Portugalské kulturní centrum

Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury

Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury vzniklo na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2005, ve spolupráci s Velvyslanectvím Portugalské republiky a Institutem Camões, jako odborné pracoviště, jehož cílem je přispívat k propagaci portugalského jazyka a lusofonní kultury. Centrum vychází vstříc všem zájemcům o portugalský jazyk a kulturu portugalsky mluvících zemí, ať už se jedná o studenty a pedagogy Univerzity Palackého či o laickou veřejnost.

Sídlí ve stávajícím kabinetě portugalštiny na Katedře romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc.

Centrum umožňuje a zprostředkovává:

 • Informační službu pro všechny zájemce o portugalský jazyk a portugalsky mluvící země, doplněnou distribucí propagačních turistických materiálů o Portugalsku.
   
 • Krátkodobé zapůjčení všech knižních a časopiseckých titulů nacházejících se v knihovně Centra.
   
 • Krátkodobé zapůjčení audiovizuálních materiálů s lusofonní tematikou (dokumenty, celovečerní filmy, hudba apod. na DVD, VHS, CD...).
   
 • Konzultování odborné literatury v oborech lingvistika, literární teorie, beletrie, dějiny, reálie a kultura týkajících se portugalsky mluvících zemí.
   
 • Kulturní aktivity, jako jsou přednášky v češtině i portugalštině, promítání převážně portugalských a brazilských filmů v původním znění s anglickými titulky, výstavy atd. V rámci programu Centra se každý semestr konají Dny lusofonní kultury, jejichž cílem je přiblížit zejména širší veřejnosti kulturu a reálie portugalsky mluvících zemí.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)