Granty

2024

Diverzita v románských zemích: zkoumání jazykových, literárních a kulturních vlivů (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2024-2025)

Bestsellerové strategie v moderní detektivní románové tvorbě: Guillaume Musso, Joël Dicker a Maxime Chattam (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Tereza Křížová, doba realizace: 2024-2025)

Symbolika stromů a přírody v raném díle Itala Calvina (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., doba realizace: 2024-2025)

Alessandro da Otranto a latinská tradice Aristofanovy komedie Oblaka (1458) (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Ludovica Radif, Ph.D., doba realizace: 2024-2025)

2023

Literární a lingvistické výzkumy v románských zemích v Evropě, Latinské Americe a Africe (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2023-2024)

Cestovatelská literatura v postkoloniální Indii a Latinské Americe: paradigma východní a západní kultury (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Dipti Budha, doba realizace: 2023-2024)

Hledám PopIT: stopy oblíbené italštiny v současné italštině (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Stefania Elisa Ghezzi, doba realizace: 2023-2024)

Latinský překlad Aristofanovy komedie Plutus od Petra z Montagnany (Pietro da Montagnana) (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Ludovica Radif, Ph.D., doba realizace 2023-2024)

2022

Romanistika – Výzvy a otázky (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2022–2023)

Sociolingvistická integrace středoamerických a karibských migrantů v mexických centrech pro pomoc migrantům a uprchlíkům (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Brenda Berenice Larios Loza, M. A., doba realizace: 2022-2023)

Leonardo Bruni a latinská tradice Pseudo-Aeschinova dopisu (inc.: Ego me ad rem publicam contuli) (projekt SGS IGA, hlavní řešitelka: Mgr. Ludovica Radif, Ph.D., doba realizace: 2022-2023)

2021

Aktualizace perspektiv a výzkumných přístupů v lingvistice, literatuře a kultuře románských zemí (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2021–2022)

2020

Horizon 2020 Framework Programme, Call: H2020-MSCA-IF-2019, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Project: 892795, "Early Modern Evangelization of China: The Franciscan Mission and its Theory"
období: pravd. červen 2021-květen 2023, financuje: European Commission

Horizon 2020 Framework Programme
“Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses”
Období 2020-2023

Nové trendy ve výzkumu literatury, lingvistiky a kultury v románských zemích (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2020–2021)

2019

Latinská Amerika a Evropa: synergie v literatuře, lingvistice a kultuře románských zemí (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace: 2019–2020)

2018

Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D., doba realizace: 2018–2019)

Jazykovědné teorie Luciena Tesnièra (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: Mgr. Samuel Bidaud, Ph.D., doba realizace: 2018–2020)

2017

Multidimenzionální analýza současného užívání španělské frazeologie (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., doba realizace 2017-2020)

„Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D., Mgr. Petr Komenda, Ph.D., doba realizace 2017-2020)

Intertextuální rozměr dramatické tvorby Jeana Anouilhe (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D., doba realizace 2017-2019)

Vztah pozdně medicejské politiky k Habsburské monarchii a Svaté říši Římské, Gian Gaston de'Medici v Čechách (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D., doba realizace: 2017-2020) 

Románské jazyky a literatury: mezi konfliktem a dialogem (projekt SGS IGA, hlavní řešitel: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., doba realizace 2017-2019)

2016

Národní identity ve Španělsku v evropském kontextu: historie, politika a literatura (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, řešitel: Mgr. Daniel Esparza, Ph.D.)

Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu (projekt SGS IGA, doba realizace 2016-2017, řešitel: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.)

2015

Literatura a politika: výzvy reprezentace (výzkumný projekt v rámci rozvojového fondu Excelence FF UP, doba realizace 2015, řešitel Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)

2014

Latinskoamerická próza na konci tisíciletí (výzkumný projekt v rámci rozvojového fondu Excelence FF UP, doba realizace 2014, řešitel Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)

Monografie L´Exil de Jan Čep (výzkumný projekt v rámci rozvojového fondu Excelence FF UP, doba realizace 2014, řešitel Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.)

Současná jazyková situace v Bretani (Porovnání aktuálních trendů v užívání dvou regionálních jazyků: bretonštiny a gallo (projekt IGA FF UP, doba realizace 2014-2017, řešitel Mgr. Anna Třesohlavá)

Jazyk italských emigrantů (výzkumný projekt v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti, doba realizace 2014-2016, řešitel: Mgr. Francesco Bianco, Ph.D.)

2013

Prosazování kreolštin jako úředního jazyka a jazyka vzdělávání. Paralela s českým národním obrozením (projekt IGA FF UP, doba realizace 2013-2015, řešitel doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině (projekt IGA FF UPOL 432101311, doba realizace 2013-2014, řešitel Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.)

Francouzští přátelé Jana Čepa (grant Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP, doba realizace 2013-2015, řešitel Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.)

