Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 „Pastille“

Od prosince 2019 do srpna 2022 se Univerzita Palackého v Olomouci účastní mezinárodního projektu Erasmus+ KA2 s akronymem „Pastille“, jehož účelem je připravit inovativní materiály pro výuku italštiny. Projekt je veden univerzitou v polské Vratislavi, projektovou kancelář má ve Florencii a kromě Univerzity Palackého se ho dále účastní univerzity v Janově, Vilniusu a Soluni. V rámci tohoto projektu vznikne 60 lekcí pokrývajících všechny jazykové úrovně referenčního rámce EU, které budou doprovázené audiovizuálními materiály a metodickou příručkou pro vyučující. Specialitou projektu je systematické zapojení uměleckých objektů do výuky – filmů, literárních textů, hudby, děl výtvarného umění.

Blíže o projektu zde /odkaz na projekt https://pastille.pixel-online.org/index.php /

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.