Rigorózní řízení (PhDr.)

Katedra romanistiky nabízí možnost získání akademického titulu PhDr. v oborech francouzská, italská, portugalská a španělská filologie. Titulu je možno dosáhnout po ukončení rigorózního řízení, které se skládá ze státní rigorózní zkoušky, zkoušky z filozofie a obhajoby rigorózní práce. Rigorózní řízení je otevřeno absolventům magisterského stupně výše zmíněných či příbuzných oborů.

Veškeré detaily o rigorózním řízení jsou k dispozici na adrese: 
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/rigorozni-rizeni/

Pro více informací je možné obrátit se přímo na předsedkyni státní rigorózní komise doc. PhDr. Marii Voždovou, Ph.D. na adrese: marie.vozdova@remove-this.upol.cz

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 13. 9. 13, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: