Montaignova cena

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska v Praze, Italským kulturním institutem v Praze, Francouzským institutem v Praze, Instituto Camões v Praze a literárním portálem iLiteratura

vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže o Montaignovu cenu za nejlepší studentský esej

z oblasti románských literatur (španělské, francouzské, italské, portugalské)

Cena se udílí v kategoriích:

· student/studentka SŠ

· student/studentka VŠ

Těšíme se na práce, které nás okouzlí osobitou interpretací, originálním pohledem, duchaplností a vtipem.

Přijímáme pouze práce, které nebyly dosud publikovány.

Téma je volné: může jím být dílo, autor, téma, motiv, způsob vyprávění atd.

Pište česky nebo slovensky a nepřesáhněte délku 15.000 znaků včetně mezer. Preferujeme formáty doc, docx, rtf, odt. Své jméno a příjmení nepište přímo do eseje.

Svůj esej pošlete na adresu: montaigne@upol.cz

Vítěz získá odměnu 5.000 Kč. V závislosti na kvalitě a množství obdržených prací si porota vyhrazuje právo udělit pouze čestná uznání, udělit cenu a zároveň čestná uznání či neudělit žádné ocenění.

Jeden autor může získat cenu pouze jednou.

Důležité termíny:

Datum zveřejnění výzvy: 17. 10. 2022.

Uzávěrka pro přijímání esejů: 17. 12. 2022.

Oznámení výsledků: 17. 1. 2023.

Slavnostní předání cen proběhne na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v lednu nebo únoru 2023, termín bude upřesněn.

Renesanční literát a myslitel Michel de Montaigne (1533–1592) je zakladatelem žánru eseje jakožto duchaplné a studiem podložené úvahy o nejrůznějších otázkách lidské kultury. Proslul mimořádnou erudicí, nedůvěrou v kategorické a definitivní pravdy a originálním pohledem na řadu velkých i malých témat, v němž mu byla hlavním rádcem jeho vlastní empirie.

Informace o prvním ročníku Montaignovy ceny: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/montaignovu-cenu-ziskal-na-ff-gymnazista-matyas-urban/

Informace o druhém ročníku Montaignovy ceny: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vitezove-si-prevzali-montaignovu-cenu/

Ve třetím ročníku nebyly ceny uděleny z důvodu nízkého počtu přihlášených prací.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)