Zahraniční stáže

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. LearningAgreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Nutnost evidence mobility do STAGu

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, aby studentovi mohly být po ukončení mobility uznány zahraniční kredity. Proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem (Děkanát FF UP, Zahraniční oddělení – viz výše)

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)
Mgr. Jana Hořáková -
fakultní koordinátorka pro zahraničí
j.horakova@upol.cz, tel. 585 633 014, děkanát FF UP, Kateřinská 17, Olomouc, dveře 4.07

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

  • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
  • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
  • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
  • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
  • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/

ERASMUS+

Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)