Volby do Akademického senátu

Volby do Akademického senátu FF 30. 3.–5. 4. 2017


Vážení kolegové, milí studenti

Znáte mě jako svého dlouholetého kolegu, učitele, koordinátora španělské filologie. Nyní se vám chci představit jako kandidát do Akademického senátu FF. Má vize je jednoduchá: budu hájit celým srdcem zájmy Katedry romanistiky, jedné z největších kateder, která však nemá a nikdy neměla v senátu zastoupení. Je načase to změnit!

Senát je srdcem života fakulty. Rozhoduje o rozpočtu, volí děkana, schvaluje směrnice ovlivňující vaši práci a studium jako například studijní řád. Proto je nutné, abychom byli u toho a mohli také mluvit do fungování fakulty.


Přijďte mě prosím podpořit k volbám!

 

Můj program

 

1) Podpora vědy i kvalitní výuky

Naše fakulta i katedra je místem, kde najdeme nejen kvalitní vědu, ale i výuku. Je ale nutné, aby tento trend pokračoval. Budu se zasazovat o to, aby studenti byli více motivováni účastnit se evaluací. Navrhnu také systém workshopů a školení pro akademické pracovníky, kteří se chtějí zdokonalit ve výukových metodách.

2) Zachování dosavadní pestrosti studijních oborů

Naše katedra se vyznačuje pestrostí studijních oborů. A to je dobře! V mnohosti je síla. Každý obor, byť obsazený malý počtem studentů, představuje pro fakultu i katedru přínos a obohacení. Budu podporovat zlepšování podmínek pro fungování všech oborů bez ohledu na velikost


3) Prospěchová stipendia pro studenty

Podpořím posílení systému prospěchových stipendií pro excelentní studenty magisterského studia s cílem je motivovat k dalšímu akademickému růstu.

4) Společenská debata o podfinancování humanitních a společenskovědních oborů

Vyzvu budoucího děkana, aby spolu s dalšími děkany humanitně a společenskovědně zaměřených fakult vedl debatu o hlubokém podfinancování právě těchto institucí, a to všemi dostupnými prostředky. Není možné obory dále rozvíjet, udržet si schopné vědce a učitele bez výrazného navýšení státních prostředků.  Podobnou debatu je třeba vést i o rozdělování peněz mezi fakultami na úrovní celé univerzity.

5) Zapojení akademické obce do práce senátu

Budu vykonávat funkci senátora v těsném spojení s vámi, svými voliči. Pojďme spolu pravidelně probírat vaše připomínky a návrhy. Pokud to bude reálné a bude to v mých silách, přednesu vaše podněty v Akademickém senátu. Zapojte se do utváření fungování fakulty a katedry!

 

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 21. 3. 17, vytvořeno: 17. 3. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: