Publikace

2021

Název publikace

Manuel de linguistique française et de linguistique générale

Autoři

Samuel Bidaud

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

136


Název publikace

Vzájemná korespondence

Autoři

Jan Čep, Henri Pourrat, Jan Zatloukal (ed.)

Rok vydání

2021

Nakladatel

CDK

Počet stran

356

Z francouzského originálu Ce n’est qu’un mot pour l’amitié… přeložili Hana Krpcová a Jan Zatloukal. K vydání připravil Jan Zatloukal.

2019

Název publikace

Le concept de linguistique d´opérativité

Autoři

Samuel Bidaud

Rok vydání

2019

Nakladatel

VUP

Počet stran

132


Název publikace

Meditace

Autoři

Jan Čep

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2019

Nakladatel

CDK

Počet stran

492


Název publikace

Podoby palimpsestového psaní v díle Jeana Anouilhe

Autoři

Jiřina Matoušková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

294

2016

Název publikace

Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque

Autoři

Hildenbrand, Zuzana - Kacprzak, Alicja - Sablayrolles, Jean-François

Místo vydání

Limoges

Rok vydání

2016

Nakladatel

Lambert-Lucas

Anotace

Un des aspects de la mondialisation se marque dans les contacts de langues avec, en particulier, les emprunts et les équivalents autochtones – spontanés ou officiels – qui les concurrencent. Le projet international EmpNéo (Emprunts Néologiques) a pour objectif de comparer les nouveaux emprunts (surtout des anglicismes, mais pas exclusivement) du français, du polonais et du tchèque dans un certain nombre de domaines révélateurs d’évolutions sociétales. Le présent volume aborde les évolutions du monde du travail, les nouvelles conduites criminelles ou à risques, l’émergence des réseaux sociaux et les nouvelles pratiques alimentaires. On s’intéresse aussi à la réactivité des langues balançant entre les emprunts purs et simples ou plus ou moins adaptés et la création d’équivalents, faux-emprunts et allogénismes.


Název publikace

Allez-hop! Francouzština pro každého 2

Autoři

Beková, Jarmila a kol.

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2016

Nakladatel

Edika

Anotace

Pokračování populární učebnice francouzštiny. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 10 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.


Název publikace

Francouzští přátelé Jana Čepa

Autoři

Zatloukal, Jan (ed)

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2016

Nakladatel

CDK

Anotace

Předkládaná kniha má dvě části. V úvodní obsáhlé studii editor svazku Jan Zatloukal líčí historii česko-francouzských kulturních vztahů, které byly na vrcholu v období československé první republiky. Právě tehdy se v nich začal významně angažovat svými překlady i redakční činností Jan Čep. Navázal přitom mnohé kontakty, které pak pokračovaly po roce 1948 v jeho francouzském exilu. Druhá část publikace, nazvaná Dopisy, texty, dokumenty, je věnována jednotlivým Čepovým francouzským přátelům. Obsahuje především dopisy, ale i stati, které napsal Jan Čep o svých korespondenčních partnerech, nebo naopak oni o něm. Korespondence je ve většině případů jednostranná, Čepova pozůstalost se bohužel nezachovala. Jan Zatloukal však objevil mnohé jeho dopisy ve francouzských archivech, a díky tomu můžeme dnes číst Čepovy dopisy nejvýznamnějším francouzským osobnostem katolické orientace poloviny 20. století, jakými byli Paul Claudel, Georges Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Henri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečná je vzájemná korespondence s Henrim Pourratem, která se naštěstí uchovala téměř kompletní. Listy jsou dojemným svědectvím o hlubokém a nezištném vztahu dvou vynikajících spisovatelů. Čepovo exilové působení dosud nebylo u nás podrobněji zmapováno, tato publikace naše znalosti podstatným způsobem rozšiřuje. 


Název publikace

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea

Autoři

Matoušková, Jiřina

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea je posledním svazkem pětidílného cyklu publikací mapujících francouzsky psané tisky v unikátním knihovním fondu arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Věnuje se tematicky i žánrově různorodým titulům, které z objektivních důvodů nemohly být popsány z předešlých dílech. Přináší jednak popis a vyhodnocení zkoumaného korpusu v podobě úvodní systetické studie, jednak samotný soupis a charakteristiku pramenného materiálu.

2015

Název publikace

Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée.

Autoři

Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles

Místo vydání

Limoges

Rok vydání

2015

Nakladatel

Lambert-Lucas

Počet stran

180

Anotace

C’est d’un pays slave, la République tchèque, que nous vient cette toute première étude des mots allemands du français. L’ouvrage met en œuvre deux corpus. Le premier reprend le lexique marqué « empr. à all. » (et rubriques similaires) du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), soit 382 mots progressivement ramenés à 105 après élimination des termes scientifiques et techniques de façon à rester dans le vocabulaire général de la langue. Le second est constitué d’archives numériques de la presse écrite française – éditoriaux, actualités, reportages, chroniques, enquêtes, débats, courriers de lecteurs, etc. – accessibles sur les sites de trois périodiques : Le Figaro, Libération et Le Nouvel Observateur, intégralement sondés sur un peu plus de dix ans, un matériau discursif évalué à quelque 720 000 textes et près de 500 millions de mots. Les résultats permettent de classer les emprunts à l’allemand par ordre de fréquence, avant de tester la connaissance des emprunts de fréquence inférieure à 30 auprès de locuteurs natifs par une enquête sur questionnaire. Trois groupes d’emprunts et trois profils d’usagers s’en dégagent : mots bien connus, moyennement connus et peu connus (ou pas connus du tout) ; usagers connaissant bien, moyennement ou peu (ou pas du tout) les mots français empruntés à l’allemand. Connus des plus âgés, ignorés des plus jeunes, empruntés à des époques plus anciennes que les mots anglais et référant à des entités extra-linguistiques souvent révolues, de nombreux mots allemands du français semblent bien, du fait du renouvellement naturel des générations, promis à une disparition rapide.


Název publikace

Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse

Autoři

Pleško, Martin

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Autoři

Pleško, Martin

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Jan Čep. Kniha týdne

Autoři

Zatloukal, Jan - Komenda, Petr (eds.)

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2015

Nakladatel

CDK

2014

Název publikace

Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe

Autoři

Kadlec, Jaromír - Holeš, Jan

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Allez-hop! Francouzština pro každého

Autoři

Beková, Jarmila a kol.

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2014

Nakladatel

Edika

Anotace

V ruce držíte moderní učebnici francouzštiny, která je určena opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Připravil ji česko-francouzský tým autorů, jenž zohlednil nejen specifika českého jazyka a potřeby českého studenta, ale i aktuální stav jazyka francouzského.

Kniha obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty,autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat. Výuku osvěží také písně napsané a nazpívané autory a jejich studenty.

Součástí učebnice jsou 3 CD, která usnadní vaše učení. Na prvním naleznete namluvené úvodní dialogy, fonetiku, písně a podklady pro přípravu na zkoušku DELF; druhé obsahuje poslechová a fonetická cvičení; a třetí CD (které je k dispozici na webových stránkách nakladatelství) nabízí veškerou slovní zásobu a fráze namluvené rodilými mluvčími, kteří vám dopomohou ke skvělé výslovnosti hned od začátku. Učebnice podporuje výuku komunikačních dovedností.

Příprava k maturitě a k mezinárodní zkoušce DELF, pro gymnázia, střední a jazykové školy


Název publikace

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou

Autoři

Voždová, Marie - Matoušková, Jiřina

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži - Literatura s duchovní tematikou je výsledkem dvouročního týmového badatelského projektu realizovaného v prostorách arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Jejím cílem je seznámit veřejnost s množinou francouzských knih z oblasti duchovní literatury, které se v této knihovně nacházejí. Přináší jednak soupis a charakteristiku pramenného materiálu, jednak jeho vyhodnocení v podobě úvodní syntetické studie. Monografie představuje poslední článek čtyřsvazkového cyklu publikací mapujících výskyt francouzských tisků v tomto unikátním knihovním fondu.


Název publikace

Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku

Autoři

Voždová, Marie a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Publikace Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku autorského kolektivu pod vedením Marie Voždové vznikla jako studijní opora nově zaváděného předmětu "Francouzsky psaná literatura v Latinské Americe". Klade si za cíl přinést základní orientaci v rozsáhlé karibské frankofonní literární produkci. První část nabízí zevrubný pohled na frankofonní literaturu dané oblasti v kontextu společenského vývoje. Podává také výklad základních užívaných pojmů černošství, antilství a kreolství. Jednotlivé další kapitoly představují frankofonní autory z Haiti, Martiniku, Guadeloupu a Francouzské Guyany. Sestávají z medailonů, charakteristik tvorby a úryvků stěžejních textů. Vlastní texty jsou z důvodů jazykových specifik uváděny jak ve francouzském originále, tak i v českém překladu.


Název publikace

L´exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France

Autoři

Zatloukal, Jan

Místo vydání

Paris

Rok vydání

2014

Nakladatel

Institut d´études slaves


Název publikace

Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié...

Autoři

Zatloukal, Jan (ed.)

Místo vydání

Clermont-Ferrand

Rok vydání

2014

Nakladatel

SAHP


Název publikace

Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu

Autoři

Voždová, Marie

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Studie přináší pohled na aktivity francouzského dramatika Jeana Anouilhe v oblasti filmu a televize od počátečních krátkých komických filmových scének až po dialogy, scénáře i režii celovečerních filmů. Představuje Anouilhovy originální filmy a také jeho filmové adaptace děl jiných autorů. V analytické části zkoumá texty původních Anouilhových divadelních her, ze kterých postupně vznikly filmové scénáře. Rozebírá také napsané a nikdy nerealizované filmové scénáře, které autor přepracoval do dramatických divadelních textů. V poslední části si všímá několika divadelních her, ve kterých se autor dotýká tématu filmové produkce, nebo které jsou přímo zasazeny do filmového prostředí. V závěru studie je přiložena Anouilhova přehledná fimografie sestavená na základě dostupných informací a pramenů.