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy (projekt IGA FF UP, doba realizace 2013-2015, řešitel Mgr. Martin Pleško)

2012

Vztah fikce a politiky v současném hispanoamerickém románu (projekt GAČR P406/12/P098, doba realizace 2012-2014, řešitel Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)

Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce (projekt ESF OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0163, doba realizace 2012-2014, řešitel Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)

Jazyková a kulturní interakce francouzských a českých Romů (grant Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP, doba realizace 2012-2014, řešitel Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.)

Knižní edice vzájemné korespondence Henri Pourrata a Jana Čepa (grant Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP, doba realizace 2012-2014, řešitel Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.)

2011

Centrum pro studium renesančních textů (Interdisciplinární projekt OPVK financovaný Evropskou unií a MŠMT, doba realizace 2012-2014, jehož se účastní i členové olomoucké italianistiky. Účelem projektu je prohloubit znalosti o renezanční literatuře.)

Dílo Francesca Petrarky v dobovém literárním systému (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, doba realizace 2011-2013. Jeho úkolem je začlenit dílo Francesca Petrarky do literárního kontextu jeho doby, konkrétně v oblasti politické literatury a dialogu.)

2010

Inovace předmětu Fonetika a fonologie francouzštiny (FRVŠ 2010, 72 tis. Kč., řešitel doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

Inovace předmětu Úvod do dialektologie francouzštiny (FRVŠ 2010, 71 tis. Kč., řešitel PhDr. Ondřej Andrys)

Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž. Krásná literatura (projekt SGS IGA FF UP, řešitel: Mgr. Jiřina Matoušková, doba realizace 2010-2011)

Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž (projekt SGS IGA, řešitel doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., doba realizace 2010-2011)

2009

Francouzština v Africe (GAČR: 405/09/0037, 2009-2011, řešitel: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.).

Olomoucká petrarkologie v zahraničí (Grant FF UP, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)

Vliv francouzštiny na lexikum nekonvenční češtiny (Grant FF UP Olomouc, 18,5 tis. Kč, řešitel: PhDr. Ondřej Andrys)

2008

Česká a francouzská recepce Claudelových divadelních her (Grant FF UP Olomouc, řešitel: Mgr. Martin Kučera)

Dolori e languori tra il De remediis e il Secretum petrarcheschi (Grant FF UP Olomouc, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)

Překlad do italštiny a publikace básnické sbírky Václava Hraběte Blues pro bláznivou holku (řešitel: Alessandro Marini, Dr.)

Petrarca alle corti padane (Grant FF UP Olomouc, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)

Italská literatura na internetu (Grant FF UP Olomouc, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)

Politická témata v díle Franceska Petrarky (GAČR, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)

2007

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách (GAČR, řešitel: PhDr. Marie Voždová, Ph.D.)

Jazykový kontakt španělštiny, guaraní a češtiny v Paraguai (GAAV, řešitel: Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.)

2006

Francouzština na americkém kontinentu (Vzdělávací nadace Jana Husa 2006, řešitel: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Odborné texty Evropské unie pro studenty francouzštiny (FRVŠ 2006, registrační číslo 326, řešitel: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Začlenění předmětu Frankofonní kinematografie do studijního programu (FRVŠ: 1316/2006, 129 tis. Kč, řešitel: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

Zavedení volitelného předmětu Židé a Španělsko (FRVŠ, řešitel: doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr., spoluřešitel: Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.)

2005

La situation linguistique, les langues en contact et le français dans les anciennes colonies belges en Afrique (Agence universitaire de la Francophonie 2005 – 2007, řešitel: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Kdo je kdo v české jazykovědě (GAČR: 405/05/0207, 2005-2007, 663 tis Kč., řešitel: Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.)

Hispanoamerická fantastická povídka (GAČR 405/05/2338, spoupracovník: Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D., Mgr. Markéta Riebová)

Italská a lusofonní literatura na plátně (spoluřešitelé: Mgr. Lenka Kováčová, PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.)

2004

Zavedení volitelného předmětu Indiánské jazyky Latinské Ameriky (FRVŠ, řešitel: Mgr. Lic. Lenka Zajícová)

2003

Zařazení kurzu nemetropolitní francouzštiny do studijního programu (FRVŠ 2003, registrační číslo 123, 130 tis. Kč, řešitel: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

Jazyková situace a specifika francouzštiny v evropských frankofonních zemích (GAČR: 405/03/P101 – 2003-2005, 432 tis. Kč, řešitel: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

Zavedení předmětu Současná argentinská literatura do studijního programu španělské filologie na Katedře romanistiky FF UP (FRVŠ 1202/2003, spolupracovník: Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)

Zavedení předmětu Současná mexická literatura do studijního programu (FRVŠ 1202/2003, spoluřešitelka: Mgr. Markéta Riebová)

2002

Zařazení kanadských studií do studijního programu francouzské filologie (FRVŠ 2002, registrační číslo 1193, 130 tis. Kč, řešitel doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Zavedení předmětu sémantika a sémiotika do studijního programu francouzské filologie" (FRVŠ 2002, registrační číslo 1192, 57 tis. Kč, řešitel: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.)

2001

Současný stav bilingvismu v Paraguai (Grant FF UP, řešitel: Mgr. Lenka Zajícová)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)