prof. PhDr. Jiří ČERNÝ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633341

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.45

ČLÁNEK
Zajícová L., Černý J. Setkání romanistů. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2005.
Černý J. Doc. PhDr. Eugen Spálený. Romanica Olomucensia XIII. 2004.
Černý J. Katedra romanistiky v letech 1989-2004. Romanica Olomucensia XIII. 2004.
Černý J. Univerzita Palackého a katedra romanistiky (1947-2004). Romanica Olomucensia XIII. 2004.
Černý J. Sobre los sistemas semióticos combinados y complejos. Romanica Olomucensia XII. 2003.
Černý J. Poznámky o chilské španělštině. Slovo a slovesnost. 2000.
Černý J. El Centro de Estudios Iberoamericanos de Olomouc. Iberoamericana Olomucensia I, Romanica Olomucensia VIII, Philologica 74, AUPO. 1999.
Černý J. Observaciones sobre el español hablado en América. Iberoamericana Olomucensia I, Romanica Olomucensia VIII, Philologica 74, AUPO. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Zámec R. Zobrazení demobilizace Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) v kolumbijském tisku. In ČERNÝ J. (Eds.) La representación de las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la prensa colombiana. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Černý J. Diccionario de americanismos español-checo: fuentes y metogología. In Valeš M., Míča S. (Eds.) Diversidad linguística del espanol. 2013.
Černý J. Diccionario de americanismos checo-espaňol. In Valeš M. (Eds.) Diversidad linguística del espaňol. 2013.
Černý J. Rumunština na katedře romanistiky FF UP - tradice a perspektivy. In . (Eds.) Rumunská kultura a jazyk v Českých zemích, sborník z konference "Den rumunské kultury a jazyka" konané 27. února 2008. 2009.
KNIHA - CELEK
Černý J. Jak šel život. 2019.
Černý J. Morfología española. Morfología española. 2008.
Černý J. Úvod do studia jazyka. Úvod do studia jazyka. 2008.
Černý J. Malé dějiny lingvistiky. Malé dějiny lingvistiky. 2005.
Černý J., Holeš J. Sémiotika. Sémiotika. 2004.
Černý J. Introducción al estudio de la lengua. Introducción al estudio de la lengua. 2002.
Chalupa J., Černý J., Mohaplová A. Espana. Geografía, Historia, Arte. Espana. Geografía, Historia, Arte. 2000.
Černý J. Historia de la Lingüística. Historia de la Lingüística. 2000.
Černý J. Morfología española. Morfología española. 2000.
Černý J. Historia de la Lingüística. Historia de la Lingüística. 1998.
Černý J. Úvod do studia jazyka. Úvod do studia jazyka. 1998.
Černý J. Dějiny lingvistiky. Dějiny lingvistiky. 1996.
Černý J., Petříková J. Terminologický slovník česko-francouzský a česko-španělský. Terminologický slovník česko-francouzský a česko-španělský. 1991.
KAPITOLA V KNIZE
Černý J. Španělština v Argentině. In Nemrava D. (Eds.) Argentina napříč obory: současné pohledy. 2014.
Černý J. Blahoslav, Jan. Stammerjohann, Harro, ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, I, II. 2009.
Černý J. Hála, Bohuslav. Stammerjohann, Harro, ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, I, II. 2009.
Holeš J., Černý J. Chlumský, Josef. Stammerjohann, Harro, ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. 2009.
Černý J. Novák, Ludovít. Stammerjohann, Harro, ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, I, II. 2009.
Černý J. Romportl, Milan. Stammerjohann, Harro, ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, I, II. 2009.
Černý J. Šafárik, Pavol Jozef. Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, I, II. 2009.
