doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633349

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.43

Docent

Kognitivní lingvistika (španělská a slovanská), frazeologie, morfologie. Šéfredaktor vědeckého časopisu "Romanica Olomucensia" (http://romanica.upol.cz/)

VYBRANÉ PUBLIKACE
Gutiérrez Rubio E. Fraseología española en el discurso oral. In M.a Teresa EE. (Eds.) 2021. (KNIHA - CELEK)
Gutiérrez Rubio E. Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía. 2015. (KNIHA - CELEK)
Gutiérrez Rubio E. R. M. Rilke. 2010. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Bařinová M. Entrevista a Marta Aponte Alsina. In Gutiérrez Rubio E. (Eds.) Romanica Olomucensia. 2024.
Gutiérrez Rubio E., Plačková J. Introducción al estudio de la fraseología taurina recogida en La fraseología taurina… y su pícaro humor de Manuel Bermejo Hernández. Estudios de Linguistica-Universidad de Alicante-ELUA. 2024.
Gutiérrez Rubio E., Corpas Pastor G. Fraseología computacional y de corpus aplicadas al español. Romanica Olomucensia. 2023.
Gutiérrez Rubio E. The profanity gap in contemporary Spanish society. Language and Dialogue. 2022.
Gutiérrez Rubio E. Introducción (El cielo raso). Quimera. 2021.
Gutiérrez Rubio E. Materiales didácticos y fraseología en el discurso oral coloquial. LinRed. Lingüística en la Red. 2020.
Gutiérrez Rubio E., Nemrava D. Caminando por la violencia del pasado. Romanica Olomucensia. 2019.
Gutiérrez Rubio E., Čandasová M. Evolución de la frecuencia de uso de la fraseología discriminatoria en el diario ABC desde 1975. Estudios de Linguistica-Universidad de Alicante-ELUA. 2019.
Gutiérrez Rubio E. Gender Stereotypes in Spanish Phraseology. GENEROS- Multidisciplinary Journal of Gender Studies. 2018.
Gutiérrez Rubio E. A Diachronic Study of the Dative in the Written Czech Language. Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures. 2015.
Gutiérrez Rubio E. Stereotypes in Czech phraseology. Nations and ethnic groups. Topics in Linguistics. 2015.
Gutiérrez Rubio E. Aproximación al estudio de la metonimia en la derivación sufijal de la lengua española. Linguística espanola actual - LEA. 2014.
Gutiérrez Rubio E. Metonymy in Spanish Word Formation: A Token Analysis. XLinguae : European Scientific Language Journal. 2014.
Gutiérrez Rubio E., Holeš J., Pardo Abril NG. Reflexiones sobre los estudios del discurso. Romanica Olomucensia. 2014.
Gutiérrez Rubio E. Agents and Instruments in Old Czech Nominal Word Formation. Linguistica Brunensia. 2013.
Gutiérrez Rubio E. Fraseología y estereotipos en español. Una relación bidireccional? Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics. 2013.
Gutiérrez Rubio RE. Estudio semántico-morfológico diacrónico del caso dativo en la lengua checa. Revista Española de Lingüística. 2009.
Gutiérrez Rubio E., Tyurikova Y., Culbertson K., Hill J. Hidden Treasures: Slavic Manuscript No15 of the Hilandar Research Library (Columbus, Ohio). Palaeobulgarica. 2005.
Gutiérrez Rubio RE. Datividad y animación en los Evangelios de la Biblia de Kralice. Eslavística Complutense. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Gutiérrez Rubio E. Frecuencia de uso de locuciones y paremias en el corpus Spanish Web 2018 (esTenTen18): implicaciones didácticas y lexicográficas. Computational and Corpus-based Phraseology Proceedings of the International Conference EUROPHRAS 2022. 2022.
Gutiérrez Rubio E., Reichwalderová E., Chalupa J. Miloš Ruppeldt a recepcia Miguela de Unamuna na Slovensku. In Balážová Ž., Danihelová Z., Ľupták M., Darina V. (Eds.) Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. 2019.
Gutiérrez Rubio E. Czech phraseology in spontaneous informal language production. A pilot study. In Gutiérrez Rubio E., Grishchenko A., Kislova E., Kruk D., Speed T., Týrová Z. (Eds.) Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). 2018.
Gutiérrez Rubio E. Aproximación al estudio cognitivo plurilingue de la fraseología como imagen del mundo. Linguística XL. El linguista del siglo XXI. 2012.
Gutiérrez Rubio E. Colours and Linguistic Picture of the World. In Kislova E. (Eds.) Polyslav 15. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. 2012.
Gutiérrez Rubio E. A cognitive analysis of the dative in Czech. In . (Eds.) Polyslav 14. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. 2011.
Gutiérrez Rubio E. Estudio cognitivo del caso dativo en Checo humanista. In . (Eds.) XXXIX Simposio Internacional de la SEL. 2010.
Gutiérrez Rubio E. Estudio semántico-funcional del caso dativo en checo antiguo. In . (Eds.) Sistemas lingüísticos y perspectiva cognitiva / Language Systems and cognitive perspective. 2010.
Gutiérrez Rubio RE. Linguistic and Ideological Study of the Chronicle of Dalimil. In . (Eds.) Medieval Slavonic Studies. New Perspectives for Research. 2009.
Gutiérrez Rubio RE. El reflejo en la literatura rusa de la situación política y religiosa bajo Iván IV. In . (Eds.) Religión y poder. Comunicaciones presentadas al VII Simposio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Gutiérrez Rubio E. Rigor lexicográfico de los diccionarios fraseológicos para el aprendizaje de lenguas extranjeras: el caso del glosario bilingüe "Locuciones idiomaticas español-checo". La lexicografía didáctica: Reflexiones y recursos orientados al aprendizaje de lenguas. 2022.
Gutiérrez Rubio E. Chapter 28. Metonymy in Spanish word formation. The Routledge Handbook of Spanish Morphology. 2021.
Gutiérrez Rubio E. Typologies of phraseological units and their frequency in the reality show Gran Hermano. In Sostero GH. (Eds.) Phrasis Studi fraseologici e paremiologici 3. 2019.
Gutiérrez Rubio E. Influencia de la motivación conceptual y cultural en la traducción fraseológica a la lengua checa. RATNA. Homenaje a la profesora Julia Mendoza. 2017.
Gutiérrez Rubio E. Textos en eslavo occidental: checo medieval. Fuentes para el estudio de la religión eslava precristiana. 2017.
Gutiérrez Rubio E. Linguistic policies in the first Czechoslovak Republic. IberoSlavica, 2011. A Yearbook. 2012.
Gutiérrez Rubio E. Rilke ante el vacío. Rainer Maria Rilke. 2011.
PROJEKT
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Gutiérrez Rubio E., Bidaud SH., Bianco F., Rodrigues-Moura E., Corpas Pastor G. Romanica olomucensia 35.1. Romanica Olomucensia. 2023.
Gutiérrez Rubio E., Bidaud SH., Bianco F., Rodrigues-Moura E. Romanica olomucensia 35.2. Romanica Olomucensia. 2023.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Lamaczová K. Roles semánticos asociados a los sufijos españoles (siglos XIII-XVI). In Gutiérrez Rubio E. (Eds.) 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Španělská frazeologie KRS/SPFRN LS Se 1
Španělská frazeologie KRS/SPFRN LS 1
Aktivní účast na konferenci KRS/KONF ZS 0
Aktivní účast na konferenci KRS/KONFV ZS 0
Účast na konferenci 1 KRS/KONF1 ZS 0
Účast na konferenci 2 KRS/KONF2 ZS 0
Účast na konferenci 3 KRS/KONF3 ZS 0
Účast na konferenci 4 KRS/KONF4 ZS 0
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPV ZS 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPV ZS Se 1
Účast na konferenci 5 KRS/KONF5 ZS 0
Morfologie španělštiny KRS/MOSP ZS 1
Morfologie španělštiny KRS/MOSP ZS Se 1
Morfologie španělštiny KRS/MOSPV ZS 1
Morfologie španělštiny KRS/MOSPV ZS Se 1
Praktická frazeologie 1 KRS/PFR1V LS Se 1
Praktická frazeologie 1 KRS/PFR1V LS 1
Praktická frazeologie 2 KRS/PFR2V LS 1
Praktická frazeologie 2 KRS/PFR2V LS Se 1
Překladatelská stáž 1 KRS/PSTP1 LS 0
Překladatelský seminář 3 KRS/PS3TP ZS Se 2
Překladatelský seminář 3 KRS/PS3V ZS Se 2
Fonetika a fonologie španělštiny KRS/FFSV LS Se 1
Fonetika a fonologie španělštiny KRS/FFSV LS 1
Kognitivní lingvistika KRS/92AKO LS 0
Kognitivní lingvistika KRS/92AKO LS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LAMACZOVÁ FIF Filologie 2023
ŠLECHTA FIF Filologie 2021
CALLE BOCANEGRA FIF Filologie 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)