Montaignova cena

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze, Francouzským institutem v Praze, Portugalským centrem Instituto Camões, literárním portálem iLiteratura a časopisem Host

vyhlašuje druhý ročník soutěže o Montaignovu cenu za nejlepší studentský esej

z oblasti románských literatur (španělské, francouzské, italské, portugalské)

 • Cena se udílí v kategoriích:
  • student/studentka SŠ
  • student/studentka bakalářského nebo magisterského programu na VŠ

Těšíme se na práce, které nás okouzlí osobitou interpretací, originálním pohledem, duchaplností a vtipem.

 • Téma je volné: může jím být dílo, autor, téma, motiv, způsob vyprávění a podobně.
   
 • Pište česky a nepřesáhněte délku 15.000 znaků včetně mezer.
   
 • Svůj esej pošlete na adresu: montaigne@upol.cz.
   
 • Vítěz každé kategorie získá odměnu 5.000 Kč.
  V závislosti na kvalitě a množství obdržených prací si porota vyhrazuje právo udělit pouze čestná uznání či udělit cenu a zároveň čestná uznání.

Důležité termíny:

Datum zveřejnění výzvy: 13. 10. 2020.

Uzávěrka pro přijímání esejů: 13. 12. 2020.

Oznámení výsledků: 13. 1. 2021.

Slavnostní předání cen proběhne v lednu 2021, termín bude upřesněn.


Informace o prvním ročníku Montaignovy ceny: 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/montaignovu-cenu-ziskal-na-ff-gymnazista-matyas-urban/

 

Renesanční literát a myslitel Michel de Montaigne (1533–1592) je zakladatelem žánru eseje jakožto duchaplné a studiem podložené úvahy o nejrůznějších otázkách lidské kultury. Proslul mimořádnou erudicí, nedůvěrou v kategorické a definitivní pravdy a originálním pohledem na řadu velkých i malých témat, v němž mu byla hlavním rádcem jeho vlastní empirie.