Rosalía Calle Bocanegra, MA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633362

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.63

lektor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 15:45–16:45 2.39
ČLÁNEK
Calle Bocanegra R. Acquisition of deictic movement verbs by Czech learners of Spanish as a foreign language. Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics. 2019.
RECENZE
Calle Bocanegra R. Fraseología española en el discurso oral. LinRed. Lingüística en la Red. 2021.
Calle Bocanegra R. Voces del Plata. Hacia una constelación transatlántica. Romanica Olomucensia. 2019.
PROJEKT
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Didaktika španělského jazyka I. ICV/DISJ1 ZS Se 3
Didaktika španělštiny KRS/DIDS ZS 1
Didaktika španělštiny KRS/DIDS ZS Cv 1
Didaktika španělštiny 1 KRS/DID1N ZS 1
Didaktika španělštiny 1 KRS/DID1N ZS Se 1
Rezervace místnosti KRS/REZMI ZS 4
Jazyková cvičení 5 KRS/JS5 ZS Cv 4
Jazykový seminář 5 KRS/JS5N ZS Se 4
Didaktika španělského jazyka 1 KRS/UZDI1 ZS 2
Didaktika španělského jazyka 1 KRS/UZDI1 ZS Cv 1
Didaktika španělštiny 1 KRS/DID1V ZS Se 1
Didaktika španělštiny 1 KRS/DID1V ZS 1