Dvojí diplom s Université Clermont Auvergne

Co je dvojí diplom?

Základem existence studia dvojího diplomu (angl. Double Degree) je zahájení úzké smluvní spolupráce mezi dvěma vysokoškolskými institucemi – zpravidla tuzemskou a zahraniční. Katedra romanistiky FF UPOL (KRF) v současnosti nabízí možnost získání dvojího diplomu studentům magisterského studijního programu ,,Odborná francouzština pro hospodářskou praxi“ (OFHP). V prvním ročníku se studenti účastní výuky na FF UPOL. Ve druhém ročníku absolvují dvousemestrální studijní pobyt na partnerské Université Clermont Auvergne ve Francii. Po úspěšném ukončení studia obdrží studenti dva vysokoškolské diplomy – diplom absolventa magisterského studijního programu ,,Odborná francouzština pro hospodářskou praxi“ vydaný Univerzitou Palackého v Olomouci a diplom ,,Master 2 Administration des Entreprises“ z Université Clermont Auvergne. S obdržením diplomů získávají studenti právo užívat vysokoškolský titul magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem a jeho francouzský ekvivalent Master (M. A.) uváděný za jménem. Program dvojího diplomu je financován z prostředků programů Erasmus+ či Freemover.

Proč studovat dvojí diplom?

Důvodů, proč vystudovat dvojí diplom, je celá řada:

 • Studium zvyšuje hodnotu absolventa na českém i evropském trhu práce díky zahraničnímu diplomu.
 • Nahlédnutí do chodu francouzských podniků či institucí v rámci praktické stáže, která může představovat odrazový můstek pro vstup na francouzský pracovní trh.
 • Studium dvojího diplomu je důležitým ukazatelem kvality a prestiže domovského studijního programu.
 • Výuka předmětů je zajišťována nejen akademiky, ale také odborníky z praxe působící v nejrůznějších oborech (právo, bankovnictví, psychologie), kteří do ní vnášejí dnes velmi žádané prvky interdisciplinární spolupráce a praktičnosti.
 • Studenti získávají nové kontakty a poznávají nová místa v malebné krajině regionu Auvergne.
 • Studenti zvýší své jazykové kompetence jak v oblasti ,,business“ francouzštiny, tak v oblasti hovorové francouzštiny a dialektologie.

Jak se přihlásit?

Přijímací procedura ke studiu dvojího diplomu obsahuje následující kroky:

1) Výběrové řízení na KRF

 • Zájemci o studium zasílají motivační dopis, resp. projekt studijního pobytu v rozsahu max. 2 stran formátu A4 a životopis ve francouzském jazyce na e-mail koordinátora pro zahraniční spolupráci KRF.
 • Komise posoudí dodané dokumenty a vybere mezi kandidáty 5 nejlepších studentů. Výsledky jsou uveřejňovány vždy do 14 dnů od výběrového řízení.
 • Vybraní kandidáti odevzdají již vytvořený motivační dopis spolu s dalšími nezbytnými dokumenty (learning agreement, application form, žádost o příspěvek a prohlášení o účtu) na Zahraniční oddělení FF UP k rukám Mgr. Jany Hořákové.

2) Výběrové řízení na UCA

 • Vybraní kandidáti absolvují pohovor s doc. Patrikem Raletem, garantem studia na UCA. Pohovor se koná obvykle v březnu přes aplikaci Skype.
 • Od 17. února se kandidáti mohou registrovat na webových stránkách IAE Clermont-Auvergne, případně přímo na oficiálním webu Univerzity Clermont-Auvergne  a získat tak důležité informace týkající se studia na UCA. Prostřednictvím platformy ,,e-candidat je také potřeba zaslat dokumenty nezbytné k zahájení studia na partnerské univerzitě: CV, motivační dopis, univerzitní diplom, dosavadní studijní výsledky, maturitní vysvědčení, potvrzení o jazykové úrovni B2, kopii občanského průkazu a fotografii.
 • Vzhledem k tomu, že část studia OFHP probíhá ve francouzském jazyce, nejsou studenti povinni konat písemný test z francouzštiny ověřující jejich jazykovou úroveň.
 • Od 15. března mají studenti možnost zažádat o ubytování na univerzitních kolejích, a to prostřednictvím webové stránky ,,Moove on“. Užitečné informace o tom, jak se připravit na studijní pobyt, najdete na odkaze: https://www.uca.fr/international/venir-a-luca/je-suis-etudiant. Jelikož se na kolejích lze ubytovat pouze na celý akademický rok (září-červen) mnozí studenti preferují možnost zajistit si ubytování jiným způsobem.

Jak probíhá studium dvojího diplomu?

Studium dvojího diplomu je určeno studentům navazujícího magisterského studijního programu Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.

V 1. ročníku se studenti účastní výuky na domovské univerzitě, ve druhém pak odjíždějí na dvousemestrální studijní pobyt do Francie, kde studují na partnerské univerzitě Université Clermont Auvergne. Nutno počítat s některými počátečními výdaji za tzv. Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a poplatek za zapsání (frais d’inscription). Pro rok 2020/2021 tyto částky činily 92€ a 243€. 

 

Výuka v rámci studijního programu Master 2 Administration des Entreprises na partnerské univerzitě je rozdělena do následujících 7 bloků:

Semestre 3

Semestre 4

Compétences transversales du manager I

Compétences transversales du manager II

Stratégie d’entreprise

Droit des affaires

Développement durable & RSE

Entrepreneuriat & Projets innovants

Management international de l’entreprise

Business game

Compétences fonctionnelles du manager I

Compétences fonctionnelles du manager II

Gestion de production & Logistique

Gestion des ressources humaines

Marketing en environnement 3.0

Droit du travail

Information comptable

Négociation-vente

Analyse financière

Contrôle de gestion

Compétences relationnelles du manager I

Compétences relationnelles du manager II

Techniques de communication interpersonnelle

Management des équipes

Communication & Stratégies de persuasion

Conduite de réunion & Animation

Stage ou mémoire ou contrat d’engagement

Završením studia ve Francii je obhajoba odborné diplomové práce, možné je navíc také absolvování stáže (v délce 3 až 6 měsíců) ve veřejném či soukromém sektoru.

Studium dvojího diplomu je zakončeno složením státních závěrečných zkoušek v České republice a obhajobou diplomové práce před česko-francouzskou komisí.


Slovo garanta programu doc. Patrika Raleta

Pour préparer votre « grand saut » dans la vie professionnelle, venez passer une année universitaire en France en suivant un master en Gestion et Management. Vous disposerez ainsi d’une expérience pratique et d’un « double diplôme » de l’Université Palacky et de l’Université Clermont Auvergne.

Le master Management et Administration des entreprises (MAE) est spécifiquement dédié aux étudiants « non gestionnaires ». Il accueille chaque année des publics variés en formation initiale (ingénieurs, juristes, linguistes…) et en formation continue (industrie, santé, secteur social…) à la recherche d’une double compétence en gestion/management.

Les enseignements sont délivrés à la fois par des universitaires et des professionnels. Et l’organisation de la formation privilégie les exercices et les applications pratiques. Les travaux de groupe proposés favorisent largement les échanges d’expérience et les synergies qui conditionnent aujourd’hui le succès des projets aussi personnels que professionnels.

En tant que ville universitaire, Clermont-Ferrand accueille plus de 28000 étudiants dans un environnement agréable et animé. Situé en plein centre de la France, les possibilités d’espades touristiques, culturelles ou festives vous permettent de joindre l’utile à l’agréable.

En acquérant une « double compétence » en gestion et en linguistique, non seulement vous répondez à une demande croissante de la part des entreprises et des organisations, mais vous élargissez vos opportunités professionnelles et votre expérience à l’international.

Ohlédnutí absolventů

Ako študentka magisterského oboru Odborná francúzština pre hospodársku prax som mala možnosť absolvovať štúdium dvojitého diplomu a rok študovať na partnerskej univerzite v Clermont-Ferrand vo Francúzsku. Túto možnosť môžem každému len a len odporučiť, nielenže mi to otvorilo nové možnosti v rámci kariéry ale taktiež som spoznala ľudí z rôznych kútov sveta s ktorými som dodnes v kontakte. Výuka na univerzite v Clermont-Ferrand je prakticky zameraná, počas celého roka sme pracovali na rôznych skupinových či individuálnych projektoch, prípadových štúdiách apod. Moji spolužiaci boli väčšinou, rovnako ako ja, študentmi dvojitých oborov, avšak prevažne z technických či právnických fakúlt. Bolo teda veľmi zaujímavé riešiť rôzne projekty s ľuďmi s inými obormi ako je ten môj.

Za ďalšiu výhodu som považovala rozloženie výuky do troch dní (štvrtok, piatok a sobota ráno), tým pádom som zvyšok týždňa mohla venovať iným aktivitám, hlavne cestovaniu. A tak som mala možnosť vidieť a spoznať nielen Clermont-Ferrand a región Auvergne Rhône-Alpes alebo aj mnoho iných francúzskych či európskych miest.

Clermont-Ferrand je študentské mesto s množstvom kultúrnych, športových a iných aktivít, ktorými som si spríjemňovala môj voľný čas.

Na záver by som rada povedala, že dvojitý diplom a moje štúdium v Clermont-Ferrand by som každému odporučila a keby ja môžem tak si to určite zopakujem.

Darina Ujová

Pocity právě studujících

„Důvodů, proč jsme si vybraly odjet za studiem dvojího diplomu je mnoho, například : Máme možnost získat 2 diplomy za zřetelně kratší dobu, než kdyby studium probíhalo odděleně. Zároveň nám tato zkušenost může pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce. Dalším důvodem je samozřejmě prohloubení našich jazykových znalostí, jelikož v učení jazyků je stále co zlepšovat.

Dvojí diplom na Université Clermont-Auvergne je zaměřen především na manažerské dovednosti v praxi, obor « Management et administration des entreprises » tedy zahrnuje bohatou škálu předmětů. V 1. semestru máme například tyto předměty : Strategický management, Marketing 3.0, Účetnictví, Finanční analýza, Logistika, Techniky mezilidské komunikace, Mezinárodní management firem nebo Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost podniků.

Studium je a není náročné. Na jedné straně nemáme žádná kvanta učebnic a textů, která bychom se musely učit nazpaměť. Na druhé straně máme různé projekty a praktické příklady formou skupinové spolupráce, které nám zaberou hodně času a na kterých pracujeme ve skupině 3 – 4 studentů. Cílem je uplatnit znalosti nabyté na hodinách. Jak jsme již zmiňovaly, naše výuka přešla na online formu kvůli «confinement» (zákazu vycházení). Náročnost přednášek se nezměnila, přeci jen nám chybí osobní kontakt a přímá interakce s francouzskými spolužáky.“

Ze seriálu „Život na dvojím diplomu“ zveřejněného na Facebooku Francouzského centra UP v akad. roce 2020/2021, jehož autorkami byly Alena Karásková, Veronika Koldová, Pavlína Pavleová a Petra Rachvalová

Kalendář (orientační termíny)

 • 15. října: mezní termín pro zaslání motivačního dopisu a životopisu ve francouzském jazyce
 • konec  října: zveřejnění výsledků
 • začátek listopadu: odevzdání dokumentů (motivační dopis, learning agreement, application form, žádost o příspěvek a prohlášení o účtu) na Zahraniční oddělení FF UP
 • od 17. února: online registrace prostřednictvím platformy ,,e-candidat“ na webových stránkách IAE Clermont-Auvergne
 • březen: pohovor vybraných kandidátů s doc. Patrikem Raletem
 • od 15. března: možnost zažádat o ubytování na univerzitních kolejích prostřednictvím webové stránky ,,Moove on“

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)