Mgr. Daniel Esparza, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633348

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.43

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Esparza D. Paco de Lucía y Olomouc. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014. (ČLÁNEK)
Esparza D. Celestina posmoderna: teatro y creatividad en el aula. Romanica Olomucensia. 2010. (ČLÁNEK)
Esparza D., Castillo DA. El Otro es uno mismo: Estereotipos y tópicos para la descodificación de mensajes. In Tkáčiková E. (Eds.) Philologia XXI (Supplementum II). 2011. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Esparza D. El circuito del imaginario y la rendición de Granada. In . (Eds.) Studia Romanica Bratislavensia. 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
Esparza D. Identidad española y mitos de origen. 2021. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Esparza D. CIEN AÑOS DE ULISES. JAMES JOYCE Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 2022. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. Simposio internacional virtual de teoría sociocultural y español LE/L2. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. XIV Encuentro de profesores ELE en la República Checa. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. Historia y Literatura: Intercambios culturales y creación de identidades. 2020. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. V Encuentro de profesores de ELE. 2010. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. III Encuentro de profesores de ELE. 2008. (KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST)
Esparza D. Héctor Rojas Herazo y la búsqueda de la totalidad del hombre. Bakalářská diplomová práce Jakuba Hromady: Héctor Rojas Herazo y la búsqueda de la totalidad del hombre. 2010. (OPONENTSKÝ POSUDEK)
CHALUPA J., HOLEŠ J., Esparza D. Romanica Olomucensia 22.1. Romanica Olomucensia. 2010. (SERIÁLOVÁ PUBLIKACE)
HOLEŠ J., CHALUPA J., Esparza D. Romanica Olomucensia 22.2. Romanica Olomucensia. 2010. (SERIÁLOVÁ PUBLIKACE)
ČLÁNEK
Esparza D. Identity, History and Sport: Genesis of Surfing Magazines in Spain. Apunts Educacion Fisica y Deportes. 2020.
Esparza D. Deporte femenino y tardofranquismo: Las primeras mujeres surfistas en España. Materiales para la Historia del Deporte. 2019.
Esparza D. Historia y deporte: la necesidad de estudiar génesis de deportes. RICYDE-Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2019.
Esparza D. Un temerario desafío: La difusión del surf durante el franquismo. Historia y Comunicacion Social. 2019.
Esparza D. Towards a Theory of Surfing Expansion: The Beginnings of Surfing in Spain as a case Study. Ricyde: Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2016.
Esparza D., Měšťánková P. La República Checa: 10 años en la Unión Europea. Ravista General de Derecho Público Comparado / Comparative Public Law Review. 2014.
Esparza D. Pohoda. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2013.
Esparza D. Crisis de identidad y revolución digital. Caracteres: estudios culturales y críticos de la esfera digital. 2012.
Esparza D. El sustrato histórico del euroescepticismo checo. Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas. 2012.
Esparza D. Miroslav Tyrš y el Sokol. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2012.
Esparza D. De Hawai al Mediterráneo: La génesis del surf en España. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2011.
Esparza D. El Surf: del capitán Cook a los Beach Boys. Clio: Revista de Historia. 2011.
Esparza D. Málaga: Pionera del Mediterráneo. Tres Sesenta. 2011.
Esparza D. Los orígenes del surfing en Málaga. Jábega. 2010.
Esparza D. El estigma del corazón de Europa. El País. 2009.
Esparza D. El rapto de Lisboa. El País. 2009.
Esparza D. O Lisboa o Moscú? Retos de la Presidencia Checa en la UE. Real Instituto Elcano. 2009.
Esparza D. Ya nadie sueña en Praga. La Razón (Bolivia). 2009.
Esparza D. Ya nadie sueña en Praga. El País. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Esparza D. El Otro en el Imaginario Nacional Checo: La Identidad Nacional Checa frente a la UE. UNED Universidad Nacional de Estudios a Distancia. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Esparza D. En la ola del cambio: Génesis y boom de la cultura surf en España (1965-1990). El ámbito de lo posible: crisis y reconstrucciones en el último siglo. 2023.
Esparza D., Měšťánková P. El populismo tecnocrático: características y desarrollo en Europa. In Valencia Sáiz Á., Fernández-García B. (Eds.) En los márgenes de la democracia liberal: Populismo, nacionalismo y radicalismo ideológico en Europa. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Esparza D. Imagen y Esterotipos: Europa del Este. Master Internacional de Turismo. 2010.
Esparza D. El Circuito del Imaginario y la Rendición de Granada. Univerzita Komenskeho v Bralislave. 2009.
Esparza D. Estereotipos: El Estigma de la Marca Europa del Este. University of Málaga (Spain). 2009.
Esparza D. Imagen y Estereotipos: Europa del Este. University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain) Master of Tourism. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Esparza D. Euroescepticismo checo en perspectiva histórica. AECPA (Asociación Española de Ciencia Política). 2009.
Esparza D., Měšťánková P. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano. 2007.
RECENZE
Esparza D. Jirí Chalupa: Dejiny Spanelska v datech. Études romanes de Brno. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Sanz-Marcos P. Brand management y tribu consumidora. Un estudio de marcas de surf. In Esparza D., Pineda Cachero A., Fernández Gómez JD. (Eds.) Brand management y tribu consumidora. Un estudio de marcas de surf (Doctoral thesis). 2018.
Esparza D. Desarrollo de la moda en España desde el Renacimiento hasta hoy. Bakalářská diplomová práce Lucie Lakomé: Desarrollo de la moda en España desde el Renacimiento hasta hoy. 2010.
Esparza D. Dos lados de la corrida de toros. Bakalářská diplomová práce Zuzany Blažkové: Dos lados de la corrida de toros. 2010.
Esparza D. Descripción y comparación del desarrollo del franquismo espanol y del nacionalsocialismo alemán. Bakalářská práce Ondřeje Prukla: Descripción y comparación del desarrollo del franquismo espanol y del nacionalsocialismo alemán. 2009.
Esparza D. La Cataluňa de hoy. Magisterská diplomová práce Bc. Veroniky Suchánkové: La Cataluňa de hoy. 2009.
Esparza D. La Cataluña de Hoy. La Cataluña de Hoy. 2009.
Esparza D. Lugares míticos de Espana. Bakalářská diplomová práce Veroniky Vymazalové: Lugares míticos de Espana. 2009.
PROJEKT
Esparza D. The political and ideological influence of Sokol in Spain (1918-1939). GA ČR (Grantová agentura České republiky). 2021.
Esparza D. Marketing turistických destinací. Fond rozvoje vysokých skol (FRVS). 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Esparza D. Madrid, Espana y el Templo de Debod: el significado de los mitos en la sociedad moderna. Madrid, Espana y el Templo de Debod: el significado de los mitos en la sociedad moderna. 2009.
Esparza D. Nation Branding as a Means of Identity Construction. Nation Branding as a Means of Identity Construction. 2009.
Esparza D. Europe and Armenian Identity. Europe and Armenian Identity. 2007.
Esparza D. Spanish European Policy during the Government of Felipe González (1986-1996). The Impact of Structural and Cohesion Funds. Spanish European Policy during the Government of Felipe González (1986-1996). The Impact of Structural and Cohesion Funds. 2007.
Esparza D. The European Union as a Normative Actor in the Caribbean. The European Union as a Normative Actor in the Caribbean. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jazykový seminář 3 KRS/JS3N ZS Se 4
Jazykový seminář 4 KRS/JS4N LS Se 4
Jazykový seminář 5 KRS/JS5N ZS Se 2
Cvičení písemného projevu ve španělštině KRS/CPPN LS Se 2
Dějiny a kultura Španělska 1 KRS/DKS1V ZS 1
Dějiny a kultura Španělska 1 KRS/DKS1V ZS Se 1
Dějiny a kultura Španělska 2 KRS/DKS2V LS Se 1
Dějiny a kultura Španělska 2 KRS/DKS2V LS 1
Cvičení písemného projevu ve šp. jazyce KRS/CPPVS LS Cv 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)