Černý J. Adam z Veleslavína, Daniel (1546-1599). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Albert (Albrecht) z Kaménka, Mikuláš (1547-1617). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Artymovyč, Agenor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Aurogallus, Matouš (1480-1543). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Balbín, Bohuslav (Ludvík Alois, Balbinus), 1621-1688. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Barnet, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Bartoš, František (1837-1906). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Baudiš, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Bauerová, Helena (1949). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Baumbach, Rudolf (1932). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Bečka, Jiří (1915-2004). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bečka, Josef Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bednaříková, Božena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Běličová, Helena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Benešovský, Matouš (Philonomus), asi 1550-1590. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bešta, Teodor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Blahoslav, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Blaškovič, Jozef (Blaskovicz), 1910-1990. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Blažek, Matyáš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Blumentritt, Ferdinand (1853-1913). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bogoczová, Irena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Brábek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Burian, Tomáš (1802-1864). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Cejpek, Jiří (1921-1986). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Collinus z Chotěřiny, Matouš (1516-1566). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Čechová, Marie. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Čelakovský, František Ladislav (1799-1852). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Čenský, Ferdinand (1829-1887). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Černý, Adolf (pseudonym Jan Rokyta), 1864-1952). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Černý, Jiří (1936). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Čihař, Václav (1900-1981). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Damborský, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daneš, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daňhelka, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daňkovský, Řehoř Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. David, Jiří (Georgius). In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Dobner, Gelasius (Job Felix), 1719-1790. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Dokulil, Miloš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Doležal, Pavel (Pavol), 1700-1778. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Dostál, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Drachovský, Jan (1577-1644). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Durdík, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Durych, Václav Fortunát (1735-1802). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Ertl, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Fic, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Filomates, Václav (Philomathes, Philomates), approx. 1490-1550. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Fišer, Ivo (1929). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Flajšhans, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Fleissig, Jiří (1946). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Franke, Emil (1880-1939). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Franta Šumavský, Josef (1796-1857). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Frček, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Fritz, Samuel (1654-1725). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Geitler, Leopold Václav (Lavoslav). In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Giger, Markus. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Gladkova, Hana. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Grohmann, Adolf (1887-1977). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Grollová, Ivana (1963). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Grünwald, Moritz. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Gzel, Petr (kolem 1500 - kolem 1550). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hádek, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hájek, Šimon (asi 1485-1551). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hála, Bohuslav (1894-1970). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Haller, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hampl, Zdeněk (Hampejz),(1929-1986). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hanka, Václav (1791-1861). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hanuš, Ignác Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Haunerová, Magdalena (1944). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hauptová, Zoe (1929). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Heller, Jan (1925). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Heřman, Sáva. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Heřmanová-Novotná, Zdenka (1930). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hlavinka, Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hoskovec, Tomáš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hošek, Ignác. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hrabě, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hromádko, Jan Nepomuk Norbert (1783-1850). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hronek, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hrubý z Jelení, Zikmund (1497-1554). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hřebíček, Luděk (1934). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hujer, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Hus, Jan (asi 1369-1415). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Chládek, Abrahám ben Azriel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Isačenko, Alexandr Vasiljevič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Jahn, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Jakobson, Roman (1896-1982). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Janáček, Karel (1906-1996). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Jandit, Václav (po 1650 - před 1750). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Janko, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Janoš, Jiří (1942). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Janota, Otokar Jindřich (1882-1919). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Janota, Přemysl (1926). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Jedlička, Jaromír (1901-1965). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Jeiteles, Juda (1773-1838). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Ješina, Josef (1824-1889). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Jungmann, Antonín (1775-1854). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kampelík, František Cyril. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Karcevskij, Sergej Josifovič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Keller, Karel (1944). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Klácel, František (1808-1882). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Klaret, Bartoloměj z Chlumce (asi 1320-asi 1375). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Klimeš, Lumír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kohout, Václav (kolem 1802-1867). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Komárek, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Komárek, Miroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Komenský (Comenius), Jan Amos (1592-1670). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Konopásek, Jaroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Konstanc (Constantius), Jiří (1607-1673). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Konstantin (Cyril, Konstantin Filozof), 827-869. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kopeckij, Leontij Vasiljevič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kornel ze Všehrd, Viktorin (kolem 1460-1520). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kořenský, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kořínek, Josef Miloslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kořínek, Josef (1829-1892). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kosina, Jan Evangelista. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kosta, Peter. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kostič, Svetislav (1951). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kotsmích, Vojtěch (1825-1906). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kott, František Štěpán (1825-1915). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kovář, Emanuel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kurz, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Kurzová, Helena (1936). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kyas, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kyselo, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Landau, Moses Israel (1788-1852). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Lego, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Lehečková, Helena (1952). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Leška, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Liewehr, Ferdinand. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Lodereker, Petr (Loderecker), kolem 1570 - po 1610. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Lyer, Stanislav (1900-1971). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Łysohorsky, Óndra. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Macurová, Alena (1946). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Macháček, Jaroslav (1929). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Malý, Jakub. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mareš, František Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Materna, Pavel (1930). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Matouš, Lubor (1908-1984). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Metoděj (kolem 820-885). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mikeš, František Otakar. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Miltner, Vladimír (1933-1997). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Minn Latt Yekháun, Maung (alias Htun Kyi), 1925 - kolem 1988. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Mlčoch, Melichar (1833-1917). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mrázek, Roman. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Müller, Zdeněk (1947). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Nebeská, Iva (1943). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Nebeský, Ladislav (1937). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Nejedlý, Jan (1776-1834). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Několik poznámek o vývoji české lingvistiky. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Niederle, Jindřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Noha, Miloš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Nováková, Nea (1938). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Oliva st., Karel (1927-2005). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Oliverius, Jaroslav (1933). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Optát, Beneš (Benedikt), konec 15 stol. ? před dubnem 1559. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Osička, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Palek, Bohumil (1936). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Palková, Zdena (1938). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Paňkevyč, Ivan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Panz, Adolf (1918-1986). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Pastrnek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Páta, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Patera, Adolf. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Pelcl, František Martin (1734-1801). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Pertold, Otakar (1884-1965). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Petr, Jan (1931-1989). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Petr Knížek z Tulechova (Codicillus), 1533-1589. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Pohl (Pól), Jan Václav (kolem 1720-1790). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Poláček, Zdeněk (1944). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Polívka, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Pořízka, Vincenc (1905-1982). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Prasek, Vincenc. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Preinhalterová, Hana (1938). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Profous, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Prutký, Václav Remedius (1701-1770). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Přikryl, Karel Ambrož Josef (1718-1785). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Puchmajer, Antoním Jaroslav (1769-1820). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Rácová, Anna (1946). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Rešel, Tomáš (Hradecký, Reschelius), kolem 1500 ? asi 1561. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Rohn, Jan Karel (1711-1779). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Romportl, Milan (1921-1982). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Rosa, Václav Jan (1620-1689). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Růžička, Karel (1914-1972). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Růžička, Rudolf (1878-1957). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Ryšánek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Řeháček, Luboš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Říha, Arnošt (1848-1903). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Říha, Jan (1842-1916). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Salzmann, Zdeněk. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Savický, Nikolaj Petrovič (1935). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Sedláček, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Sedláček, Jaroslav (1860-1923). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Sedláček, Kamil (1926). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Segert, Stanislav (1921-2005). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Schneider, Jan Edmund (?1820 - ?1900). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Schreier, Norbert (1744-1811). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Schwarz, Ernst. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Simovyč, Vasyl. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Skrbinšek, Jožef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Slavíčková, Eleonora. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Smékal, Odolen (1928-1998). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Smetánka, Emil. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Sorby, Karol (1939). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Souček, Vladimír (1928-1990). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Spina, Franz. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Spurný, Atanáš Jan Blažej (1744-1816). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Srnec z Varvažova, Jakub (Srnovec, Philetus), kolem 1520?1586. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Stach, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Starý, Zdeněk (1949). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Steffel, Matěj (1734-1806). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Stich, Alexandr. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Straková, Vlasta. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Strnad, Jaroslav (1954). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Sušil, František (1804-1868). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šafařík, Pavel Josef (1795-1861). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šanda, Vojtěch (1937). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šebková, Hana (1952). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šembera, Alois Vojtěch (1807-1882). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šercl, Čeněk (Vikentij Ivanovič), 1843-1906. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šimek, Maxmilián Václav (1748-1798). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šoltys, Otakar (1950). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Špachta, Dominik Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šrám, Josef (1933-1992). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Štěpán, Josef (1945). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Štěpán, Pavel (1977). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Šteyr, Matěj Václav (1630-1692). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Štítný ze Štítného, Tomáš (kolem 1331 ? kolem 1401). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Těšitelová, Marie. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Thám, Karel Václav Ignác (1763-1816). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Tomek, Václav Vladivoj (1818-1905). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Tomsa, František Jan (1753-1814). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Trnka, František Dobromysl. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič (1890-1938). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Týn, Emanuel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Uhlířová, Ludmila. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Uličný, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Uvíra, Rudolf (1935). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Váša, Pavel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Vašica, Josef (1884-1968). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vážný, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vintr, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vodička, Theodor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Voigt, Mikuláš (1733-1787). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Vusín, Kašpar (kolem 1670 ? kolem 1730). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vymazal, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Wiedemann, Václav Michal (1732-1774). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Zikmund, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Zima, Jaroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Zlobický, Josef Valentin (1743-1810). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Černý J. Žák (Ziak), Vincenc Pavel (1797-1867). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Černý J. Rumunština na katedře romanistiky FF UP - tradice a perspektivy. Konference "Den rumunské kultury a jazyka" konaná 27. února 2008 na Kat. aplikované lingvistiky FF UP. 2009.
Černý J. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. 2008.
Černý J. Rumunština na katedře romanistiky FF UP - tradice a perspektívy. Den rumunské kultury a jazyka. 2008.
Černý J. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. 2007.
Černý J. Lengua escrita. Lengua escrita. 2007.
Černý J. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. Análisis contrastivo de las lenguas románicas y las eslavas. 2005.
Černý J. Métodos semióticos en la lingüística eslava. Métodos semióticos en la lingüística eslava. 2004.
Černý J. El sistema verbal español y sus equivalentes eslavos. El sistema verbal español y sus equivalentes eslavos. 2002.
Černý J. Historia de la lingüística. Historia de la lingüística. 2000.
SBORNÍK - CELEK
Černý J., Holeš J. Romanica Olomucensia XV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Philologica. 2005.
Černý J., Holeš J. Katedra romanistiky FF UP. Historie a současný stav. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Romanica XIII. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Černý J. Osudy Jiřího Černého. Český rozhlas Vltava. 2019.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Černý J. La formación de spanglish como un fenómeno social ocasionado por la inmigración de hispanohablantes a los Estados Unidos. Magisterská diplomová práce Hany Kneřové: La formación de spanglish como un fenómeno social ocasionado por la inmigración de hispanohablantes a los Estados Unidos. 2010.
Černý J. El Quijote en checo. Bakalářská diplomová práce Lenky Fejfarové: El Quijote en checo. 2009.
PROJEKT
Riebová M., Černý J. Centrum pro latinskoamerická studia. Fond rozvoje vysokých škol FRVŠ. 2004.
PŘEKLAD
Černý J. Antonio Gómez Alfaro: La gran Redada de Gitanos. Antonio Gómez Alfaro: La gran Redada de Gitanos. 1999.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Holeš J., Černý J. Romanica Olomucensia 24. 1. Romanica Olomucensia. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
Černý J. Diccionario de americanismos - la letra B en los diccionarios de Augusto Malaret y Josef Dubský. Diccionario de americanismos - la letra B en los diccionarios de Augusto Malaret y Josef Dubský. 2010.
