Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633359

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.55

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 13:00–14:15 2.55
ČLÁNEK
Voždová M., Matoušková J. Pour une lecture bergsonienne du Bal des voleurs de Jean Anouilh. Romanica Olomucensia. 2018.
Matoušková J. XVIII. mezinárodní setkání romanistů na katedře romanistiky FF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc Online. 2016.
Matoušková J. Ohlédnutí za olomouckými Dny francouzské kultury 2012. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2012.
Matoušková J. XV. mezinárodní setkání romanistů na Filozofické fakultě UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Matoušková J. Francouzsky psaná beletrie ve fondu arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži. In Komorová K. (Eds.) Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. 2012.
Matoušková J. Les Belles-lettres françaises dans la bibliothèque archiépiscopale du Château de Kroměříž. In Novotná M. (Eds.) Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Voždová M., Matoušková J. Littérature et philosophie. 2018.
Matoušková J., Voždová M. Littérature française contemporaine. 2018.
Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Matoušková J. Dějiny a kultura Francie 1, 2. Dějiny a kultura Francie 1, 2. 2015.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Matoušková J. Deux ouvrages enseignant les fondamentaux de l´économie et de la finance : Analyse comparée de leur structure et de leur lien avec le monde actuel. Magisterská diplomová práce bc. Venduly Fricové s názvem Deux ouvrages enseignant les fondamentaux de l´économie et de la finance : Analyse comparée de leur structure et de leur lien avec le monde actuel. 2013.
Matoušková J. Le motif de la musique dans l’oeuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt. Magisterská diplomová práce bc. Zdenky Kubíčkové s názvem Le motif de la musique dans l’oeuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt. 2013.
Matoušková J. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
Matoušková J. Escalade en salle, nouveau phénomene en pleine expansion en France. Bakalářská diplomová práce Kláry Elisové s názvem Escalade en salle, nouveau phénomene en pleine expansion en France. 2012.
Matoušková J. Frankofonní kultura ve Švýcarsku prizmatem dobového tisku. Magisterská diplomová práce Bc. Věry Stolaříkové na téma Frankofonní kultura ve Švýcarsku prizmatem dobového tisku. 2012.
Matoušková J. Tourisme et son impact sur l´économie nationale. Magisterská diplomová práce Bc. Kateřiny Caklové na téma Tourisme et son impact sur l´économie nationale. 2012.
Matoušková J. A propos des personnages dans l'oeuvre romanesque d'Anna Gavalda. Magisterská diplomová práce Jany Hojgrové A propos des personnages dans l'oeuvre romanesque d'Anna Gavalda. 2011.
Matoušková J. Le Motif de la ville dans l´oeuvre de l´auteur contemporain Jacques François Piquet. Bakalářská diplomová práce Michaely Jenišové Le Motif de la ville dans l´oeuvre de l´auteur contemporain Jacques François Piquet. 2011.
Matoušková J. Le théâtre épique de Bertolt Brecht et son influence sur la dramaturgie française. Bakalářská práce Pavly Křesťanové Le théâtre épique de Bertolt Brecht et son influence sur la dramaturgie française. 2011.
Matoušková J. Le theme du voyage chez Gao Xingjian. Magisterská diplomová práce Bc. Marie Leflerové Le theme du voyage chez Gao Xingjian. 2011.
Matoušková J. A propos du système financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros. Bakalářská diplomová práce Denisy Kočičkové A propos du système financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros. 2010.
Matoušková J. Analýza českého překladu Vianova románu Pěna dní. Bakalářská diplomová práce Magdalény Jaroňové Analýza českého překladu Vianova románu Pěna dní. 2010.
Pirkl R., Matoušková J. Ďurišinova meziliterární společenství ve frankofonní subsaharské Africe. Magisterská diplomová práce Bc. Radka Pirkla Ďurišinova meziliterární společenství ve frankofonní subsaharské Africe. 2010.
Matoušková J. Václav Černý et son importance dans le contexte de la littérature française. Bakalářská diplomová práce Lucie Bergerové Václav Černý et son importance dans le contexte de la littérature française. 2010.
PROJEKT
Matoušková J. Francouzské tisky ve fondu zámecké knihovny v Mikulově. Grantová agentura České republiky. 2019.
Matoušková J. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Matoušková J. Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Matoušková J. Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Matoušková J. Časoprostor v dramatickém díle Érica-Emmanuela Schmitta. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Burianová Z., Voždová M., Matoušková J., Kadlec J., Nemrava D., Riebová M., Špička J., Bianco FU., Svobodová P., Ritterová K., Bazalová M., Stoszková A., Hemzová T., Havrda P., Skříčková E., Pace B., Abanto J., Iridiani H., Ceferová K., Zmetáková J., Hasalová A. Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu. FF UP v Olomouci. 2016.
PŘEKLAD
Voždová M., Matoušková J. Literatura a "umění svádět": postava svůdkyně ve francouzském románu osmnáctého století. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
MATOUŠKOVÁ J. Ke konceptu "hry ve hře" v dramatickém díle Jeana Anouilhe. In VOŽDOVÁ M. (Eds.) 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Analýza a interpret. lit. poetic. textu KRF/AIPO ZS 1
Analýza a interpret. lit. poetic. textu KRF/AIPO ZS Se 1
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPR ZS 1
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPR ZS Se 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1N ZS Se 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1N ZS 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKFR1 ZS 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKFR1 ZS Se 1
Analýza a interpret. poetic. lit. textu KRF/AIPON ZS 1
Analýza a interpret. poetic. lit. textu KRF/AIPON ZS Se 1
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPRN ZS 1
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPRN ZS Se 1
Další románský jazyk (francouzština) 1 KRF/DRJ1 ZS Cv 4
Francouzština pro ost.obory-začátečníci KRF/FOZ1 ZS Cv 4
Čeština pro romanisty 1 KRI/CRM1 ZS Se 2
Metodika vědecké práce KRF/MVP ZS Se 1
Metodika vědecké práce KRF/MVP ZS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.