Lidé

Interní vyučující

Křížkovského 10
místnost: 2.57
konzultační hodiny: úterý 11:15–12:15

Křížkovského 10
místnost: 2.55
konzultační hodiny: úterý 11:15–12:15

Křížkovského 10
místnost: 4.62
konzultační hodiny: pondělí 16:30–17:00

Křížkovského 10
místnost: 2.58
konzultační hodiny: čtvrtek 11:20–12:20

Křížkovského 10
místnost: 2.58
konzultační hodiny: utery 14:45–15:45

Křížkovského 10
místnost: 2.55
konzultační hodiny: středa 9:45–11:15

Křížkovského 10
místnost: 2.57
konzultační hodiny: pondělí 16:30–17:00

Křížkovského 10
místnost: 2.56
konzultační hodiny: úterý 13:15–14:15

Křížkovského 10
místnost: 2.58
konzultační hodiny: –

Křížkovského 10
místnost: 2.56
konzultační hodiny: úterý 10:00–11:00, středa 12:00–13:00 (Erasmus+)

Externí spolupracovníci

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
(člen oborové rady DSP Románské jazyky)

doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

Mgr. Martin Marek
specializace: odborný jazyk pro APLEKO a OFHP

Interní doktorandi

Mgr. Pavla Bruncová
konzultační hodiny: čtvrtek 12h30-13h15

Mgr. Benjamin Hildenbrand (studium přerušeno)
konzultační hodiny: pondělí 14h00-15h00

Mgr. Tereza Ištvánková
konzultační hodiny:

Mgr. Branislav Majstrík
Konzultační hodiny: