Doc. PhDr. Marie VOŽDOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633359

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.55

docent

ČLÁNEK
Voždová M. Božský Georges Feydeau. In Dombrovská L. (Eds.) Moderní divadlo. Časopis Městských divadel pražských. 2022.
Matoušková J., Voždová M. La réécriture du mythe hamletien : Golden Joe d’Éric-Emmanuel Schmitt. Studia romanistica. 2021.
Voždová M. Francouzští dramatikové na scéně olomoucké činohry v průběhu století. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2020.
Voždová M. K onirickým motivům v díle Jeana Anouilhe. Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2019.
Voždová M., Matoušková J. Pour une lecture bergsonienne du Bal des voleurs de Jean Anouilh. Romanica Olomucensia. 2018.
Voždová M. Jean Anouilh - autor dvojznačné výpovědi. Cizí jazyky. 2010.
Voždová M. L´apprenti et son maître - Anouilh et Giraudoux. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Voždová M. Parole et silence dans le roman féminin contemporain: Camille Laurens et Emmanuèle Bernheim. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2007.
Voždová M. Georges Feydeau et la langue de l´autre. In Voždová M., Míča S. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Romanica Olomucensia. 2006.
Voždová M. La langue ? le lieu ou l´on habite ? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2006.
Voždová M. Parola e immagine ? due aspetti di una storia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
Voždová M. Romain Rolland na českých divadelních scénách. Otakar Novák tradice a modernost. 2006.
Voždová M. Les voix narratives dans les nouvelles d´Anna Gavalda. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2005.
Voždová M. Nová Evropa - české překlady ze současné francouzské literatury. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2005.
Voždová M. Pour une lecture possible du roman Alice la saucisse de Sophie Jabès : une héroine à la recherche de communication authentique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2005.
Voždová M. Vive Henri IV ! ou La Galigaï : drame historique ? Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická (L) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica. Études romanes de Brno. 2004.
Voždová M. Pour une lecture du roman Viande de Claire Legendre. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Voždová M. Stallone, histoire banale d?une vie ou la force d?une femme naïve. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Voždová M. Le peronnage secondaire comme sources du comique dans les "pièces noires" de Jean Anouilh. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Romanica Olomucensia. 2002.
Voždová M. Le thème du voyage dans la pièce "Littoral" de Wajdi Mouawad. Canadiensia I, Philologica 83, AUPO. 2001.
Voždová M. Lucien est ses doubles. Quelques remarques sur un personnage anouilhien mystérieux. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Voždová M. Kettly Marsová v kontextu moderní haitské literatury a její mnohovrstevnatá narace. In Kvapil R. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času XII. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Foreign Languages in Changing Times XII. Reviewed Conference Proceeding from an International Scientific Conference. 2022.
Voždová M. K současné francouzské konverzační komedii. In Kvapil R. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času XI. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Foreign Languages in Changing Times XI. Reviewed Conference Proceeding from an International Scientific Conference. 2021.
Voždová M. K morfologii současného ženského románu jako součásti populární kultury. In Kvapil R. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času X. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Foreign Languages in Changing Times X. Reviewed Conference Proceeding from an International Scientific Conference. 2020.
Voždová M. Tradiční francouzský vaudeville jako kulturní fenomén a jeho současné podoby na moravských divadelních scénách: Scribe, Labiche, Feydeau, Camoletti a Veber. In Kvapil R. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času IX. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Foreign Languages in Changing Times IX. Reviewed Conference Proceeding from an International Scientific Conference. 2019.
Voždová M. Od textu k obrazu: Madame Bovary na divadelní scéně. In Kvapil R. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času VIII. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2018.
Hildenbrand B. Jacques Tati : Nul n'est prophète en son pays. In Voždová M., Holeš J. (Eds.) Les faces multiples de l'identité culturelle française. 2015.
Šrámek J. Les nations romanes et l'héritage antique dans la culture européenne. In Voždová M., Holeš J. (Eds.) Les faces multiples de l'identité culturelle française. 2015.
Voždová M. Livre précieux en tant qu´héritage culturel du passé. Ouvrages religieux et spirituels de la bilbiotheque archiépiscopale de Kroměříž. In Voždová M., Holeš J. (Eds.) Les faces multiples de l´identité culturelle francaise. 2015.
Voždová M. Cesty francouzských tisků do kroměřížské arcibiskupské knihovny. In Komorová K. (Eds.) Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. 2012.
Voždová M. Le témoin muet des siecles passes-une bibliotheque. In Novotná M. (Eds.) Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2012.
Voždová M. Marc Camoletti - héritier du vaudeville classique. In Malinovská-Šalamonová Z. (Eds.) Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis - Literárnovedný zborník. 2008.
Voždová M. Le personnage gavaldien entre la vie et la mort. Studia romanistica. 2006.
Voždová M. La Valse des toréadors ou à la recherche du sens d'un drame anouilhien. In Moyšová S. (Eds.) Études françaises en Slovaquie. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Voždová M. Être prophète en pays étranger : Romain Rolland et son Théâtre de la Révolution en République tchèque. In Hertrampf MO., Bridet G. (Eds.) Romain Rolland: un écrivain mondial? 2023.
Voždová M. Paradoxe sur la vie posthume d’un auteur dramatique. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l´honneur de Jiří Šrámek. 2015.
Voždová M. Od slova k obrazu aneb dvakrát Pátek večer. Relokace v literatuře a filmu. 2014.
Voždová M. Práce v archivech a její specifika: způsoby excerpce a dokumentace. Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
Voždová M. Western ve francouzské literatuře. Mýtus, jeho parodie a destrukce. René de Obaldia a Jean-Noel Fenwick. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
VOŽDOVÁ M. K podobám genderové plurality kultury v současné francouzské próze. Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. 2011.
Voždová M. Achard, Marcel (1899-1974). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Amiel, Denys (1884-1977). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anicet-Bourgeois, Auguste (1806-1871). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym - Klimsza, Janusz. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym - Mikotová, Zoja. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym - Misař, Ivan - Jarnotová, Alice. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym - Vetter, Karel. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym - Vůjtek, Tomáš. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym (Aucassin et Nicoletta). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym (Mistr Pleticha). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anonym (Zpěvy sladké Francie). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Anouilh, Jean (1910-1987). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Antoine, André (1858-1943). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Apollinaire, Guillaume (1880-1918). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Géraldy, Paul (1885-1983). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Ghelderode, Michel de (1898-1962). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Giono, Jean (1895-1970). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Girardinová, Delphine de (1804-1855). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Giraudoux, Jean (1882-1944). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Giudicelli, Christian (1942). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Gondinet, Edmond (1828-1888). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Grangé, Eugène (1810-1887). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Grésac, Francois. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Grumberg, Jean-Claude (1939). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Guirande, Edmond. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Guitry, Sacha (1885-1957). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Harleville, Jean-François Colin d´ (1755-1806). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Hennequin, Alfred (1842-1887). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Hervieu, Paul (1857-1915). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Hugo, Victor (1802-1885). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Chapelle, Bruno. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Chesnot, Pierre (1935). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Chevallier, Gabriel (1895-1969). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Chivot, Henri (1830-1897). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Ionesco, Eugène (1912-1994). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Islert, Jean-Claude. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Jamiaque, Yves (1918-1978). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Jaouiová, Agnes (1964). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Jarry, Alfred (1873-1907). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Joffo, Francis (1931). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Josset, André (1897-1976). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Kaminka, Didier. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Koltès, Bernard-Marie (1948-1989). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. La Fontaine, Jean de (1621-1695). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Labiche, Eugène (1815-1888). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Laclos, Pierre Ambroise Choderlos de. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lacour, José-André (1919-2005). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Laforgue, Jules (1860-1887). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lemaître, Jules (1853-1914). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lemonnierová, Camille (1844-1913). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lenormand, Henri René (1882-1951). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lenôtreová, Marie-Thérèse (1894). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Léon, Viktor. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lesage, Alain-René (1668-1747). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Létraz, Jean de (1897-1954). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Lorde, André (1871-1942). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Louÿs, Pierre (1870-1925). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Maeterlinck, Maurice (1862-1949). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Magnier, Claude (1920-1983). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Marceau, Félicien (1913). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Marchand, Léopold (1891-1952). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mars, Antony (1861). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mary, Jules (1851-1922). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Maupassant, Guy de (1850-1893). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mauray, Paul. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Meilhac, Henri. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Melesville, Anne Honoré Joseph (1787-1865). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mérimée, Prosper. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Merle, Robert (1908). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Millaud, Albert. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mirabeau, Octave (1848-1917). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mirande, Yves (1875-1957). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Mithois, Marcel (1922). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Moinaux, Jules (1824-1895). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Molière (1622-1673). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Montherlant, Henry de (1896-1972). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Murger, Henri (1822-1861). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Musset, Alfred de (1810-1857). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Najac, Émile de (1827-1905). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Neveux, Georges (1900-1983). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Nivoix, Paul (1889-1958). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Obaldia, René de (1918). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Ohnet, Georges (1848-1916). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Pagnol, Marcel (1895-1974). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Pailleron, Édouard (1834-1899). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Passeur, Stève (1899-1966). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Picard, André (1917-1956). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Picard, Louis-Benoît. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Porto-Riche, Georges de (1849-1930). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Prévert, Jacques (1900-1977). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Puget, Claude-André (1905-1975). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Puglier, S. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Queneau, Raymond (1903-1976). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Racine, Jean (1639-1699). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Raynal, Paul (1885-1971). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Regnard, Jean-François (1655-1709). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Renard, Jules (1864-1910). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Reynaud-Fourton, Alain. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rezaová, Yasmina (1955). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rivoire, André (1872-1930). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Robert, Jacques (1921-1997). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rolland Romain (1866-1944). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Romains, Jules (1885-1972). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rosier, Joseph (1804-1880). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rostand, Edmond (1868-1918). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Rousseau, Henri Julien Félix. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sade, Donatien Alphonse François, markýz de (1740-1814). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Salacrou, Armand (1899-1989). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sandeau, Jules (1811-1883). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sandová, George (1804-1876). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sardou, Victorien (1831-1908). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sarment, Jean (1897-1976). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sartre, Jean-Paul (1905-1980). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sauvajon, Marc-Gilbert (1909-1985). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Savoir, Alfred (1883-1934). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Scribe, Eugène (1791-1861). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Serreauová, Coline (1947). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Schéhadé, Georges (1907-1989). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Schmitt, Eric-Emmanuel (1960). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Siraudin, Paul (1813-1883). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Stendhal (1783-1842). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sue, Eugène (1804-1857). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Sylvane, André (1851). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Tardieu, Jean (1903-1995). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Thomas, Robert (1927-1989). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Tzara, Tristan (1896-1963). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Vacquerie, Auguste (1819-1895). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Vailland, Roger (1907-1965). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Valabrègue, Albin (1853-1937). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Varin, Charles (1798-1869). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Varney, Louis (1844-1908). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Vautel, Clément. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Veber, Francis (1937). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Veber, Pierre (1869-1942). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Verhaeren, Émile (1855-1916). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Verne, Jules (1828-1905). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Verneuil, Louis (1893-1952). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Vian, Boris (1920-1959). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Vitrac, Roger (1899-1952). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Volff, Pierre (?-1817). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Voltaire (1694-1778). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Weingarten, Romain (1926). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Westphal, Éric (1929). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Yendt, Maurice (1947). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Zamacoïs, Miguel (1866-1940). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Zola, Émile (1840-1902). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. 2007.
Voždová M. Le dynamisne spatial dans Le cran d'arrêt d' Emmanuèle Bernheim. In Pavlisková J. (Eds.) Romanistické studie. Studia romanistica 4. 2004.
Voždová M. La vie comme scène théâtrale: Dans ces bras-là de Camille Laurens. Romanistické studie - Studia romanistica. 2003.
Voždová M. André Antoine. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Antonin Artaud. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Arthur Adamov. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bataille, Henri. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Baty, Gaston. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Beaumarchais. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Beckett, Samuel. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Becque, Henry. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Belloy, Dormont de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bernard, Jean-Jacques. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bernard, Tristan. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bernstein, Henry Léon Gustave. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Billetdoux, François. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Birabeau, André. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bornier, Henri. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bourdet, Édouard. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Bréal, Pierre Aristide. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Brieux, Eugène. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Caillavet, Gaston Arman de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Capus, Alfred. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Carmontelle. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Castans, Raymond. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Collin d´Harleville. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Confortès, Claude. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Coolus, Romain. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Copeau, Jacques. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Crébillon, Prosper Jolyot de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Crommelynck, Fernand. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Curel, François de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Dancourt. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Denys Amiel. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Destouches. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Deval, Jacques. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Dubillard, Roland. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Ducis, Jean-François. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Dumas, Alexandre mladší. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Émile Augier. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Fabre, Émile. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Favart, Charles-Simon. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Fernando Arrabal. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Feydeau, Georges. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Flers, Robert de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Gatti, Armand,. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Genet, Jean. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Ghelderode, Michel de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Giraudoux, Jean. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Grumberg, Jean-Claude. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Guitry, Sacha. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Houdar de la Motte. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Chamfort. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Ionesco, Eugène. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Jacques Ancelot. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Jacques Audiberti. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Jean Anouilh. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Jouvet, Pierre-Louis. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. La Chaussé, Pierre-Claude Nivelle de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Labiche, Eugène. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Larivey, Pierre de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Lavedan, Henri. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Lemierre, Antoine-Marin. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Lenormand, Henri René. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Lorde, André. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Lugné-Poe. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Maeterlinck, Maurice. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Marceau, Félicien. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Marcel Achard. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Marchand, Léopold. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Marivaux. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Maulnier, Thierry. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Meilhac, Henri. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Natanson, Jacques. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Neveux, Georges. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Obaldia, René de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Pagnol, Marcel. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Pailleron, Édouard. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Passeur, Stève. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Piron, Alexis. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Planchon, Roger. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Porto-Riche, Georges de. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Pottecher, Maurice. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Puget, Claude-André. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Raynal, Paul. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Rostand, Edmond. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Rostand, Maurice. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Salacrou, Armand. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Sardou, Victorien. In . (Eds.) Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Sarment, Jean. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Savoir, Alfred. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Scribe, Eugène. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Sedaine, Michel-Jean. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Théodore Barrière. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Vauthier, Jean. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Verneuil, Louis. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Vildrac, Charles. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
Voždová M. Vinaver, Michel. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Voždová M. Le témoin des siècles passés - une Bibliothèque. Europe centrale - carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2010.
Voždová M. Livre solitaire dans le labytinthe des siecles: Traité du vin. Vin comme phénomène multiculturel. 2010.
Voždová M. Passion-zéro dans l´univers lafonien. Passions de l´âme - Université d´été de L´AJH. 2010.
Voždová M. Současný francouzský román a nositelka Goncourta Marie NDiayeová. Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2010.
Voždová M. Francouzská próza na přelomu století. Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2008.
Voždová M. Současná ženská románová tvorba ve Francii. Další vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Voždová M. Giraudoux le Notre. 2006.
Voždová M. Současný francouzský román. Další vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Voždová M., Matoušková J. Littérature et philosophie. 2018.
Matoušková J., Voždová M. Littérature française contemporaine. 2018.
Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
Hildenbrand Z., VOŽDOVÁ M., HILDENBRAND B., Koníčková Š., BLETTON G., Pavlíček J. Dny francouzské kultury 2012. 2012.
SBORNÍK - CELEK
VOŽDOVÁ M. Estudios en homenaje al profesor Jiří Černý. In Voždová M., Zámec R. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Romanica Olomucensia XIX - Estudios en homenaje al profesor Jiří Černý. In Voždová M., Míča S., Zámec R. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
.. Romanica Olomucensia XVII Langue(s) et langages. In Voždová M., Míča S. (Eds.) Romanica Olomucensia XVII ? Langue(s) et langages. 2006.
VOŽDOVÁ M. Université d'été. Langue(s) et langages. In Voždová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 90-2006, Romanica Olomucensia XVII. 2006.
RECENZE
Voždová M. Dantzig Charles: Proč číst? Romanica Olomucensia. 2012.
Voždová M. Olivier Bessard-Banquy: Sex a literatura dnes. Romanica Olomucensia. 2012.
Voždová M. Alain-Michel Boyer : Les Paralittératures. Romanica Olomucensia. 2008.
Voždová M. Gignoux, A. C. : Initiation à l´intertextualité. Romanistické studie - Studia romanistica 234/7. 2007.
Voždová M. Godard, R. : Itinéraires du roman contemporain. Romanistické studie - Studia romanistica 234/7. 2007.
Voždová M. Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre. Romanica Olomucensia. 2007.
Voždová M. Kadlec, J.: Francouzština v Kanadě. Časopis pro moderní filologii. 2006.
Voždová M. Philippe Lejeune: Signes de vie. Le pacte autobiographique 2. Écho des Études Romanes. 2005.
Voždová M. Claude Confortès: Répertoire du théâtre contemporain de langue française. Canadiensia I, Philologica 83, AUPO. UP, Olomouc 2004, s. 92-94. 2004.
Voždová M. Écritures romanesques de droite au XXe siècle. Questions d'esthétique et de poétique. Textes rassemblés par Catherine Douzou et Paul Renard. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická (L) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica. Études romanes de Brno. 2004.
Voždová M. Philippe Chardin et al.: Divadelní pokušení romanopisců. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická (L) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica. Études romanes de Brno. 2004.
Voždová M. Philippe Chardin et al.: La tentation théâtrale des romanciers. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická (L) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica. Études romanes de Brno. 2004.
Voždová M. Jean Anouilh: En marge du théâtre. Textes réunis et annotés par Efrin Knight. Romanica Olomucensia XII, Philologica 80. 2003.
Voždová M. L'espace, la théâtralité et l'imaginaire. Études de L'Équipe de recherche sur l'imaginaire symbolique. Textes réunis par Barbara Sosień. Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. UP, Olomouc 2003, s. 382-385. 2003.
Voždová M. Prostor, teatralita, imaginace. Romanica Olomucensia XII, Philologica 80, AUPO. 2003.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Voždová M. De la musique avant toute chose ! en Littérature de jeunesse (dir. Květuše Kunešová, Bochra et Thierry Charnay). De la musique avant toute chose ! en Littérature de jeunesse. 2018.
Voždová M. L’ENFANT - Actes de la XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus et VNJH Brno (kokošovce, 28 juin - 1 juillet 2016). L’ENFANT - Actes de la XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus et VNJH Brno. 2017.
Voždová MV. Narace v detektivních románech Georgese Simenona a Léa Maleta. Narace v detektivních románech Georgese Simenona a Léa Maleta. 2017.
Voždová M. Francouzské tisky. Miscellanea. Francouzské tisky v arcibiskupské knihovně Kroměříž. Miscellanea. 2016.
Voždová M. Hermétisme de la structure intérieure des romans de Raymond Queneau sous le prisme historique et littéraire. Hermétisme de la structure intérieure des romans de Raymond Queneau sous le prisme historique et littéraire. 2016.
Voždová M. Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité. Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité. 2016.
Voždová M. K poctě Anny Butašové. MÉLANGES EN L’HONNEUR D’ANNA BUTAŠOVÁ. 2015.
Voždová M. Nature(s). Actes de la XXIIème Université d’été de l’Association Jan Hus. OPERA ROMANICA 15 .Nature(s). Actes de la XXIIème Université d’été de l’Association Jan Hus. 2015.
VOŽDOVÁ M. Recenzní posudek na rukopis knihy Evy Voldřichové Beránkové "Učiňme člověka k našemu obrazu." Galatea, Golem a moderní automat jako tři variace na téma umělého stvoření. "Učiňme člověka k našemu obrazu." Galatea, Golem a moderní automat jako tři variace na téma umělého stvoření. 2011.
VOŽDOVÁ M. Recenzní posudek na rukopis knihy Václavy Bakešové "Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové". Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. 2011.
Voždová M. La Mythisation du langage dans l?univers littéraire de Madeleine Gagnon. La Mythisation du langage dans l?univers littéraire de Madeleine Gagnon. 2010.
Voždová M. Jeanne Le Perthuis des Vauds and Eugénie Grandet - comparaison de divers aspects de deux vies (romanesques) tragiques. Bakalářská diplomová práce Márie Vantuchové: Jeanne Le Perthuis des Vauds and Eugénie Grandet - comparaison de divers aspects de deux vies (romanesques) tragiques. 2009.
Voždová M. La poétique de la nature dans les romans de François Mauriac. La poétique de la nature dans les romans de François Mauriac. 2009.
Voždová M. Motivy v románu Jeana Geneta Miracle de la Rose. Motivy v románu Jeana Geneta Miracle de la Rose. 2009.
Voždová M. Francouzské inspirace v "Obnovených obrazech" Julia Zeyera. Disertační práce PhDr. Miroslavy Novotné: Francouzské inspirace v "Obnovených obrazech" Julia Zeyera. 2008.
Voždová M. Le portrait psychologique des personnages flaubertiens. Le portrait psychologique des personnages flaubertiens. 2008.
Voždová M. L´émergence de la sensibilité écologique dans les essais de Jean Giono, Henri Pourrat et J. M. G. Le Clézio. Disertační práce Mgr. Lenky Hladoníkové: L´émergence de la sensibilité écologique dans les essais de Jean Giono, Henri Pourrat et J. M. G. Le Clézio. 2008.
Voždová M. L´image de la femme dans la littérature française du dix-neuvième au vingtième siècle. L´image de la femme dans la littérature française du dix-neuvième au vingtième siècle. 2008.
Voždová M. L´œuvre romanesque de Sergio Kokis : du textuel au visuel. Disertační práce Mgr. Lucie Semerákové: L´œuvre romanesque de Sergio Kokis : du textuel au visuel. 2008.
Voždová M. Comparaison interculturelle des négociateurs tchèques et français dans des négociations d´affaires. Rigorózní práce Mgr. Jana Vaška: Comparaison interculturelle des négociateurs tchèques et français dans des négociations d´affaires. 2006.
Voždová M. Prosper Mérimée et Alexandre Dumas comme précurseurs du théâtre romantique. Prosper Mérimée et Alexandre Dumas comme précurseurs du théâtre romantique. 2006.
Voždová M. 500 let portugalského impéria v oblasti Indického oceánu. Rigorózní práce Mgr. Dušana Králíka: 500 let portugalského impéria v oblasti Indického oceánu. 2006.
Voždová M. La stratégie du dialogue dramatique chez Ionesco. La stratégie du dialogue dramatique chez Ionesco. 2004.
Voždová M. Shodné motivy románu Cligès Chrétiena de Troyes a řeckých milostných románů. Shodné motivy románu Cligès Chrétiena de Troyes a řeckých milostných románů. 2004.
Voždová M. Le thème de la nature dans l´oeuvre de Restif de la Bretonne. Disertační práce PhDr. Ivony Vrchlabské: Le thème de la nature dans l´oeuvre de Restif de la Bretonne. 2003.
Voždová M. Problematika překladu divadelních her - Divadelní hra francouzské dramatičky Yasminy Rezy "Art" v překladu Michala Lázňovského (kritický komentář). Problematika překladu divadelních her - Divadelní hra francouzské dramatičky Yasminy Rezy "Art" v překladu Michala Lázňovského (kritický komentář). 2003.
Voždová M. Antika v lyrickém díle Jacquesa Peletiera du Mans. Antika v lyrickém díle Jacquesa Peletiera du Mans. 2001.
Voždová M. Od facere v latině až po faire v moderní francouzštině. Od facere v latině až po faire v moderní francouzštině. 1999.
Voždová M. Život a dílo českého učitele Františka Bakule. Život a dílo českého učitele Františka Bakule. 1999.
Voždová M. Guy de Maupassant jako novinář. Guy de Maupassant jako novinář. 1998.
Voždová M. Logika a náhoda v metodě komisaře Maigreta. Logika a náhoda v metodě komisaře Maigreta. 1997.
PROJEKT
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Burianová Z., Voždová M., Matoušková J., Kadlec J., Nemrava D., Riebová M., Špička J., Bianco FU., Svobodová P., Ritterová K., Bazalová M., Stoszková A., Hemzová T., Havrda P., Skříčková E., Pace B., Abanto J., Iridiani H., Ceferová K., Zmetáková J., Hasalová A. Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu. FF UP v Olomouci. 2016.
VOŽDOVÁ M. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách. Grantová agentura České republiky. 2007.
PŘEKLAD
Voždová M. LAFAYETTE, KOŁŁĄTAJ A DALŠÍ FRANCOUZŠTÍ A POLŠTÍ STÁTNÍ VĚZŇOVÉ V MORAVSKÝCH A ČESKÝCH PEVNOSTECH NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ. LAFAYETTE, KOŁŁĄTAJ A DALŠÍ FRANCOUZŠTÍ A POLŠTÍ STÁTNÍ VĚZŇOVÉ V MORAVSKÝCH A ČESKÝCH PEVNOSTECH NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ. 2017.
Voždová M., Matoušková J. Literatura a "umění svádět": postava svůdkyně ve francouzském románu osmnáctého století. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Holeš J., Voždová M. Romanica Olomucensia 24. Supplementum. Romanica Olomucensia. 2012.
Holeš J., Voždová M. Romanica Olomucensia 22 Supplementum. Romanica Olomucensia. 2010.
UMĚLECKÉ DÍLO
Voždová M. Éloge sentimental aux étudiants de Prešov. 50e anniversaire des études francaises. 2016.
Voždová M. La Bella dans les Tatras ou Le chemin initiatique a l´Université d´été. 50e anniversaire des études francaises. 2016.
VEDENÍ PRÁCE
Voždová M. La possibilité d'une sorcière ou le réalisme dans l´œuvre de Marie Ndiaye et de Michel Houellebecq. La possibilité d'une sorcière ou le réalisme dans l´œuvre de Marie Ndiaye et de Michel Houellebecq. 2010.
Voždová M. Le Combat de deux mondes dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq. Le Combat de deux mondes dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq. 2010.
Voždová M. Le thème de la nature dans la sensibilité préromantique : Paul et Virginie, Atala, René. Le thème de la nature dans la sensibilité préromantique : Paul et Virginie, Atala, René. 2010.
Voždová M. L'univers théâtral d'Eric- Emmanuel Schmitt. Les caractéristiques de ses personnages. L'univers théâtral d'Eric- Emmanuel Schmitt. Les caractéristiques de ses personnages. 2010.
Voždová M. Femme au sein de la famille dans l´oeuvre romanesque de Marie NDiaye. Femme au sein de la famille dans l´oeuvre romanesque de Marie NDiaye. 2009.
Voždová M. Ke konceptu divadla na divadle v dramatické tvorbě Jeana Anouilhe. Ke konceptu divadla na divadle v dramatické tvorbě Jeana Anouilhe. 2009.
Voždová M. Les mondes imaginaires dans les romans de René Barjavel (Ravage, La Nuit des Temps, Le Voyageur Imprudent). Les mondes imaginaires dans les romans de René Barjavel (Ravage, La Nuit des Temps, Le Voyageur Imprudent). 2009.
Voždová M. Le théâtre de Georges Feydeau sur les scènes tchèques (Tailleur pour Dames, Le Dindon, La Puce à l´oreille). Le théâtre de Georges Feydeau sur les scènes tchèques (Tailleur pour Dames, Le Dindon, La Puce à l´oreille). 2008.
Voždová M. Le theatre de Yasmina Reza en Republique tcheque: "Art", Trois versions de la vie. Le theatre de Yasmina Reza en Republique tcheque: "Art", Trois versions de la vie. 2008.
Voždová M. Les personnages le cléziens en quête de la liberté (Désert, Etoile errante, Révolutions). Les personnages le cléziens en quête de la liberté (Désert, Etoile errante, Révolutions). 2008.
Voždová M. Le monde imaginaire romanesque de Boris Vian: L´Ecume des jours, L´Herbe rouge, L´Arrache-coeur. Le monde imaginaire romanesque de Boris Vian: L´Ecume des jours, L´Herbe rouge, L´Arrache-coeur. 2007.
Voždová M. L´image apocalyptique de la société contemporaine dans la forme romanesque actuelle: La Possibilité d´une Île. L´image apocalyptique de la société contemporaine dans la forme romanesque actuelle: La Possibilité d´une Île. 2007.
Voždová M. L´Univers imaginaire - la construction de l´espace fantastique dans la prose nervalienne. L´Univers imaginaire - la construction de l´espace fantastique dans la prose nervalienne. 2007.
Voždová M. Meursault: Le héros camusien entre la vie et la mort. Meursault: Le héros camusien entre la vie et la mort. 2007.
Voždová M. La conception de l´amour dans le théâtre de Paul Claudel. La conception de l´amour dans le théâtre de Paul Claudel. 2006.
Voždová M. A propos du mythe de l´androgyne dans la littérature française du XIXe siècle. A propos du mythe de l´androgyne dans la littérature française du XIXe siècle. 2005.
Voždová M. Le mouvement vital chez Georges Perec - le recyclage. Le mouvement vital chez Georges Perec - le recyclage. 2005.
Voždová M. Le mouvement vital chez Georges Perec - le recyclage. Le mouvement vital chez Georges Perec - le recyclage. 2005.
Voždová M. Le théâtre de Yasmina Reza - Un exemple d´écriture féminine? Le théâtre de Yasmina Reza - Un exemple d´écriture féminine? 2005.
Voždová M. A propos de "La Nausée" de Jean-Paul Sartre et de l´"Amour" de Clarice Lispector. A propos de "La Nausée" de Jean-Paul Sartre et de l´"Amour" de Clarice Lispector. 2004.
Voždová M. Écrire la lumière - à propos des motifs de l´univers romanesque de Christian Bobin. Écrire la lumière - à propos des motifs de l´univers romanesque de Christian Bobin. 2004.
Voždová M. Ecriture théâtrale becquienne dans le contexte naturaliste. Ecriture théâtrale becquienne dans le contexte naturaliste. 2004.
Voždová M. La motivation des personnages dans le théâtre existentialiste de Jean-paul Sartre. La motivation des personnages dans le théâtre existentialiste de Jean-paul Sartre. 2004.
Voždová M. Les Lettres de Madame de Sévigné et leur contexte intertextuel. Les Lettres de Madame de Sévigné et leur contexte intertextuel. 2004.
Voždová M. Literární dílo Reného Chara se zaměřením na nejčastější motivy a symboly. Literární dílo Reného Chara se zaměřením na nejčastější motivy a symboly. 2004.
Voždová M. Metamorfózy času v díle Marguerite Yourcenar - Příspěvek k analýze kategorie časovosti v románech Hadriánovy paměti, Kámen mudrců a trilogii Bludiště světa. Metamorfózy času v díle Marguerite Yourcenar - Příspěvek k analýze kategorie časovosti v románech Hadriánovy paměti, Kámen mudrců a trilogii Bludiště světa. 2004.
Voždová M. Téma lásky v románové tvorbě Sidonie-Gabrielle Colettové. Téma lásky v románové tvorbě Sidonie-Gabrielle Colettové. 2004.
Voždová M. Simone de Beauvoirová a Hélène Cixousová: Teoretické pojetí ženské identity a ženského způsobu psaní v kontextu idejí feminismu ve Francii druhé poloviny 20. století. Simone de Beauvoirová a Hélène Cixousová: Teoretické pojetí ženské identity a ženského způsobu psaní v kontextu idejí feminismu ve Francii druhé poloviny 20. století. 2003.
Voždová M. A propos de l'amour dans l'oeuvre d'Emile Ajar. A propos de l'amour dans l'oeuvre d'Emile Ajar. 2002.
Voždová M. Le rôle du milieu et de l'hérédité dans les caractéristiques des personnages des Rougon-Macquart. Le rôle du milieu et de l'hérédité dans les caractéristiques des personnages des Rougon-Macquart. 2002.
Voždová M. Prouhèze et Violaine: Deux héroïnes claudéliennes. Prouhèze et Violaine: Deux héroïnes claudéliennes. 2002.
Voždová M. A propos de l'oeuvre circulaire de Raymond Queneau. A propos de l'oeuvre circulaire de Raymond Queneau. 2001.
Voždová M. La notion de l´absurdité dans le langage et dans la conception du personnage de Ionesco. La notion de l´absurdité dans le langage et dans la conception du personnage de Ionesco. 2001.
Voždová M. La représentation de l´adultère dans les pièces du tournant du siècle. La représentation de l´adultère dans les pièces du tournant du siècle. 2001.
Voždová M. Les fonctions des personnages dans les contes merveilleux français. Les fonctions des personnages dans les contes merveilleux français. 2001.
Voždová M. Les symboles dans l´univers romanesque de Tournier. Les symboles dans l´univers romanesque de Tournier. 2001.
Voždová M. Motiv hudby v díle Françoise Emmanuela. Motiv hudby v díle Françoise Emmanuela. 2001.
Voždová M. Personnage leclézien à la recherche de son identité. Personnage leclézien à la recherche de son identité. 2001.
Voždová M. Role ticha a dialogu v prózách a dramatech Marguerité Durasové aneb Ontogeneze čekání a setkání. Role ticha a dialogu v prózách a dramatech Marguerité Durasové aneb Ontogeneze čekání a setkání. 2001.
Voždová M. La princesse de Clèves, Manon Lescaut, Madame Bovary - la métamorphose de l´image féminine à travers le temps. La princesse de Clèves, Manon Lescaut, Madame Bovary - la métamorphose de l´image féminine à travers le temps. 2000.
Voždová M. Le monde naturel dans l´œuvre de J.M.G. Le Clézio. Le monde naturel dans l´œuvre de J.M.G. Le Clézio. 2000.
Voždová M. Boris Vian a jeho poetický svět v Pěně dní. Boris Vian a jeho poetický svět v Pěně dní. 1999.
Voždová M. Claude Simon: Příběh - Příspěvek k interpretaci románu. Claude Simon: Příběh - Příspěvek k interpretaci románu. 1999.
Voždová M. La Mythologie et les symboles dans le roman Le Roi des Aulnes de Michel Tournier. La Mythologie et les symboles dans le roman Le Roi des Aulnes de Michel Tournier. 1999.
Voždová M. Les Atrides chez Giraudoux et Sartre (Réécritures du mythe). Les Atrides chez Giraudoux et Sartre (Réécritures du mythe). 1999.
Voždová M. Eugène Ionesco et son œuvre théâtrale. Eugène Ionesco et son œuvre théâtrale. 1997.
Voždová M. Maursault, Cormery - dva hrdinové jednoho příběhu. Maursault, Cormery - dva hrdinové jednoho příběhu. 1997.
Voždová M. Divadelní tvorba Jeana Geneta. Divadelní tvorba Jeana Geneta. 1996.
Voždová M. Ženské archetypy v "nouvelles pièces noires" Jeana Anouilhe. Ženské archetypy v "nouvelles pièces noires" Jeana Anouilhe. 1996.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Teorie komiky a její apl. na lit. žánry KRF/92AKT LS 0
Teorie komiky a její apl. na lit. žánry KRF/92AKT LS Se 0
Naratologické struktury románu KRF/92ANR LS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KRF/94OP1 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 2 KRF/94OP2 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KRF/94OP2 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 3 KRF/94OP3 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 3 KRF/94OP3 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 4 KRF/94OP4 LS Se 0
Výuka odborného předmětu 2 KRF/94VO2 ZS 0
Výuka odborného předmětu 2 KRF/94VO2 ZS Se 0
Výuka odborného předmětu 2 KRF/94VO2 LS 0
Výuka odborného předmětu 2 KRF/94VO2 LS Se 0
Výuka praktického předmětu 1 KRF/94VP1 ZS Cv 0
Výuka praktického předmětu 2 KRF/94VP2 ZS Cv 0
Výuka praktického předmětu 3 KRF/94VP3 LS Cv 0
Výuka praktického předmětu 4 KRF/94VP4 LS Cv 0
Disertační seminář 3 KRF/95DS3 LS 0
Disertační seminář 4 KRF/95DS4 LS 0
Disertační seminář 1 KRF/95DZ1 ZS Se 0
Obhajoba bakalářské práce KRF/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KRF/BCDP LS 0
Diplomový seminář 1 KRF/BDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRF/BDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRF/BDS1N ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRF/BDS1N LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/BDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/BDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/BDS2N ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/BDS2N LS Se 0
Diplomový seminář 3 KRF/BDS3N ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KRF/BDS3N LS Se 0
Francouzská filologie jazyková část KRF/BSZKJ ZS 0
Francouzská filologie jazyková část KRF/BSZKJ LS 0
Francouzská filologie literární část KRF/BSZKL ZS 0
Francouzská filologie literární část KRF/BSZKL LS 0
Francouzská filologie KRF/BSZZK ZS 0
Francouzská filologie KRF/BSZZK LS 0
Starší francouzská literatura KRF/STFLN ZS Se 1
Starší francouzská literatura KRF/STFLN ZS 1
Francouzská filologie KRF/SZZK ZS 0
Francouzská filologie KRF/SZZK LS 0
Francouzská filologie jazyková část KRF/SZZKJ ZS 0
Francouzská filologie jazyková část KRF/SZZKJ LS 0
Francouzská filologie literární část KRF/SZZKL ZS 0
Francouzská filologie literární část KRF/SZZKL LS 0
Francouzská filologie tl. a překl. část KRF/SZZKT ZS 0
Francouzská filologie tl. a překl. část KRF/SZZKT LS 0
Francouzské bulvární divadlo KRF/FBDV ZS 1
Francouzské bulvární divadlo KRF/FBDV ZS Se 1
Vybrané kapitoly z literární kritiky KRF/VKLKV LS 1
Vybrané kapitoly z literární kritiky KRF/VKLKV LS Se 1
Vybrané kapitoly ze současného románu KRF/VKSRN ZS 1
Vybrané kapitoly ze současného románu KRF/VKSRN ZS Se 1
Francouzská literatura 17. a 18. stol. 1 KRF/17L1N ZS Se 1
Francouzská literatura 17. a 18. stol. 1 KRF/17L1N ZS 1
Francouzská literatura 17. a 18. stol. 2 KRF/17L2N LS 1
Francouzská literatura 17. a 18. stol. 2 KRF/17L2N LS Se 1
Literatura 20. století 2 KRF/20L2N LS Se 2
Literatura 20. století 2 KRF/20L2N LS 2
Literatura 20. století 2 KRF/20L2V LS 1
Literatura 20. století 2 KRF/20L2V LS Se 2
Zahraniční pobyt nad 7 dnů KRF/91CP1 ZS 0
Dějiny románských literatur 1 KRF/91AD1 ZS Se 0
Dějiny románských literatur 1 KRF/91AD1 ZS 0
Dějiny románských literatur 1 KRF/91AD1 LS 0
Dějiny románských literatur 1 KRF/91AD1 LS Se 0
Dějiny románských literatur 2 KRF/91AD2 LS Se 0
Dějiny románských literatur 2 KRF/91AD2 LS 0
Literární věda KRF/91ALV LS 0
Kultura románského světa KRF/KRSV LS Se 1
Kultura románského světa KRF/KRSV LS 1
Metodologický seminář 1 KRF/91AS1 ZS Se 0
Metodologický seminář 1 KRF/91AS1 LS Se 4
Literární věda KRF/91AVL LS 0
Literární věda KRF/91AVL LS Se 0
Publikace D 1 KRF/91B1D ZS 0
Příspěvek na mezinárodní konferenci 2 KRF/91B2I ZS 0
Obhajoba diplomové práce KRF/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KRF/MADP LS 0
Diplomový seminář 1 KRF/MDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRF/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/MDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRF/MDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KRF/MDS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KRF/MDS3 LS Se 0
Zahraniční pobyt nad 30 dnů KRF/91CP2 LS 0
Zahraniční pobyt nad 60 dnů KRF/91CP3 ZS 0
Autobiografie v současné francouzské lit KRF/92AAB ZS Se 1
Autobiografie v současné francouzské lit KRF/92AAB ZS 1

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MATOUŠKOVÁ FIF Filologie 2015
HILDENBRAND FIF Filologie 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)