Odkazy

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.ff.upol.cz

Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
romanistika.ff.cuni.cz

Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
www.phil.muni.cz/rom

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
www.osu.cz/ffi/kro

Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
www.ff.jcu.cz/structure/departments/uro

Katedra románských jazyků Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
www.kro.zcu.cz

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR
www.france.cz

Velvyslanectví Španělského království v ČR
www.embajada-esp-praga.cz

Velvyslanectví Italské republiky v ČR
www.ambpraga.esteri.it

Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR
www.embportugal.cz

Francouzský institut Praha
www.ifp.cz

Agence universitaire de la Francophonie
www.auf.org

Vzdělávací nadace Jana Husa
www.vnjh.cz

Instituto Cervantes Praha
www.praga.cervantes.es

Italský kulturní institut Praha
www.iicpraga.esteri.it

Portugalské centrum Praha
www.institutocamoes-praga.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
www.msmt.cz

Akademie věd ČR
www.cas.cz

Grantová agentura České republiky
www.gacr.cz

Fond rozvoje vysokých škol ČR
www.frvs.cz

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 12. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: