Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - francouzská filologie

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Francouzská filologie jednooborová (APLEKO)

Francouzská filologie dvouoborová

Magisterská státní závěrečná zkouška

Francouzská filologie jednooborová (OFHP)

Francouzská filologie dvouoborová

Okruhy mgr. NOVÉ AKREDITACE (nástup do studia září 2019 a dále)

Překlad a tlumočení


Státní závěrečné zkoušky - španělská filologie


Státní závěrečné zkoušky - italská filologie

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Italská lingvistika

Italská literatura

Magisterská státní závěrečná zkouška

Italská lingvistika

Italská literatura


Státní závěrečné zkoušky - portugalská filologie