doc. Mgr. Jaromír KADLEC, Dr.

Employee photo
Contact

585633351

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.57

docent

ČLÁNEK
Kadlec J. Vliv pandemie koronaviru na změny ve slovní zásobě tuniské francouzštiny. In . (Eds.) Časopis pro moderní filologii. 2021.
Kadlec J. Comparaison de la situation actuelle du basque en Espagne et en France. Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review of Linguistics. 2020.
Kadlec J. K otázce vývoje demolingvistické situace v Baskicku. Časopis pro moderní filologii. 2020.
Kadlec J. Situation actuelle de la langue basque en Espagne et en France. Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski Fakultet. Godisnjak. 2020.
Kadlec J. Jazyková situace a jazyková politika na Korsice. XLinguae : European Scientific Language Journal. 2018.
Kadlec J. Rwanda, nová „anglofonní“ země? Cizí jazyky. 2017.
Kadlec J. Le créole, langue officielle. Studia romanistica. 2016.
Kadlec J., Drážďanská M. Le français, le créole et l'anglais aux Seychelles. Interstudia. 2015.
Kadlec J. Burundi, pays francophone? Études romanes de Brno. 2010.
Kadlec J. Historie jazykových zákonů a konflktů v Belgii. Mezinárodní politika. 2010.
KADLEC J. Jazyková situace a postavení francouzštiny v Alžírsku. Časopis pro moderní filologii. 2009.
Kadlec J. Jazyková situace a postavení francouzštiny v Alžírsku. Časopis pro moderní filologii. 2009.
Kadlec J. Jazyková situace a postavení francouzštiny v Kamerunu. Časopis pro moderní filologii. 2008.
Kadlec J. Particularités lexicales du français au Burundi. Écho des Études Romanes. 2008.
Kadlec J., Holeš J. 400 let od založení Québeku. Cizí jazyky. 2008.
Kadlec J. Emmanuel Kwofie: La diversité du francais et l enseignement de la langue en Afrique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Kadlec J. La Mauritanie, pays francophone? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2007.
Kadlec J. Le français, l?anglais et les langues nationales dans la RDC (République démocratique du Congo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Philologica. 2007.
Kadlec J. La situation linguistique, les langues en contact et le français dans les anciennes colonies belges en Afrique (Burundi, Rwanda, RD Congo. Čeňková, I. Sládková, M. Šotolová, J.: Dialogue des cultures: interprétation, traduction. 2006.
Kadlec J. Communauté germanophone de Belgique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2005.
Kadlec J. Francophonie monégasque. Opera Romanica 7. Jihočeská univerzita. 2005.
Kadlec J. Jazyková situace a postavení francouzštiny v Lucembursku. Časopis pro moderní filologii. 2005.
Kadlec J. Les langues régionales issues du latin en Wallonie. Studia romanistica. 2005.
Kadlec J. Particularités lexicales du français de Belgique. Écho des Études Romanes. 2005.
Kadlec J. Romanica Olomucensia XI. Časopis pro moderní filologii. 2005.
Kadlec J. La féminisation linguistique en français québécois. Actes du 6e séminaire international d?études doctorales. 2004.
Kadlec J. Le français dans l Acadie d aujourdhui. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2004.
Kadlec J. Lexicographie québécoise. Studia romanistica. 2004.
Kadlec J. Particularités morphologiques du français québécois (la suffixation). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2004.
Kadlec J. Terminogramme 101 - 102. Central European Journal of Canadian Studies 3. 2004.
Holeš J., KADLEC J. Jazykové zákony Kanadské konfederace a jejich uplatňování v praxi. Časopis pro moderní filologii. 2003.
HOLEŠ J., KADLEC J. La situation et les particularismes du francais de Saint-Pierre-et-Miquelon. Romanica Olomoucensia XII. 2003.
Holeš J., Kadlec J. La situation et les particularismes du français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Holeš J., Kadlec J. Language Laws, Linguistic situation and Position of French-Speaking Population in Canadian Province of Ontario. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Brno Studies in English. 2003.
Holeš J., Kadlec J. Le français à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Kadlec J., Holeš J. Le francais a Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. Romanica Olomoucensia XII. 2003.
Kadlec J. Le français dans les territoires fédéraux de la Confédération canadienne. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2003.
Holeš J., Kadlec J. L'enseignement du français en République tchèque au début du millénaire. Annales de l'Université de Craiova - langues et littératures romanes. An VII. 2003.
Kadlec J. Les anglicismes en français québécois. Studia romanistica. 2003.
Holeš J., Kadlec J. Métaphore et métonymie lexicalisées : deux sources d'appellatifs en français. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Kadlec J. Školství v Québeku. Cizí jazyky. 2003.
Holeš J., Kadlec J. Tabou et euphémisme: causes d’enrichissement et d’appauvrissement de la langue. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica. 2003.
Kadlec J. État de la Francophonie dans le monde. Cizí jazyky. 2002.
Kadlec J., Holeš J. Francouzština na kanadských školách. Cizí jazyky. 2002.
Holeš J., Kadlec J. Jazyková situace a podoba francouzštiny na ostrově Réunion. Slovo a slovesnost. 2002.
Holeš J., Kadlec J. Métaphore et métonyme lexicalisées. Romanica Olomoucensia XI. 2002.
Kadlec J. Postavení a podoba francouzštiny na Haiti na konci 20. století. Časopis pro moderní filologii. 2002.
Kadlec J. Le Petit Robert. Cizí jazyky. 2001.
Kadlec J. Bulletin de l?Institut de Linguistique et des Sciences du Langage de la Faculté des Lettres de l?Université de Lausanne numéro 18. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2000.
Kadlec J. Le champ sémantique de la parenté en français et en tchèque. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2000.
Kadlec J. Problèmes liés à la délimitation d?un mot et synergie des unités lexicales en français. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 1998.
Kadlec J. Travaux de linguistique 31. Časopis pro moderní filologii. 1998.
Kadlec J. Rapport entre la langue et la réalité extraliguistique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 1996.
Kadlec J. Travaux de linguistique 29. Časopis pro moderní filologii. 1996.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KADLEC J. La situation linguistique et la position de la langue francaise au Maroc. In . (Eds.) Philologica XXI, Supplementum II. 2011.
Kadlec J. Jazykový konflikt v Québeku a způsoby jeho řešení. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
Kadlec J. Les particularités syntaxiques du français québécois. In . (Eds.) Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner. 2004.
Janura M., Kadlec J., Lukovics Z., Elfmark M. Využití 3D videografické vyšetřovací metody při analýze kopu přímým nártem v kopané. In Suchomel A., Jandová S. (Eds.) Tělesná výchova a sport 2000 - Sborník referátů. 2000.
Janura M., Kadlec J., Lukovics Z., Elfmark M. Využití 3D videografické vyšetřovací metody při analýze kopu přímým nártem v kopané. In Suchomel A., Jandová S. (Eds.) Tělesná výchova a sport 2000 - Sborník referátů. 2000.
KNIHA - CELEK
Holeš J., Kadlec J. Francouzština na americkém kontinentě. Francouzština v Evropě. 2005.
Holeš J., Kadlec J. Francouzština v Evropě. Francouzština v Evropě. 2005.
Kadlec J. Francouzština v Kanadě. Francouzština v Kanadě. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
KADLEC J. Rwanda, pays francophone et/ou anglophone? Lengue e letterature romanze. 2011.
Kadlec J. Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space. In . (Eds.) Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space - Art, pensée et imaginaire identitaire de l'espace canadien. 2009.
Kadlec J. Les vignobles québécois. Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Kadlec J. Le français et les langues nationales au Sénégal. Studia romanistica. 2007.
Kadlec J. Seznamování studentů francouzštiny s odbornou terminologií a texty Evropské unie. Východiská kurikulárnych snáh v oblasti výučby cudzích jazykov. 2006.
HOLEŠ J., KADLEC J. Jazyk na periferii (jazyková situace a podoba francouzštiny ve Francouzské Guayaně). Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kadlec J. Jazyk na periferii. 2004.
SBORNÍK - CELEK
Holeš J., Kadlec J. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 83. Canadiensia I. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Canadiensia. 2004.
Canadiensia I. In Holeš J., Kadlec J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae - Philologica 83. 2004.
Canadiensia 1. In Kadlec J., Holeš J. (Eds.) Canadiensia 1. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kadlec J. Hovory o Evropě. Český rozhlas 6. 2007.
