Uchazečům

Studijní programy

Prezenční bakalářské studium

Prezenční magisterské navazující studium

Kombinované magisterské navazující studium

Doktorské studijní programy

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete na webu fakulty

Bakalářské studium

Všichni uchazeči o studium musí absolvovat test studijních předpokladů.

Magisterské studium

Přijímací zkouška na všechny magisterské obory má podobu ústního pohovoru týkajícího se dosavadního a především budoucího zaměření uchazeče. Student předloží krátky projekt budoucí diplomové práce (max. 3 strany), který prezentuje před zkušební komisí (lze využít text bakalářské nebo jiné odborné práce). Součástí jsou otázky věnované motivaci ke studiu. 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Doktorské studium

Katedra romanistiky zajišťuje postgraduální doktorské (Ph.D.) studium v oboru Románské jazyky a Románské literatury. Doktorský studijní program je po splnění příslušných přijímacích zkoušek otevřený absolventům magisterského stupně románsky orientovaných filologických oborů.

Románské jazyky: Návrh projektu disertační práce, obsahující zejména téma, teoretický rámec, stav bádání, výzkumné otázky, metody, způsob zpracování, je požadován v rozsahu 2-3 normostran

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)