Černý J. Diccionario de americanismos; B (bicho-botijón; burra-buzo), G en el DRAE. Diccionario de americanismos; B (bicho-botijón; burra-buzo), G en el DRAE. 2010.
Černý J. Diccionario de Americanismos Espanol-Checo (RAE): letras n, ň, o y parte de p. Diccionario de Americanismos Espanol-Checo (RAE): letras n, ň, o y parte de p. 2010.
Černý J. Diccionario de americanismos Las letras CH, Q y R en el DRAE. Diccionario de americanismos Las letras CH, Q y R en el DRAE. 2010.
Černý J. Diccionario de americanismos Vesre (entradas de las letras de la A a la Z), lunfardo (entradas de las letras A, B y D). Diccionario de americanismos Vesre (entradas de las letras de la A a la Z), lunfardo (entradas de las letras A, B y D). 2010.
Černý J. Diccionario espanol-checo de americanismos (letra C). Diccionario espanol-checo de americanismos (letra C). 2010.
Černý J. Latinskoamerický slovník - Amerikanismy anglického původu, M-Z - M. Sala. Slovník kubanismů, A - J. Sánchez-Boudy. Latinskoamerický slovník - Amerikanismy anglického původu, M-Z - M. Sala. Slovník kubanismů, A - J. Sánchez-Boudy. 2010.
Černý J. Mexické výrazy a jejich české ekvivalenty. Mexické výrazy a jejich české ekvivalenty. 2010.
Černý J. Slovník amerikanismů Richard: Písmena G, L, LL, N, T. Slovník amerikanismů Richard: Písmena G, L, LL, N, T. 2010.
Černý J. Amerikanismy indiánského původu - M. Sala. Amerikanismy indiánského původu - M. Sala. 2009.
Černý J. Diccionario de americanismos, Las entradas D, E en DRAE. Diccionario de americanismos, Las entradas D, E en DRAE. 2009.
Černý J. Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, H - M. Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, H - M. 2009.
Černý J. Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, T - Y. Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, T - Y. 2009.
Černý J. Amerikanismy indiánského původu v DRAE. Amerikanismy indiánského původu v DRAE. 2008.
Černý J. Diccionario de americanismos: Anglicismos. Diccionario de americanismos: Anglicismos. 2008.
Černý J. Hispanoamerikanismy nezahrnuté do slovníku Královské španělské akademie - hesla na A a B. Hispanoamerikanismy nezahrnuté do slovníku Královské španělské akademie - hesla na A a B. 2008.
Černý J. Slovník hispanoamerikanismů: komentovaný překlad výrazů písmene C. Slovník hispanoamerikanismů: komentovaný překlad výrazů písmene C. 2008.
Černý J. Amerikanismy indiánského původu. Amerikanismy indiánského původu. 2007.
Černý J. La correlación de tiempos y su traducción en la novela Marianela, obra de Benito Peréz Galdós. La correlación de tiempos y su traducción en la novela Marianela, obra de Benito Peréz Galdós. 2007.
Černý J. Perífrasis verbales. Perífrasis verbales. 2007.
Černý J. Slovník amerikanismů - P. Slovník amerikanismů - P. 2007.
Černý J. El subjuntivo. El subjuntivo. 2006.
Černý J. El lenguaje publicitario, análisis de anuncios de coches. El lenguaje publicitario, análisis de anuncios de coches. 2004.
Černý J. El tiempo en la novela La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. El tiempo en la novela La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. 2003.
Černý J. Análisis de los complementos circunstanciales en espanol, inglés y checo. Análisis de los complementos circunstanciales en espanol, inglés y checo. 2002.
Černý J. A expansao e a presença da língua portuguesa no mundo. Os crioulos de base portuguesa. A expansao e a presença da língua portuguesa no mundo. Os crioulos de base portuguesa. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ERDÖSOVÁ FIF Filologie 2012
JOHNSON FIF Filologie 2012
SVOBODOVÁ FIF Filologie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)