Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633356

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.58

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
2.58 po domluvě
ČLÁNEK
Nejeschleba T. De la métaphysique de la lumière à l’héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni. In Hildenbrand Z. (Eds.) Revue des questions scientifiques. 2018.
Hildenbrand Z., Polická A. Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině. Časopis pro moderní filologii. 2014.
Hildenbrand Z. À propos de quelques glissements de sens rocambolesques. Écho des Études Romanes. 2012.
Sablayrolles J., Anastassyadis-Symeonidis A., Kacprzak A., Podhorná-Polická A., Humbley J., Jacquet-Pfau C., Martinez C., Nikolaou G., Bobinska A., Napieralski A., Bochnakowa A., Jakubczyk M., Hildenbrand Z. Emprunts et équivalents : étude de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues. Cahiers de lexicologie. Dynamique de la recherche en lexicologie, lexicographie et terminologie au Brésil. 2012.
Navrátilová Z. Emprunts lexicaux à lʼallemand dans le français. Romanica Olomucensia. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Navrátilová Z. Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ? In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Navrátilová Z. Sylvaner, traminer, riesling : étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand. In Kubátová J., UVÍROVÁ J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Sablayrolles J., Hildenbrand Z. Emprunts et équivalents dans quatre langues européennes : Objectifs et protocole de la recherche. Léxico. Sémantica lexical, neologia, empréstimo. Lexique. Sémantique lexicale, néologie, emprunt (éds Ieda Maria Alves, Salah Mejri, Jean-François Sablayrolles). 2019.
Hildenbrand Z., Jacquet-Pfau Ch. Nouvelles sociétés, nouveaux modes alimentaires : quelles réalités le français et le tchèque empruntent-ils aux pratiques anglo-saxonnes ? Léxico. Sémantica lexical, neologia, empréstimo. Lexique. Sémantique lexicale, néologie, emprunt (éds Ieda Maria Alves, Salah Mejri, Jean-François Sablayrolles). 2019.
Hildenbrand Z. Od vokálního projevu v hudbě k fonetice: výslovnost hlásky [r] ve zpívané francouzštině. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zatloukal J., Hildenbrand B., Hildenbrand Z., Tomášková B., Křížová T. Festival francouzské kultury Bonjour Olomouc 2023. 2023.
Pleško M., Hildenbrand Z. Radosti a strasti audiovizuálního překladu. 2023.
Hildenbrand Z. Soirée stages Francie. 2023.
Zahálka M., Hildenbrand Z. Základy divadelního překladu. 2023.
Zatloukal J., Hildenbrand B., Hildenbrand Z., Bidaud SH. Festival francouzské kultury Bonjour Olomouc 2022. 2022.
Lafontaine F., Hildenbrand Z., Bletton GY. Concours d'orthographe française. 2017.
Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Berard M., Žatka R., Bletton G., Koníčková Š. Dny francouzské kultury 2014. 2014.
Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
Hildenbrand Z., VOŽDOVÁ M., HILDENBRAND B., Koníčková Š., BLETTON G., Pavlíček J. Dny francouzské kultury 2012. 2012.
Koníčková Š., Hildenbrand Z., Křenková S. Une soirée à Montmartre. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Beková J., Berard M., Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Žatka R. Allez hop! In Beková J. (Eds.) Allez hop! 2013.
Hildenbrand Z. Dobrá rada. Dobrá rada. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Hildenbrand Z. Dny francouzské kultury (2. 4. - 26. 4. 2012). Žurnál UP Online. 2012.
Navrátilová Z. Frichti. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
Navrátilová Z. Kirsch. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
Navrátilová Z. Nouille. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
Navrátilová Z. Quetsche. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
Navrátilová Z. Quiche. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
Navrátilová Z., PITZ M. Kummel. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Quenelle. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Riesling. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Rollmops. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Schnaps. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Schnick. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z., LANG M. Sylvaner. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z. Traminer. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
Navrátilová Z., PITZ M. Vermouth. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Hildenbrand Z. Les différences entre les cultures française et tchèque dans l'environnement de travail. Les différences entre les cultures française et tchèque dans l'environnement de travail. 2022.
Hildenbrand Z. Les diminutifs en français et en tchèque. Les diminutifs en français et en tchèque. 2022.
Hildenbrand Z. Recenzní posudek na rukopis knihy Jarmily Bekové Vie et lumière. Most mezi dvěma světy. Vie et lumière. Most mezi dvěma světy. 2014.
Hildenbrand Z. La politique d´immigration en France et en République tchèque. La politique d´immigration en France et en République tchèque. 2013.
Hildenbrand Z. L'ANALYSE DE LA CULTURE D'ENTREPRISE FRANÇAISE. L'analyse de la culture d'entreprise française. 2013.
Hildenbrand Z. Les investissements français en République Tchèque. Les investissements français en République Tchèque. 2013.
Hildenbrand Z. Odraz nepokojů na cestovní ruch. Odraz nepokojů na cestovní ruch. 2013.
Hildenbrand Z. ERASMUS Mobilité étudiante à des fins de stage des étudiants du programme Administration économique et sociale. ERASMUS Mobilité étudiante à des fins de stage des étudiants du programme Administration économique et sociale. 2012.
Hildenbrand Z. Gestion d´une petite et moyenne entreprise, concrètement du point de vue du responsable de site. Gestion d´une petite et moyenne entreprise, concrètement du point de vue du responsable de site. 2012.
Hildenbrand Z. IMPACT DE LA DÉCOLONISATION AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL. IMPACT DE LA DÉCOLONISATION AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL. 2012.
Hildenbrand Z. Le Centre français d'Olomouc et son influence sur l'enseignement de la langue française. Le Centre français d'Olomouc et son influence sur l'enseignement de la langue française. 2012.
Hildenbrand Z. Le rôle du management multiculturel dans la société contemporaine : le cas pratique de l´entreprise multinationale et sa filiale en République tchèque. Le rôle du management multiculturel dans la société contemporaine : le cas pratique de l´entreprise multinationale et sa filiale en République tchèque. 2012.
Hildenbrand Z. L´Influence des Technologies de l´Information et de la Communication sur le français et leur emploi dans les cours de FLE. L´Influence des Technologies de l´Information et de la Communication sur le français et leur emploi dans les cours de FLE. 2012.
Hildenbrand Z. Organisations volontaires et analyse d'un projet concret. Organisations volontaires et analyse d'un projet concret. 2012.
PŘEKLAD
Hildenbrand B., Hildenbrand Z. Lafayette, Kołłątaj et d'autres prisonniers de l'état français et polonais dans les forteresses moraves et tchèques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. In . (Eds.) Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. 2017.
Hildenbrand Z. Dlaždice. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
Hildenbrand Z. Přechod pro chodce. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
Hildenbrand Z. Tráva jinde není zelenější. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
Hildenbrand Z. Vůně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2014.
Hildenbrand Z. Bez razítka ani ránu. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
Kabrhelová P. Les néologismes sémantiques dans le contexte des réseaux sociaux et de la communication internet. In Hildenbrand Z. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2014.
Válková T. Traduction des surtitres d'opéra, Carmen de Georges Bizet. In Hildenbrand Z. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2014.
Uvírová V. La comparaison des cinematographies française et tchèque pendant l'Occupation. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
Štalcerová T. Le déclin du multiculturalisme en Belgique, en France et aux Pays-Bas ? In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
Schleiderová T. Les différences d'emploi des mots en -ing dans la langue française par rapport a la langue anglaise. In Hildenbrand Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2013.
Máchová L. Les néologismes en économie appliquée et management. In Hildenbrand Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2013.
Janová A. Les propositions et les reformes du president francais Nicolas Sarkozy et de son gouvernement de 2007 a 2012. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
Zelenková K. Filmový překlad - jeho specifika se zaměřením na teorii titulkování. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
Telekyová M. Néologismes et emprunts dans les langues française, tchèque et slovaque : vers des anglicismes modernes. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Rezervace místnosti KRS/REZMI ZS 2
Úvod do studia jazyka KRP/USJN ZS 2
Morfologie francouzštiny 1 KRF/M1N ZS 1
Morfologie francouzštiny 1 KRF/M1N ZS Se 1
Morfologie francouzštiny 1 KRF/M1V ZS Se 1
Morfologie francouzštiny 1 KRF/M1V ZS 1
Úvod do studia jazyka KRI/USJN ZS 2
Překladatelská cvičení 1 KRF/PC1TP ZS Cv 2
Překladatelský seminář 3 KRF/PS3N ZS Se 2
Rezervace místnosti KRF/REZMI ZS 5
Rezervace místnosti KRF/REZMI LS 2
Úvod do studia jazyka KRS/USJN ZS 2
Tlumočnická cvičení 1 KRF/TC1TP ZS Cv 2
Tlumočnická cvičení 3 KRF/TC3TP ZS Cv 2
Tlumočnický seminář 1 KRF/TS1N ZS Se 2
Úvod do studia jazyka KRF/USJN ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)