Publikace

2018

Název publikace
Španělsko-český slovník amerikanismů I (A-D), II (E-O), III (P-Z)
Autoři
Jiří Černý a kolektiv
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Počet stran
3496

Cena
1800.00 Kč
Anotace

První dvojjazyčný slovník amerikanismů vznikal téměř dvacet let. Vedle hlavního autora se na jeho zpracování podílelo více než sto studentů olomoucké hispanistiky formou seminárních, bakalářských a magisterských diplomových prací. Vznikl excerpcí více než 30 slovníků amerikanismů a slovníků se speciální terminologií (vlivy indiánských jazyků, mexikanismy, kubanismy, slangy, argoty, zvláštní jazykové útvary apod.). Obsahuje více než 85 000 hesel a 55 000 obratů a frází používaných v celkem dvaceti zemích Hispánské Ameriky. Má částečně encyklopedický charakter, protože uvádí i údaje o fauně a flóře, o indiánských kmenech, jejich civilizaci a kultuře, mytologii, gastronomii atd. Prodává se pouze jako komplet všech tří dílů.

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5371-2 

2016

Název publikace
Sic semper tyrannis. Dictadura, violencia y memoria histórica en la narrativa hispánica
Autoři
Delgado, José Manuel Camacho
Místo vydání
Madrid, Iberoamericana
Rok vydání
2016
Nakladatel
Vervuert

Název publikace
České pohádky/Cuentos checos
Autoři
Němcová, Božena – Erben, Karel Jaromír (přel. Enrique Gutiérrez Rubio)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edika

Název publikace
La imagen de la mujer (y del hombre) en la fraseología española. Pervivencia de los estereotipos de género en el siglo XX
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2016
Nakladatel
Liceus

2015

Název publikace
Metonimia y derivación sufijal en español. Estudio multidimensional de los mecanismos conceptuales que rigen la formación de palabras mediante sufijación en español
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2015
Nakladatel
Liceus

Název publikace
Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Nakladatel
Peter Lang

Název publikace
Iconofagias, distopías y farsas: ficción y política en América Latina
Autoři
Nemrava, Daniel – Rodrigues-Moura, Enrique (eds.)
Místo vydání
Madrid / Frankfurt
Rok vydání
2015
Nakladatel
Iberoamericana / Vervuert

Název publikace
Argentina napříč obory: současné pohledy
Autoři
Nemrava, Daniel – Hingarová, Vendula (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého

2014

Název publikace
Lengua y política en América Latina: perspectiva actuales
Autoři
Zajícová, Lenka – Zámec, Radim
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Anotace

Resumé: Publikace se skládá ze dvou tematických částí, jejichž společným jmenovatelem je vztah mezi jazykem a politikou. První oddíl se zabývá situací a postavením četných indiánských jazyků v Latinské Americe a poukazuje na faktory, které ovlivňují vitalitu těchto jazyků. Zvláštní pozornost je věnována také současným trendům a výzvám jazykové politiky latinskoamerických vlád. Druhá část knihy je zaměřena na jazykové strategie reprodukce a legitimizace sociálních nerovností v politickém a mediálním diskurzu vybraných latinskoamerických států. Dílo je kolektivní monografií, na které se podílelo 12 významných odborníků z Evropy i obou Amerik.


Název publikace
Narrar lo imposible. La crónica indiana desde sus márgenes
Autoři
Delgado, José Manuel Camacho
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2014
Nakladatel
Verbum

Název publikace
Snivci a trosečníci. Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu
Autoři
Nemrava, Daniel
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Host

Název publikace
Entre la experiencia y la narración: Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970–2000)
Autoři
Nemrava, Daniel – De Rosso, Ezequiel
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2014
Nakladatel
Verbun

2013

Název publikace
Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina
Autoři
Nemrava, Daniel
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2013
Nakladatel
Verbum

Název publikace
Mezi metaforou a ironií. Obraz mexické společnosti v dílech Octavia Paze a Carlose Monsiváise
Autoři
Riebová, Markéta
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Nakladatel
Host

Název publikace
Disturbios en la Tierra sin Mal – Violencia, política y ficción en América Latina
Autoři
Nemrava, Daniel (ed.)
Místo vydání
Buenos Aires
Rok vydání
2013
Nakladatel
Ejercitar la memoria editores

2012

Název publikace
Obecné dějiny ničení knih
Autoři
Báez, Fernando
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2012
Nakladatel
Host
Anotace

Přeložili: Daniel Nemrava, Pavlína Švandová, Radim Zámec

2011

Název publikace
Literatura e identidad nacional: un estudio del Otro en la novela Trafalgar de Galdós
Autoři
Esparza, Daniel – Krč, Eduard
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého

2010

Název publikace
Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku
Autoři
Zajícová, Lenka
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého

Gutiérrez Rubio, Enrique, La imagen de la mujer (y del hombre) en la fraseología española. Pervivencia de los estereotipos de género en el siglo XX, Madrid, Liceus, 2016.

Němcová, Božena - Erben, Karel Jaromír, České pohádky/Cuentos checos, Brno, Edika, 2016. Přeložil: Enrique Gutiérrez Rubio

Delgado, José Manuel Camacho, Sic semper tyrannis. Dictadura, violencia y memoria histórica en la narrativa hispánica, Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2016.

Nemrava, Daniel - Hingarová, Vendula (eds.), Argentina napříč obory: současné pohledy, Olomouc, Univerzita Palackého, 2015.

Nemrava, Daniel - Rodrigues-Moura, Enrique (eds.), Iconofagias, distopías y farsas: ficción y política en América Latina, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2015.

Gutiérrez Rubio, Enrique, Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien, Peter Lang, 2015.

Gutiérrez Rubio, Enrique, Metonimia y derivación sufijal en español. Estudio multidimensional de los mecanismos conceptuales que rigen la formación de palabras mediante sufijación en español, Madrid, Liceus, 2014.

Nemrava, Daniel - De Rosso, Ezequiel, Entre la experiencia y la narración: Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970-2000), Madrid, Verbum, 2014.

Nemrava, Daniel, Snivci a trosečníci.Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu, Brno, Host, 2014.

Delgado, José Manuel Camacho, Narrar lo imposible. La crónica indiana desde sus márgenes, Madrid, Verbum, 2014.

Nemrava, Daniel (ed.), Disturbios en la Tierra sin Mal – Violencia, política y ficción en América Latina, Buenos Aires, Ejercitar la memoria editores, 2013.

Riebová, Markéta, Mezi metaforou a ironií. Obraz mexické společnosti v dílech Octavia Paze a Carlose Monsiváise, Brno, Host, 2013.

Nemrava, Daniel, Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina, Madrid, Verbum, 2013.

Báez, Fernando, Obecné dějiny ničení knih, Brno, Host, 2012.
Přeložili: Daniel Nemrava, Pavlína Švandová, Radim Zámec

Esparza, Daniel - Krč, Eduard, Literatura e identidad nacional: un estudio del Otro en la novela Trafalgar de Galdós, Olomouc, Univerzita Palackého, 2011.

Zajícová, Lenka, Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku, Olomouc, Univerzita Palackého, 2010.