Průvodce prváka

Průvodce naleznete na univerzitních stránkách
https://www.upol.cz/studenti/pruvodce/