2013

Název publikace

Panorama francouzské literatury od počátku po současnost

Autoři

Jiří Šrámek

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2013

Nakladatel

Host

Anotace

Panorama francouzské literatury obsahuje chronologický a systematicky uspořádaný přehled literárního vývoje ve Francii od počátku až po současnost. Zahrnuje všechny literární žánry, prózu, poezii i drama, nabízí portréty jednotlivých spisovatelů a seznamuje čtenáře s jejich tvorbou, popisuje významné tvůrčí impulzy, analyzuje estetické doktríny a charakterizuje příslušná období. Souběžně s uměleckou literaturou je sledován rovněž vývoj literární kritiky, historiografie a filozofického myšlení. Zvláštní kapitola se zabývá frankofonní literaturou vzniklou na územích bývalých francouzských kolonií v Africe, Americe a Asii. Ve všech oblastech literární tvorby je mimořádná pozornost věnována poslednímu čtvrtstoletí.


Název publikace

Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění

Autoři

Marie Voždová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Interdisciplinární pohled na různé aspekty francouzského umění. Jednotlivé části této kolektivní monografie se zabývají vzájemným ovlivňováním francouzského výtvarného umění, architektury, literatury a filmu.

2012

Název publikace

Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulturní Francie

Autoři

Marie Voždová – Jiřina Matoušková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Francouzština v Africe

Autoři

Jaromír Kadlec

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Emprunts lexicaux à l´allemand dans le français contemporain

Autoři

Zuzana Hildenbrand

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny

Autoři

Jarmila Beková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Monografie je zabývá jazykovou ekonomií a jejími projevy v jednotlivých jazykových plánech (fonetickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním). Jedná se o jev, který je jednou z hybných sil v jazyce, snižuje zátěž mluvčího i posluchače (mentální, artikulační), je však v rovnováze s jazykovou redundancí, jež umožňuje zachovat srozumitelnost komunikace. V souvislosti s ekonomií se zabývá také písmem a neverbální komunikací.


Název publikace

Jazyková politika frankofonních zemí

Autoři

Kadlec, Jaromír – Holeš, Jan

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého

2011

Název publikace

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura

Autoři

Marie Voždová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura

Autoři

Jiřina Matoušková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty

Autoři

Marie Voždová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého

2009

Název publikace

Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru

Autoři

Marie Voždová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Milý Vladimíre…Milý maestro… Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951–1966)

Autoři

Jan Zatloukal (ed.)

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2009

Nakladatel

CDK

2007

Název publikace

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách

Autoři

Marie Voždová – Jiří Špička

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2007

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Tato rozsáhlá publikace vzešlá z tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky má za cíl poskytnout podklady ke studiu osudů francouzského a italského divadla na Moravě a ve Slezsku na stálých divadelních scénách. Největší část monografie tvoří soupis inscenací francouzských a italských her (výjimečně i původních prozaických textů), respektive jejich adaptací. I z důvodu absence dřívějších pramenů začíná být tento soupis systematický od konce 19. století, nechybějí však, pokud je archivy odhalily, i zprávy o starších inscenacích, připravených přirozeně německojazyčnými scénami. Právě pojetí Moravy a Slezska jako kulturně pestrého území vymezeného pouze geograficky a odmítnutí národnostní selekce (jsou registrovány i inscenace polské scény v Českém Těšíně, existující od 50. let) je cenným metodologickým východiskem tohoto projektu.

K jednotlivým inscenacím autoři připojují základní informace o premiéře a inscenátorech a rovněž uvádějí recenze, pokud se je podařilo nalézt.

Knihu doprovází dva eseje, které mají čtenáře blíže seznámit s tématy, žánry, významy francouzské, respektive italské dramatiky prezentované na Moravě a ve Slezsku a ukázat, jakým způsobem byly v našem prostředí pojímány a jaké interpretace jim dala jednotlivá historická údobí.

2006

Název publikace

Francouzština na americkém kontinentě

Autoři

Jaromír Kadlec

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2006

Nakladatel

Univerzita Palackého

2005

Název publikace

Francouzština v Evropě

Autoři

Jan Holeš – Jaromír Kadlec

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2005

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Francouzština v Kanadě

Autoři

Jaromír Kadlec

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2005

Nakladatel

Univerzita Palackého

2004

Název publikace

Sémiotika

Autoři

Jiří Černý – Jan Holeš

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2004

Nakladatel

Portál

2003

Název publikace

Skřípavý smích Jeana Anouilhe

Autoři

Marie Voždová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2003

Nakladatel

Univerzita Palackého

2002

Název publikace

Francouzská sémantika

Autoři

Jan Holeš

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2002

Nakladatel

Univerzita Palackého

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)