Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 „Pastille“

Od prosince 2019 do srpna 2022 se Univerzita Palackého v Olomouci účastní mezinárodního projektu Erasmus+ KA2 s akronymem „Pastille“, jehož účelem je připravit inovativní materiály pro výuku italštiny. Projekt je veden univerzitou v polské Vratislavi, projektovou kancelář má ve Florencii a kromě Univerzity Palackého se ho dále účastní univerzity v Janově, Vilniusu a Soluni. V rámci tohoto projektu vznikne 60 lekcí pokrývajících všechny jazykové úrovně referenčního rámce EU, které budou doprovázené audiovizuálními materiály a metodickou příručkou pro vyučující. Specialitou projektu je systematické zapojení uměleckých objektů do výuky – filmů, literárních textů, hudby, děl výtvarného umění.

Blíže o projektu zde /odkaz na projekt https://pastille.pixel-online.org/index.php /