RECENZE
Kadlec J. Emmanuel Kwofie: La diversité du français et enseignement de la langue en Afrique. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2007.
Kadlec J. Thierry de Samie: Essais d?Afrique en sciences du langage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2007.
Kadlec J. Raymonde Litalien ? Denis Vaugeois: Champlain. La naissance de l?Amérique française. Central European Journal of Canadian Studies 5. 2006.
Kadlec J. Bouchard, Ch.: La langue et le nombril. Travaux de linguistique. 2005.
Kadlec J. Černá, L.: Le français juridique. Cizí jazyky. 2005.
Kadlec J. Jean Tabi-Manga: Les politiques linguistiques du Cameroun. Essai d?aménagement linguistique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2005.
Kadlec J. Jerzy Lis ? Teresa Tomaszkiewicz: Échanges : créer, interpréter, traduire, enseigner. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2005.
Kadlec J. Ondřej Pešek: XXVIIe Colloque international de linguistique fonctionnelle: Langue et société, Dynamique des usages. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2005.
Kadlec J. Černý, J. - Holeš, J.: Sémiotika. Jazykovedný časopis. 2004.
Kadlec J. Louis-Edmond Hamelin: Le Québec par ses mots. AUPO, Philologica 83, Canadiensia 1. 2004.
Kadlec J. Marcel Béliveau ? Sylvie Granger: Savoureuses expressions québécoises. AUPO, Philologica 83, Canadiensia 1. 2004.
Kadlec J. Bauer, J.: Les Minorités au Québec. Cizí jazyky. 2003.
Kadlec J. Claudine Bavoux: Le français de Madagascar. Časopis pro moderní filologii. 2003.
Kadlec J. Holeš, J.: Francouzská sémantika. Cizí jazyky. 2003.
Kadlec J. Louis-Jean Calvet: La guerre des langues. AUPO, Philologica 80, Romanica Olomucensia XII. 2003.
Kadlec J. Allaire, G.: La francophonie canadienne. Cizí jazyky. 2002.
Kadlec J. Jan Goes: L?adjectif. Časopis pro moderní filologii. 2001.
Kadlec J. Eluerd, R.: La lexicologie. Cizí jazyky. 2000.
Kadlec J. Kerstin Jonasson: Le nom propre. Časopis pro moderní filologii. 1997.
Kadlec J. Kerstin Jonasson: Le nom propre. Linguistica Pragensia. 1996.
Kadlec J. Claude Hagège: Le souffle de la langue. Časopis pro moderní filologii. 1995.
Kadlec J. Jean-Marcel Léard: Les gallicismes. Časopis pro moderní filologii. 1993.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Kadlec J. Analyse et comparaison des dictionnaires français et anglais disponibles sur l'Internet. Magisterská diplomová práce Bc. Denisy Šonkové: Analyse et comparaison des dictionnaires français et anglais disponibles sur l'Internet. 2010.
Kadlec J. Cestovní ruch v departementu Pyrénées-Orientales. Cestovní ruch v departementu Pyrénées-Orientales. 2009.
Kadlec J. La féminisation linguistique - en voie d'un langage plus équitable. Magisterská diplomová práce Bc. Terezy Foukalové: La féminisation linguistique - en voie d'un langage plus équitable. 2009.
Kadlec J. Vzájemné ovlivňování angličtiny a francouzštiny. Bakalářská diplomová práce Evy Novákové: Vzájemné ovlivňování angličtiny a francouzštiny. 2009.
PROJEKT
Burianová Z., Voždová M., Matoušková J., Kadlec J., Nemrava D., Riebová M., Špička J., Bianco FU., Svobodová P., Ritterová K., Bazalová M., Stoszková A., Hemzová T., Havrda P., Skříčková E., Pace B., Abanto J., Iridiani H., Ceferová K., Zmetáková J., Hasalová A. Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu. FF UP v Olomouci. 2016.
VEDENÍ PRÁCE
Kadlec J. Cestovní ruch francouzských zámořských departementů Guadeloupe a Martinik. Cestovní ruch francouzských zámořských departementů Guadeloupe a Martinik. 2010.
Kadlec J. La comparaison de la gastronomie en République Tcheque et en France. La comparaison de la gastronomie en République Tcheque et en France. 2010.
Kadlec J. La gastronomie et les vins de France. La gastronomie et les vins de France. 2010.
Kadlec J. Delokalizace frankofonních firem do Moravskoslezského kraje. Delokalizace frankofonních firem do Moravskoslezského kraje. 2009.
Kadlec J. La langue corse et bretonne comme le moyen de revendication nationale. La langue corse et bretonne comme le moyen de revendication nationale. 2009.
Kadlec J. Le tourisme des pays maghrébins. Le tourisme des pays maghrébins. 2009.
Kadlec J. Production de bière et de cidre en Bretagne en comparaison avec les autres régions françaises. Production de bière et de cidre en Bretagne en comparaison avec les autres régions françaises. 2009.
Kadlec J. Příčiny a důsledky politické krize Belgie. Příčiny a důsledky politické krize Belgie. 2009.
Kadlec J. Francais au Cameroun - Son evolution et diversification depuis l'epoque de colonisation jusqu'aujourd'hui. Francais au Cameroun - Son evolution et diversification depuis l'epoque de colonisation jusqu'aujourd'hui. 2008.
Kadlec J. Francouzská gastronomie a její odraz v České republice. Francouzská gastronomie a její odraz v České republice. 2008.
Kadlec J. La comparaison de l'exportation avec l'importation de la biere et du houblon en République tcheque et en France. La comparaison de l'exportation avec l'importation de la biere et du houblon en République tcheque et en France. 2008.
Kadlec J. Le marketing et la communication des associations. Le marketing et la communication des associations. 2008.
Kadlec J. Le Plan Marshall ou Le Programme de Rétablissement Européen et ses effets sur le relevement de l'économie française et britannique. Le Plan Marshall ou Le Programme de Rétablissement Européen et ses effets sur le relevement de l'économie française et britannique. 2008.
Kadlec J. Le vignoble français et le vin dans la vie des Français. Le vignoble français et le vin dans la vie des Français. 2008.
Kadlec J. L'enseignement du F.L.E. en considération de l'adaptation a l'environnement culturel tcheque. L'enseignement du F.L.E. en considération de l'adaptation a l'environnement culturel tcheque. 2008.
Kadlec J. L'intercompréhension et l'apprentissage simultané des langues romanes. L'intercompréhension et l'apprentissage simultané des langues romanes. 2008.
Kadlec J. Domácí zvířata v českých a francouzských příslovích a rčeních. Domácí zvířata v českých a francouzských příslovích a rčeních. 2007.
Kadlec J. Impacts économiques de l'adhésion de la République tcheque á l'Union européenne. Impacts économiques de l'adhésion de la République tcheque á l'Union européenne. 2007.
Kadlec J. Les entreprises françaises implantées en République tchéque. Les entreprises françaises implantées en République tchéque. 2007.
Kadlec J. Les Maghrébins en France - leur vie socio-économique et leur culture. Les Maghrébins en France - leur vie socio-économique et leur culture. 2007.
Kadlec J. Les véloroutes et leur développement dans la région en Moravie, Moravie du Sud et en Silésie. Les véloroutes et leur développement dans la région en Moravie, Moravie du Sud et en Silésie. 2007.
Kadlec J. Partnerské vztahy českých měst ve Francii, popřípadě v jiných frankofonních státech. Partnerské vztahy českých měst ve Francii, popřípadě v jiných frankofonních státech. 2007.
Kadlec J. Pratiques langagieres des enfants issus de l'immigration africaine en France. Pratiques langagieres des enfants issus de l'immigration africaine en France. 2007.
Kadlec J. Pojmové pole citových vztahů u Françoise Mauriaca. Pojmové pole citových vztahů u Françoise Mauriaca. 2000.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
MA Thesis KRF/MADP ZS 0
MA Thesis KRF/MADP LS 0
Foreign Language PhD - French KRF/91ADF ZS Se 0
Foreign Language PhD - French KRF/91ADF LS Se 0
Analysis of specific text KRF/AIOT LS 0
Analysis of specific text KRF/AIOT LS Se 0
Analysis of specific text KRF/AIOTN LS 0
Analysis of specific text KRF/AIOTN LS Se 0
BC Thesis KRF/BCDP ZS 0
BC Thesis KRF/BCDP LS 0
BA seminar KRF/BDS1 ZS Se 0
BA seminar KRF/BDS1 LS Se 0
BA seminar 1 KRF/BDS1N ZS Se 0
BA seminar 1 KRF/BDS1N LS Se 0
BA seminar KRF/BDS2 ZS Se 0
BA seminar KRF/BDS2 LS Se 0
BA seminar 2 KRF/BDS2N ZS Se 0
BA seminar 2 KRF/BDS2N LS Se 0
BA seminar 3 KRF/BDS3N ZS Se 0
BA seminar 3 KRF/BDS3N LS Se 0
BA seminar KRF/BSEM ZS Se 0
BA seminar KRF/BSEM LS Se 0
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJI ZS Se 1
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJI ZS 1
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJIN ZS Se 1
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJIN ZS 1
Selected chapters of French lexicology KRF/VKFLX ZS Se 1
Selected chapters of French lexicology KRF/VKFLX ZS 1
French-speaking countries 1 KRF/DKZ1N ZS 1
French-speaking countries 1 KRF/DKZ1N ZS Se 1
French-speaking countries 2 KRF/DKZ2N LS Se 1
French-speaking countries 2 KRF/DKZ2N LS 1
Specialized Seminar KRF/OS ZS 0
Specialized Seminar KRF/OS LS 0
Specialized Seminar KRF/OSEM ZS 0
Specialized Seminar KRF/OSEM LS 0
Translation Exercises 1 KRF/PC1TP ZS Cv 2
MA seminar KRF/DSEM ZS Se 0
MA seminar KRF/DSEM LS Se 0
MA seminar KRF/DSEM1 ZS Se 0
MA seminar KRF/DSEM1 LS Se 0
MA seminar KRF/DSEM2 ZS Se 0
MA seminar KRF/DSEM2 LS Se 0
Canadian French KRF/FK LS 1
Canadian French KRF/FK LS Se 1
Canadian French KRF/FKN LS 1
Canadian French KRF/FKN LS Se 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 1 KRF/VKZ1N ZS Se 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 1 KRF/VKZ1N ZS 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 2 KRF/VKZ2N LS 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 2 KRF/VKZ2N LS Se 1
Translation Practice 1 KRF/PRPX1 ZS Cv 0
Translation Practice 2 KRF/PRPX2 LS Cv 0
Seminar in Translation 3 KRF/PS3 ZS Se 2
Seminar in Translation 3 KRF/PS3N ZS Se 2
Language Policy of French-speaking Countries KRF/JPFZN LS Se 1
Language Policy of French-speaking Countries KRF/JPFZN LS 1
Lexicology 1 KRF/LEX1N ZS Se 1
Lexicology 1 KRF/LEX1N ZS 1
Lexicology 2 KRF/LEX2N LS Se 1
Lexicology 2 KRF/LEX2N LS 1
MA seminar 1 KRF/MDS1 ZS Se 0
MA seminar 1 KRF/MDS1 LS Se 0
MA seminar 2 KRF/MDS2 ZS Se 0
MA seminar 2 KRF/MDS2 LS Se 0
MA seminar 3 KRF/MDS3 ZS Se 0
MA seminar 3 KRF/MDS3 LS Se 0
Sociolinguistics of Romance Languages KRS/92ASO LS 0
Sociolinguistics of Romance Languages KRS/92ASO LS Se 0
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJIV ZS 1
Lexical Interferences between Czech and French KRF/CFJIV ZS Se 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 1 KRF/VKZ1V ZS 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 1 KRF/VKZ1V ZS Se 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 2 KRF/VKZ2V LS 1
Selected Chapters from History and Civilisation of French-speaking Countries 2 KRF/VKZ2V LS Se 1
French-speaking countries 1 KRF/DKZ1V ZS 1
French-speaking countries 1 KRF/DKZ1V ZS Se 1
Canadian French KRF/FKV LS Se 1
Canadian French KRF/FKV LS 1

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
TŘESOHLAVÁ FIF Filologie 2018
KONÍČKOVÁ FIF Filologie 2017
FRIDRICHOVÁ FIF Filologie 2012
HILDENBRAND FIF Filologie 2012
HÜNDLOVÁ FIF Filologie 2012
JANASOVÁ FIF Filologie 2013
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)