Závěrečné práce

Závěrečné práce jsou zpravidla jednou z podmínek absolvování daného studijního programu. Studenti je píší ke konci studia a jejich obhajoba je jednou ze součástí závěrečných státních zkoušek podle toho, jak to stanoví konkrétní akreditační spis určitého programu.

Termíny spojené se zadáváním témat a s odevzdáváním vypracovaných závěrečných prací jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku. Forma a obsah jsou obecně popsány v Univerzitním studijním a zkušebním řádu a dále konkretizovány ve směrnici děkana 01/2012. Tyto předpisy určují také průběh obhajob, formu posudků apod. Tematice původnosti a plagiátorství u závěrečných prací se podrobně věnuje také článek 5 ve Směrnici děkana FF a Disciplinární řád FF UP.

Pozor – podle nového SZŘ lze závěrečné práce obhajovat jen dvakrát (v jednom řádném termínu a v jednom opravném termínu)!

Zásady pro vypracování závěrečných (kvalifikačních) prací na Katedře romanistiky

Soubor s pokyny ke stažení ZDE.

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 18. 12. 14, vytvořeno: 8. 4. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: