Zahraniční stáže

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. LearningAgreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Nutnost evidence mobility do STAGu

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, aby studentovi mohly být po ukončení mobility uznány zahraniční kredity. Proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem (Děkanát FF UP, Zahraniční oddělení – viz výše)

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)
Mgr. Jana Hořáková -
fakultní koordinátorka pro zahraničí
j.horakova@upol.cz, tel. 585 633 014, děkanát FF UP, Kateřinská 17, Olomouc, dveře 4.07

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

  • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
  • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
  • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
  • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
  • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy.

ERASMUS+

Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc