Publikace

2020

Název publikace

Příběh jednoho hledání

Autoři

Bernardo Kucinski, překlad Zuzana Burianová

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2020

Nakladatel

Triáda

Počet stran

236

Kucinski, Bernardo. K. Příběh jednoho hledání. Lusobrazilská knihovna, sv. 14. Praha: Triáda, 2020, 236 s.  
Přel. Zuzana Burianová z originálu K. - Relato de uma Busca. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
https://www.kosmas.cz/knihy/272476/k.-pribeh-jednoho-hledani/ 

2018

Název publikace

Současná románová reflexe brazilské vojenské diktatury

Autoři

Zuzana Burianová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

122

Anotace

Kniha navazuje na publikaci Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny a jejím cílem je představit románovou tvorbu zabývající se brazilským vojenským režimem. Nejdříve stručně přiblíží obecnou charakteristiku tzv. literatury svědectví a nabídne krátký přehled svědecké prózy tematizující vojenskou diktaturu od druhé poloviny sedmdesátých let do současnosti. Poté přechází k detailnímu rozboru tří vybraných románů, jež se v různých obdobích ohlížejí za tzv. olověnými léty (os anos de chumbo). Tímto termínem je označován nejtvrdší úsek vojenské diktatury. Z rozboru děl zjistíme, jakým způsobem tyto romány pohlížejí na období vojenské diktatury, jakými výpravnými prostředky je zobrazují a jak vnímají otázku angažovanosti jedince v kontextu autoritativního režimu.

2015

Název publikace

Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny

Autoři

Burianová, Zuzana

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

2014

Název publikace

Reflexos da Política Brasileira na Cultura, Linguística e Literatura

Autoři

Zuzana Burianová, Kateřina Ritterová, Petra Svobodová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Vydavatelství Univerzity Palackého

Počet stran

169

2006

Název publikace

Třetí břeh času v Prvních příbězích J. Guimaraese Rosy

Autoři

Burianová, Zuzana

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2006

Nakladatel

Univerzita Palackého