Vyhlášeny výsledky 2.ročníku soutěže o Montaignovu cenu

Středa 13. leden 2021, 11:32

V říjnu 2020 vyhlásila Katedra romanistiky FF UP první roční soutěže o Montaignovu cenu za nejlepší studentský esej o románských literaturách pro studenty středních a vysokých škol. Do soutěže bylo zasláno celkem 22 prací, z toho 16 v kategorii student/ka střední školy a 6 v kategorii student/ka vysoké školy. Odborná porota zasedla ve složení Jiří Špička, Marie Voždová, Daniel Nemrava, Jovanka Šotolová a Kateřina Ritterová, a po pečlivém posouzení přihlášených prací a plodné diskusi se rozhodla udělit Montaignovu cenu v kategorii student/ka střední školy Jakubu Schindlerovi z Gymnázia Jana Keplera v Praze, čestné uznání v téže kategorii Emily Hoskins z téhož gymnázia, a Montaignovu cenu v kategorii student/ka vysoké školy Gabriele Brožové z FF UP. Porota konstatovala, že i mezi neoceněnými eseji se nachází řada kvalitních prací a že těší se na třetí ročník soutěže.

Zpět