Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633351

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.57

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 10:00–11:20 2.57
ČLÁNEK
Zatloukal J. Nathanaël Dupré La Tour : Un phare précocement éteint. Echo des études romanes. 2022.
Zatloukal J. OTÁZKA / Jan Zatloukal + ukázky z deníků Jana Čepa. Bubínek revolveru - internetový literární web časopisu Revolver revue. 2022.
Zatloukal J. La polémique de Jan Čep avec le communisme. Revue des Etudes Slaves. 2020.
Zatloukal J. V kraji Kašpara z hor. Kontexty. 2020.
Zatloukal J. Des lettres où rayonne l'amitié. Cahiers Henri Pourrat. 2014.
Zatloukal J. La genèse de Ma soeur l'agoisse de Jan Čep. Romanica Olomucensia. 2012.
ZATLOUKAL J. Na kole nedoporučuji... Kontexty. 2011.
ZATLOUKAL J. Jan Čep face aux tendances modernistes de la littérature française d’après-guerre. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
ZATLOUKAL J. Jan Čep (o) Paulu Claudelovi. Česká literatura. 2006.
ZATLOUKAL J. Rané exilové úvahy Jana Čepa. Aluze. 2006.
ZATLOUKAL J. Čepovy první exilové eseje. Texty. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zatloukal J. Le rôle de Jan Čep dans l’exil tchèque en France. In Marès A. (Eds.) Exil d’Europe médiane en France dans la seconde moité du XXe siècle. 2017.
Zatloukal J. Le rôle de l'émigré centre-européen dans la deuxième moitié du XXe siècle. L’exemple de Jan Čep. In Novotná M. (Eds.) Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2012.
ZATLOUKAL J. Exil v povídkách Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
ZATLOUKAL J. O absolutních čtenářích aneb na okraj Čepova programu Kniha týdne. In . (Eds.) Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. 2007.
ZATLOUKAL J. Ecrivain exilé et sa langue : Le cas de Jan Čep. Romanica Olomucensia XVII, Philologica 90, AUPO. 2006.
ZATLOUKAL J. Le portrait de l’émigré Jan Čep. Opera romaica 6. 2005.
ZATLOUKAL J. Recepce Jana Čepa ve Francii. In . (Eds.) Víra a výraz. 2005.
KNIHA - CELEK
Zatloukal J. Jan Čep, Henri Pourrat: Vzájemná korespondence. In Zatloukal J., Krpcová H. (Eds.) 2021.
Komenda P., Zatloukal J. Meditace. In Hanuš J. (Eds.) 2019.
Zatloukal J. Francouzští přátelé Jana Čepa. In Hanuš J. (Eds.) 2016.
Zatloukal J., Komenda P. Kniha týdne. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Zatloukal J. Les amitiés épistolaires d’Henri Pourrat au-delà du rideau de fer. Jan Čep et Suzanne Renaud. Amitiés vives. Littérature et amitié dans les correspondances d’écrivains. 2022.
Zatloukal J. Dopisy, které září přátelstvím. Jan Čep-Henri Pourrat, Vzájemná korespondence. 2021.
Zatloukal J. Jan Čep. La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. 2021.
Komenda P., Zatloukal J. Meditace poutníka k absolutnu. Meditace. 2019.
Zatloukal J. Francouzská přátelství Jana Čepa. Francouzští přátelé Jana Čepa. 2016.
Zatloukal J. "Dans ces temps apocalyptiques". Fragments des lettres de Jan Čep à Georges Bernanos. In Doležalová P., Bakešová V. (Eds.) La littérature qui fait respirer. Mélanges en l´honneur de Jiří Šrámek. 2015.
Zatloukal J. Jan Čep, correspondant et traducteur de Paul Claudel. Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord. 2015.
Zatloukal J. Kniha týdne Jana Čepa. Kniha týdne. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zatloukal J. Cizincem ve Francii. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zatloukal J., Hildenbrand B., Hildenbrand Z., Tomášková B., Křížová T. Festival francouzské kultury Bonjour Olomouc 2023. 2023.
Zatloukal J., Hildenbrand B., Hildenbrand Z., Bidaud SH. Festival francouzské kultury Bonjour Olomouc 2022. 2022.
Zatloukal J. Překlad ve 3D. 2021.
Zatloukal J. Divadlo světla. 2020.
Zatloukal J., Hildenbrand B., Bidaud SH., Pisklák S. Festival francouzské kultury Bonjour Olomouc 2020. 2020.
Bletton GY., Křeháčková K., Zatloukal J. Dny francouzské kultury 2018. 2018.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zatloukal J. Čtvrtý ročník festivalu Bonjour Olomouc. Český rozhlas Olomouc. 2023.
Zatloukal J. Pozvánka na druhý týden festivalu Bonjour Olomouc. Český rozhlas Olomouc. 2023.
Zatloukal J. Un nouveau centre français à l’Université Palacký d’Olomouc. Radio Prague International. 2020.
Zatloukal J. Emigrace – Azyl Svobody, Anebo Prokletí? ČT Art, literární pořad ASAP. 2016.
RECENZE
Zatloukal J. Rezenzentský posudek pro časopis World Literature Studies. World Literature Studies. 2020.
ZATLOUKAL J. Tzvetan Todorov, La littérature en péril. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Zatloukal J. S. Bidaud, Manuel de linguistique française et de linguistique générale. Manuel de linguistique française et de linguistique générale. 2020.
Zatloukal J. La Vie de Jésus F. Mauriaka v překladu Vladimíra Petkeviče. Nakladatelství Triáda. 2018.
Zatloukal J. A propos du thème de l´amour chez Marie de France et Marguerite de Navarre. A propos du thème de l´amour chez Marie de France et Marguerite de Navarre. 2014.
Zatloukal J. Conception du corps humain dans les traités philosophiques, scientifiques et littéraires de Montaigne á Zola. Diplomová práce Bc. Radima Žatky s názvem Conception du corps humain dans les traités philosophiques, scientifiques et littéraires de Montaigne á Zola. 2012.
PROJEKT
Zatloukal J. Numerislav. 2020.
Zatloukal J., Komenda P. „Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
ZATLOUKAL J. Vydání korespondence Jana Čepa a Henri Pourrata. Vzdělávací nadace Jana Husa. 2009.
ZATLOUKAL J. Edice korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky. Nadační fond Františka Topiče. 2008.
PŘEKLAD
Zatloukal J. Úryvky z korespondence. Kontexty. 2016.
ZATLOUKAL J. Z exilových deníků. Texty. 2012.
ZATLOUKAL J. Občanská ústava duchovenstva. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2006.
ZATLOUKAL J. Úvahy emigranta. Aluze. 2006.
ZATLOUKAL J. Moc románu. Esej Milana Kundery. Aluze. 2005.
ZATLOUKAL J. Druhý pražský proces s duchovními. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2003.
ZATLOUKAL J. Marianne jako objekt ‘kultury’? Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2003.
ZATLOUKAL J. Diskuse k textu Jana Čepa. Teologický sborník. 2002.
ZATLOUKAL J. Náboženský boj v Československu. Teologický sborník. 2002.
ZATLOUKAL J. Trpět jako ostatní? Texty. 2001.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)