Mgr. Lenka Kováčová

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633353, 585633361, 585633363

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.47

Lektor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 15:00–16:00 2.47
čtvrtek 12:00–13:00 2.47 Přednostně zahraniční záležitosti.
ČLÁNEK
Kováčová L. Riflessioni sul valore semantico dei comparativi e superlativi duplici degli aggettivi buono, cattivo, grande e piccolo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Marini A. Una metamorfosi allegorica: La giara di Paolo e Vittorio Taviani. In Marini A., Kováčová L., Špička J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
Kováčová L. Analisi del lessico benniano nel racconto di Stranalandia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Kováčová L. Piccola guida all'uso di alcuni verbi italiani in base alle loro reggenze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1998.
Kováčová L. A proposito delle influenze reciproche tra l´italiano e l´inglese. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1996.
KNIHA - CELEK
Špička J., Kováčová L. Giovanni Boccaccio, Griselda. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Špička J., Bianco F., Kováčová L., Bolpagni M., Zavaglini C., Skříčková E., Usenko O. Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. 2015.
Špička J., Marini A., Kováčová L. Dalla letteratura al film (e ritorno). 2005.
SBORNÍK - CELEK
MARINI A., ŠPIČKA J., KOVÁČOVÁ L. Dalla letteratura al film (e ritorno). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
VÝSTAVA
Marini A., Kováčová L., Skříčková E. Presente Italiano. 2018.
Marini A., Kováčová L., Skříčková E. Presente Italiano. 2017.
RECENZE
Kováčová L. Beppe Severgnini, L´italiano. Lezioni semiserie. Romanica Olomucensia. 2008.
Kováčová L. Cecilia Andorno: La grammatica italiana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
PŘEKLAD
KOVÁČOVÁ L., VACEK J., DVOŘÁČKOVÁ V., CHARVÁTOVÁ A., KORTE D., KŘÍŽOVÁ M., PELÁN J., PROKOP J., ŠEDINOVÁ H., VINŠOVÁ K., ŽEMLA M. Bludiště seznamů. Bludiště seznamů. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Kováčová L. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. 2009.
Kováčová L. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. 2008.
Kováčová L. La lingua della pubblicitá. La lingua della pubblicitá. 2008.
Kováčová L. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. 2008.
Kováčová L. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. 2008.
Kováčová L. La virgola: ordine o anarchia? La virgola: ordine o anarchia? 2007.
Kováčová L. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. 2007.
Kováčová L. I falsi alterati. I falsi alterati. 2006.
Kováčová L. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. 2006.
Kováčová L. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. 2006.
Kováčová L. Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). 2006.
Kováčová L. Prestiti arabi in italiano. Prestiti arabi in italiano. 2006.
Kováčová L. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. 2006.
Kováčová L. Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms? Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms? 2005.
Kováčová L. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. 2005.
Kováčová L. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. 2005.
Kováčová L. Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 LS Cv 0
Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 LS Cv 0
Další románský jazyk (italština) 3 KRI/DRJ3 ZS Cv 2
Další románský jazyk (italština) 4 KRI/DRJ4 LS Cv 2
Fonetika a fonologie KRI/FF LS 1
Jazykový seminář italštiny 1 KRI/JASI1 ZS Cv 2
Jazykový seminář italštiny 2 KRI/JASI2 LS Cv 2
Jazykový seminář italštiny 1 KRI/JSI1 ZS Cv 6
Jazykový seminář italštiny 2 KRI/JSI2 LS Cv 4
Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 LS Se 0
Morfologie italštiny 1 KRI/MORF1 ZS Se 1
Morfologie italštiny 1 KRI/MORF1 ZS 1
Morfologie italštiny 2 KRI/MORF2 LS 1
Morfologie italštiny 2 KRI/MORF2 LS Se 1
Překladatelský seminář 1 KRI/PS1 ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KRI/PS2 LS Se 2
Cizí jazyk DSP - Italština KRI/91ADI LS Se 0
Normativní mluvnice 1 KRI/NM1 ZS Se 3
Normativní mluvnice 1 KRI/NM1 ZS 3
Normativní mluvnice 2 KRI/NM2 LS Se 2
Normativní mluvnice 2 KRI/NM2 LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.