Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633359

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.55

odborný asistent

ČLÁNEK
Matoušková J., Voždová M. La réécriture du mythe hamletien : Golden Joe d’Éric-Emmanuel Schmitt. Studia romanistica. 2021.
Matoušková J. Francouzská literatura v zámecké knihovně v Kroměříži. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2020.
Voždová M., Matoušková J. Pour une lecture bergsonienne du Bal des voleurs de Jean Anouilh. Romanica Olomucensia. 2018.
Matoušková J. XVIII. mezinárodní setkání romanistů na katedře romanistiky FF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc Online. 2016.
Matoušková J. Ohlédnutí za olomouckými Dny francouzské kultury 2012. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2012.
Matoušková J. XV. mezinárodní setkání romanistů na Filozofické fakultě UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Matoušková J. K funkci gastronomických motivů v dramatické tvorbě Yasminy Rezy. Cudzie jazyky v premenách času XII / Foreign Languages in Changing Times XII. 2022.
Matoušková J. Proměny oidipovského mýtu v moderním francouzském dramatu. Cudzie jazyky v premenách času XI / Foreign Languages in Changing Times XI. 2021.
Matoušková J. Francouzsky psaná beletrie ve fondu arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži. In Komorová K. (Eds.) Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. 2012.
Matoušková J. Les Belles-lettres françaises dans la bibliothèque archiépiscopale du Château de Kroměříž. In Novotná M. (Eds.) Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Voždová M., Matoušková J. Littérature et philosophie. 2018.
Matoušková J., Voždová M. Littérature française contemporaine. 2018.
Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Matoušková J. Dějiny a kultura Francie 1, 2. Dějiny a kultura Francie 1, 2. 2015.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
OPONENTSKÝ POSUDEK
Matoušková J. Deux ouvrages enseignant les fondamentaux de l´économie et de la finance : Analyse comparée de leur structure et de leur lien avec le monde actuel. Magisterská diplomová práce bc. Venduly Fricové s názvem Deux ouvrages enseignant les fondamentaux de l´économie et de la finance : Analyse comparée de leur structure et de leur lien avec le monde actuel. 2013.
Matoušková J. Le motif de la musique dans l’oeuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt. Magisterská diplomová práce bc. Zdenky Kubíčkové s názvem Le motif de la musique dans l’oeuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt. 2013.
Matoušková J. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
Matoušková J. Escalade en salle, nouveau phénomene en pleine expansion en France. Bakalářská diplomová práce Kláry Elisové s názvem Escalade en salle, nouveau phénomene en pleine expansion en France. 2012.
Matoušková J. Frankofonní kultura ve Švýcarsku prizmatem dobového tisku. Magisterská diplomová práce Bc. Věry Stolaříkové na téma Frankofonní kultura ve Švýcarsku prizmatem dobového tisku. 2012.
Matoušková J. Tourisme et son impact sur l´économie nationale. Magisterská diplomová práce Bc. Kateřiny Caklové na téma Tourisme et son impact sur l´économie nationale. 2012.
Matoušková J. A propos des personnages dans l'oeuvre romanesque d'Anna Gavalda. Magisterská diplomová práce Jany Hojgrové A propos des personnages dans l'oeuvre romanesque d'Anna Gavalda. 2011.
Matoušková J. Le Motif de la ville dans l´oeuvre de l´auteur contemporain Jacques François Piquet. Bakalářská diplomová práce Michaely Jenišové Le Motif de la ville dans l´oeuvre de l´auteur contemporain Jacques François Piquet. 2011.
Matoušková J. Le théâtre épique de Bertolt Brecht et son influence sur la dramaturgie française. Bakalářská práce Pavly Křesťanové Le théâtre épique de Bertolt Brecht et son influence sur la dramaturgie française. 2011.
Matoušková J. Le theme du voyage chez Gao Xingjian. Magisterská diplomová práce Bc. Marie Leflerové Le theme du voyage chez Gao Xingjian. 2011.
Matoušková J. A propos du système financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros. Bakalářská diplomová práce Denisy Kočičkové A propos du système financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros. 2010.
Matoušková J. Analýza českého překladu Vianova románu Pěna dní. Bakalářská diplomová práce Magdalény Jaroňové Analýza českého překladu Vianova románu Pěna dní. 2010.
Pirkl R., Matoušková J. Ďurišinova meziliterární společenství ve frankofonní subsaharské Africe. Magisterská diplomová práce Bc. Radka Pirkla Ďurišinova meziliterární společenství ve frankofonní subsaharské Africe. 2010.
Matoušková J. Václav Černý et son importance dans le contexte de la littérature française. Bakalářská diplomová práce Lucie Bergerové Václav Černý et son importance dans le contexte de la littérature française. 2010.
PROJEKT
Matoušková J. Francouzské tisky ve fondu zámecké knihovny v Mikulově. Grantová agentura České republiky. 2019.
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Matoušková J. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Matoušková J. Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Matoušková J. Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Matoušková J. Časoprostor v dramatickém díle Érica-Emmanuela Schmitta. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Burianová Z., Voždová M., Matoušková J., Kadlec J., Nemrava D., Riebová M., Špička J., Bianco FU., Svobodová P., Ritterová K., Bazalová M., Stoszková A., Hemzová T., Havrda P., Skříčková E., Pace B., Abanto J., Iridiani H., Ceferová K., Zmetáková J., Hasalová A. Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu. FF UP v Olomouci. 2016.
PŘEKLAD
Voždová M., Matoušková J. Literatura a "umění svádět": postava svůdkyně ve francouzském románu osmnáctého století. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Dohnalová V. Le merveilleux dans l'oeuvre romanesque de Marie NDiaye. In Matoušková J. (Eds.) 2021.
MATOUŠKOVÁ J. Ke konceptu "hry ve hře" v dramatickém díle Jeana Anouilhe. In VOŽDOVÁ M. (Eds.) 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Přednášky hostujících profesorů 1 KRF/PHP1 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 1 KRF/PHP1 LS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRF/PHP2 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRF/PHP2 LS 0
Analýza a interpret. dramat. lit. textu KRF/AIDRV ZS 1
Analýza a interpret. dramat. lit. textu KRF/AIDRV ZS Se 1
Překladatelský seminář 1 KRF/PS1 ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KRF/PS2 LS Se 2
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPRV ZS Se 1
Analýza a interpret. prozaic. lit. textu KRF/AIPRV ZS 1
Čeština pro překladatele KRF/CJTP LS 4
Čeština pro překladatele KRF/CJTP LS Se 4
Tlumočnická praxe KRF/TLPX ZS Cv 0
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1N ZS Se 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1N ZS 1
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1V ZS Se 4
Dějiny a kultura Francie 1 KRF/DKF1V ZS 4
Dějiny a kultura Francie 2 KRF/DKF2V LS Se 2
Dějiny a kultura Francie 2 KRF/DKF2V LS 2
Úvod do studia francouzské literatury KRF/ULV LS Se 1
Úvod do studia francouzské literatury KRF/ULV LS 1
Literatura 20. století 1 KRF/20L1N ZS 2
Literatura 20. století 1 KRF/20L1N ZS Se 2
Literatura 20. století 1 KRF/20L1V ZS 1
Literatura 20. století 1 KRF/20L1V ZS Se 2
Kultura frankofonního světa KRF/KFS LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)