Studium

Katedra romanistiky zajišťuje lingvistické i literárněvědné studium oborů Francouzská filologie, Španělská filologie, Italská filologie a Portugalská filologie, většinou v rámci tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia, vedoucího k získání akademického titulu Bc., respektive Mgr. Kromě filologických oborů nabízí katedra také studium tříletého bakalářského oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii a dvouletého navazujícího magisterského oboru Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.

Absolventům magisterského stupně románsky orientovaného filologického studia je otevřena možnost pokračovat v postgraduálním čtyřletém doktorském studiu v oborech Románské jazyky nebo Románské literatury, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Postgraduální studium pak vede k získání vědeckého titulu Ph.D. Další možností pro absolventy magisterského studia je absolutorium rigorózního řízení v oboru Francouzská, Španělská, Italská nebo Portugalská filologie, které sestává ze zkoušky z filozofie, obhajoby rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky. Po splnění příslušných požadavků je absolventům udělen akademický titul PhDr.

Nahoru

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 11. 2. 12, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: