Publications

2018

Title

Současná románová reflexe brazilské vojenské diktatury

Author

Zuzana Burianová

Place

Olomouc

Year

2018

Publisher

Univerzita Palackého

Pages

122

Annotation

Kniha navazuje na publikaci Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny a jejím cílem je představit románovou tvorbu zabývající se brazilským vojenským režimem. Nejdříve stručně přiblíží obecnou charakteristiku tzv. literatury svědectví a nabídne krátký přehled svědecké prózy tematizující vojenskou diktaturu od druhé poloviny sedmdesátých let do současnosti. Poté přechází k detailnímu rozboru tří vybraných románů, jež se v různých obdobích ohlížejí za tzv. olověnými léty (os anos de chumbo). Tímto termínem je označován nejtvrdší úsek vojenské diktatury. Z rozboru děl zjistíme, jakým způsobem tyto romány pohlížejí na období vojenské diktatury, jakými výpravnými prostředky je zobrazují a jak vnímají otázku angažovanosti jedince v kontextu autoritativního režimu.

2015

Title

Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny

Author

Burianová, Zuzana

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého

2014

Title

Reflexos da Política Brasileira na Cultura, Linguística e Literatura

Author

Zuzana Burianová, Kateřina Ritterová, Petra Svobodová

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Vydavatelství Univerzity Palackého

Pages

169

2006

Title

Třetí břeh času v Prvních příbězích J. Guimaraese Rosy

Author

Burianová, Zuzana

Place

Olomouc

Year

2006

Publisher

Univerzita Palackého

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)