Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633112

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.23

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (19. 4. 2017 – )
ČLÁNEK
Handlos P., Švecová T., Vrtková A., Handlosová K., Dokoupil M., Klabal O., Timkovič J., Uvíra M. Review of patterns in homicides by sharp force: one institution’s experience. Forensic Science Medicine and Pathology. 2023.
Klabal O. TEACHING LEGAL INTERPRETING: A UNIVERSITY CLASSROOM PERSPECTIVE. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2023.
Djovčoš M., Klabal O., Švéda P. Training interpreters: Old and new challenges. Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies. 2023.
Handlos P., Uvíra M., Klabal O., Joukal M., Handlosová K. Multiple forms of suffocation used in double murder. Soudní lékařství. 2022.
Klabal O. Synonyms as a Challenge in Legal Translation Training. Białostockie Studia Prawnicze. 2022.
Handlos P., Gebauerová V., Papoušek R., Handlosová K., Dokoupil M., Klabal O., Uvíra M. Toluene abuse as a contributing factor in a case of fatal autoerotic asphyxia. Legal Medicine. 2022.
Handlos P., Handlosová K., Klabal O., Uvíra M. A rare suicide case involving fatal bleeding from varicose veins. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2021.
Klabal O., Kubánek M. Comparative Conceptual Analysis in a Legal Translation Classroom: Where Do the Pitfalls Lie. Studies in Logics, Grammar and Rethoric. 2021.
Handlos P., Handlosová K., Klabal O., Uvíra M. Primary B-cell cardiac lymphoma. Acta Cardiologica. 2021.
Handlos P., Klabal O., Uvíra M. Regarding “Isolated Right Atrial Rupture From Blunt Chest Trauma in Motor Vehicle Collisions: Mechanisms of Injury and Outcomes”. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. 2021.
Handlos P., Klabal O., Dokoupil M., Handlosová K., Uvíra M. Giant cell aortitis. Forensic Science Medicine and Pathology. 2020.
Handlosová K., Klabal O., Dokoupil M., Vladimír V., Uvíra M., Handlos P. Fatal and Nonfatal Rip Saw Injuries. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2019.
Klabal O. Shall We Teach Shall: A Systematic Step-By-Step Approach. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2018.
Klabal O. WITHIN THE PERIOD TO MEET THE DEADLINE: CZECH NEAR-SYNONYMS DOBA AND LHŮTA AND THEIR ENGLISH EQUIVALENTS. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication). 2016.
Kubánek M., Klabal O. Plain or Archaic: The New Czech Civil Code Going against the Flow. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication). 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klabal O. Teaching Comparative Conceptual Analysis to Legal Translation Trainees. Teaching Translation vs. Training Translators. 2022.
Kubánek M., Klabal O. Institucionální snaha o zajištění jednotné univerzitní terminologiee. In Cíbiková I. (Eds.) Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, Terminologické fórum V. na tému „Úklady terminológie “. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Klabal O. La estructura de los textos jurídicos españoles como un reto en el aula de traducción jurídica. Traducción e Interpretación especializadas en ámbito panhispánico. 2023.
Klabal O. Teaching contrastive legal grammar for translators. Instrumentalising Foreign Language Pedagogy in Translator and Interpreter Training: Methods, goals and perspectives. 2023.
Klabal O., Knap-Dlouhá P., Kubánek M. VOM TEXT ZUR DIDAKTIK. In Rakšányiová J. (Eds.) Quo vadis, rechtsübersetzung? 2017.
Klabal O., Chromá M. Kvalita právního překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klabal O., Král P., Kubánek M., Molnár O., Trlifajová M., Zubáková J. TIFO 2022: "Room for (Ex)Change in T&I Training". 2022.
Klabal O. Překladatel v praxi. 2020.
Klabal O. Tlumočení ve sportu. 2020.
Klabal O., Zubáková J., Kubánek M., Sejkorová V., Král P. TIFO 2019: "Teaching Translation vs. Training Translators". 2019.
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
SBORNÍK - CELEK
Kubánek M., Klabal O., Molnár O. Teaching Translation vs. Training Translators. 2022.
RECENZE
Klabal O. Review of Ruiz Rosendo & Todorova (2022): Interpreter Training in Conflict and Post-Conflict Scenarios. Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation. 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Teorie a metodika tlumočení 2 KAA/INME2 ZS Se 2
Teorie a metodika tlumočení 2 KAA/INME2 LS Se 2
Theory of Interpreting KAA/INMZ ZS Se 0
Tlumočnický seminář 10 KAA/INT10 LS Se 2
Tlumočnický seminář 10 KAA/IN10 LS Se 2
Komplexní zkouška KAA/KPXK LS Se 0
Právnická angličtina 2 KAA/LEG2 ZS Se 2
Kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky KAA/92APT ZS Se 0
Témat. seminář z teorie překladu a tlumo KAA/92ATR ZS Se 0
Pedagogická činnost 1b KAA/94PD2 ZS Se 0
Pedagogická činnost 1c KAA/94PD3 ZS Se 0
Vystoupení na konferenci 1 KAA/91BKC ZS Se 0
Teorie a metodika tlumočení KRS/TMT ZS 1
Teorie a metodika tlumočení KRS/TMT ZS Se 1
Tlumočnický seminář 2 KRS/TS2V LS Se 2
Tlumočnický seminář 3 KRS/TS3V ZS Se 2
Tlumočnický seminář 4 KRS/TS4V LS Se 2
Tlumočnický seminář 1 KAA/TS01 ZS Se 2
Tlumočnický seminář 1 KAA/TS01 LS Se 2
Odborná španělština v obchodním právu KRS/OSV LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)