Studentky portugalštiny získaly první a třetí místo v prestižní Iberoamerické ceně

Úterý 29. září 2020, 10:56

V této soutěži, kterou od roku 1994 pořádají velvyslanectví iberoamerických zemí se zastoupením v České republice, tj. Španělska, Portugalska, Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika a Peru, jsou udělovány ceny za práce psané ve španělštině nebo portugalštině, pojednávající o tématech z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí. Letošního ročníku, jemuž předsedalo portugalské velvyslanectví v čele s velvyslancem Luísem de Almeidou Sampaiem, se zúčastnilo osmnáct prací studentů z pěti vysokých škol – Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy ekonomické.

Vítězkou se stala Viktória Polyáková z UP v Olomouci, čerstvá absolventka magisterského studia portugalské a španělské filologie, která se ve své portugalsky psané práci s názvem „Obraz společensko-politického kontextu v románech Ezau a Jákob a Airesův zápisník Machada de Assise“ (A representação do contexto sócio-político nos romances Esaú e Jacó e Memorial de Aires de Machado de Assis) věnovala analýze nejvýraznějších společenských jevů zachycených ve dvou posledních románech klasika brazilské realistické prózy. Vzhledem k tomu, že se autorka nemohla z důvodu protikoronavirových opatření dostavit, cenu převzala vedoucí práce Zuzana Burianová.

 

Na druhém místě se umístila Karolína Strnadová z UK a MU v Brně prací ve španělštině nazvanou „Chronotop ve vyprávění románu: koncepce prostoru a času v Polibku pavoučí ženy“ (Cronotopo en la narración de la novela: la concepción del espacio y tiempo en El beso de la mujer araña), v níž se na základě Bachtinovy teorie zabývala otázkou chronotopů ve slavném románě argentinského spisovatele Manuela Puiga.

 

Třetí místo obsadila Tereza Marková z  UP v Olomouci za práci v portugalštině s názvem „Literární cenzura: Nové portugalské listy Marie Isabel Barreno, Marie Teresy Horta e Marie Velho da Costa“ (Censura literária: Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa). Zaměřila se v ní na téma

literární cenzury, jíž bylo za Salazarova režimu podrobeno kontroverzní dílo, ostře kritizující tehdejší konzervativní portugalskou společnost.

 

Porota se rozhodla udělit i jedno čestné uznání, a to Tereze Szturcové z MU v Brně za práci ve španělštině nazvanou „Mezinárodní divadelní festival Manizales a latinskoamerická identita“ (El Festival Internacional de Teatro de Manizales y la identidad latinoamericana), v níž se zabývá historií známého kolumbijského divadelního festivalu a jeho významem pro utváření latinskooamerické identity.

 

Na slavnostním předání cen byli přítomni představitelé a zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí v ČR, Portugalského centra Institutu Camões v Praze a členové akademických obcí. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zastoupené náměstkyní Danou Prudíkovou, a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Jako zvláštní host přijala pozvání rektorka Portugalské katolické univerzity Isabela Capeloa Gil.

Zpět