Uchazečům

Studijní programy

Prezenční bakalářské studium

Prezenční magisterské navazující studium

Kombinované magisterské navazující studium

Doktorské studijní programy

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete na webu fakulty

Bakalářské studium

Všichni uchazeči o studium musí absolvovat test studijních předpokladů.

Španělská filologie: Všichni uchazeči o studium musí absolvovat test ze španělského jazyka (úroveň maturitní zkoušky – B1). Test je odpouštěn v případě, že uchazeč má maturitní zkoušku ze španělštiny se známkou 1, anebo oficiální titul DELE B1, B2, C1, C2.

Magisterské studium

Přijímací zkouška na všechny magisterské obory má podobu ústního pohovoru týkajícího se dosavadního a především budoucího zaměření uchazeče. Student předloží krátky projekt budoucí diplomové práce (max. 3 strany), který prezentuje před zkušební komisí (lze využít text bakalářské nebo jiné odborné práce). Součástí jsou otázky věnované motivaci ke studiu. 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Doktorské studium

Katedra romanistiky zajišťuje postgraduální doktorské (Ph.D.) studium v oboru Románské jazyky a Románské literatury. Doktorský studijní program je po splnění příslušných přijímacích zkoušek otevřený absolventům magisterského stupně románsky orientovaných filologických oborů.

Románské jazyky: Návrh projektu disertační práce, obsahující zejména téma, teoretický rámec, stav bádání, výzkumné otázky, metody, způsob zpracování, je požadován v rozsahu 2-3 normostran

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)