UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST

úterý 29. květen 2018, 10:38

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2018/2019,

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

termín přihlašování do 23.9.2018.  

E-přihlášku najdete na odkaze:

1obor czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1824

2obor czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1825

 

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. učitelské způsobilosti – Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik. Termín přihlašování do 17.9.2018.

E-přihlášku najdete na odkaze:

1obor czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1834

2obor czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1833