Aktuality

29. 5. 2019

Pozvánka na 5. ročník mezinárodní vědecké konference Studia Romanistica Beliana, která se bude konat 11. a 12. října 2019 na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.

9. 5. 2019

Harmonogram státních zkoušek a obhajob v přiloženém souboru. DOPORUČUJEME STUDENTŮM, ABY SE V DEN KONÁNÍ ZKOUŠKY A/NEBO OBHAJOBY DOSTAVILI S JISTÝM PŘEDSTIHEM.

30. 7. 2018

Nabídka studijních a výzkumných pobytů v Mexiku pro rok 2019 - uzávěrka přihlášek 31. 8. 2018!