2006.
  ZATLOUKAL J. Jeden čepovský omyl : Svatá země. Tvar. 2004.
  ZATLOUKAL J. Čepovy první exilové eseje. Texty. 2001.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  ZATLOUKAL J. L''exil de Jan Čep. Contribution à l''histoire de la littérature tchèque moderne. In Claudon F., Šrámek F. (Eds.) 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Zatloukal J. Le rôle de Jan Čep dans l’exil tchèque en France. In Marès A. (Eds.) Exil d’Europe médiane en France dans la seconde moité du XXe siècle. 2017.
  Zatloukal J. Le rôle de l'émigré centre-européen dans la deuxième moitié du XXe siècle. L’exemple de Jan Čep. In Novotná M. (Eds.) Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2012.
  ZATLOUKAL J. Exil v povídkách Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
  ZATLOUKAL J. O absolutních čtenářích aneb na okraj Čepova programu Kniha týdne. In . (Eds.) Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. 2007.
  ZATLOUKAL J. Ecrivain exilé et sa langue : Le cas de Jan Čep. Romanica Olomucensia XVII, Philologica 90, AUPO. 2006.
  ZATLOUKAL J. Le portrait de l’émigré Jan Čep. Opera romaica 6. 2005.
  ZATLOUKAL J. Recepce Jana Čepa ve Francii. In . (Eds.) Víra a výraz. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Zatloukal J. Francouzští přátelé Jana Čepa. In Hanuš J. (Eds.) 2016.
  Zatloukal J., Komenda P. Kniha týdne. 2015.
  KAPITOLA V KNIZE
  Zatloukal J. Francouzská přátelství Jana Čepa. Francouzští přátelé Jana Čepa. 2016.
  Zatloukal J. "Dans ces temps apocalyptiques". Fragments des lettres de Jan Čep à Georges Bernanos. In Doležalová P., Bakešová V. (Eds.) La littérature qui fait respirer. Mélanges en l´honneur de Jiří Šrámek. 2015.
  Zatloukal J. Jan Čep, correspondant et traducteur de Paul Claudel. Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord. 2015.
  Zatloukal J. Kniha týdne Jana Čepa. Kniha týdne. 2015.
  RECENZE
  ZATLOUKAL J. Tzvetan Todorov, La littérature en péril. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  ZATLOUKAL J. Modernité mode d’emploi. 2004.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Zatloukal J. A propos du thème de l´amour chez Marie de France et Marguerite de Navarre. A propos du thème de l´amour chez Marie de France et Marguerite de Navarre. 2014.
  Zatloukal J. Conception du corps humain dans les traités philosophiques, scientifiques et littéraires de Montaigne á Zola. Diplomová práce Bc. Radima Žatky s názvem Conception du corps humain dans les traités philosophiques, scientifiques et littéraires de Montaigne á Zola. 2012.
  PROJEKT
  Zatloukal J., Komenda P. „Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií.. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
  ZATLOUKAL J. Vydání korespondence Jana Čepa a Henri Pourrata. Vzdělávací nadace Jana Husa. 2009.
  ZATLOUKAL J. Edice korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky. Nadační fond Františka Topiče. 2008.
  PŘEKLAD
  Zatloukal J. Úryvky z korespondence. Kontexty. 2016.
  ZATLOUKAL J. Z exilových deníků. Texty. 2012.
  ZATLOUKAL J. Občanská ústava duchovenstva. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2006.
  ZATLOUKAL J. Úvahy emigranta. Aluze. 2006.
  ZATLOUKAL J. Moc románu. Esej Milana Kundery. Aluze. 2005.
  ZATLOUKAL J. Druhý pražský proces s duchovními. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2003.
  ZATLOUKAL J. Marianne jako objekt ‘kultury’?. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2003.
  ZATLOUKAL J. Diskuse k textu Jana Čepa. Teologický sborník. 2002.
  ZATLOUKAL J. Náboženský boj v Československu. Teologický sborník. 2002.
  ZATLOUKAL J. Trpět jako ostatní?. Texty. 2001.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Francouzská literatura 19. století KRF/19L LS Se 1
  Francouzská literatura 19. století KRF/19L LS 1
  Francouzská literatura 20. století KRF/20L LS Se 1
  Francouzská literatura 20. století KRF/20L LS 1
  Literatura Francie a frankofonních zemí KRF/LFFZ ZS Se 1
  Literatura Francie a frankofonních zemí KRF/LFFZ ZS 1
  Úvod do teorie literatury KRF/UTL ZS Se 1
  Úvod do teorie literatury KRF/UTL ZS 1