CIFRE

III. Mezinárodní studentské kolokvium

Zveme Vás, milí kolegové, na třetí studentské vědecké kolokvium CIFRE, které pořádá katedra romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Napsali jste zajímavou diplomku, nebo právě provádíte výzkum a chtěli byste se o své výsledky podělit s ostatními? Přihlaste se! Kolokvium je otevřeno všem romanistům.

O čem se bude mluvit?

Aktuální tendence v romanistice

Tematický okruh třetího ročníku kolokvia je poměrně široký a vybízí k úvaze o současných trendech v oblasti lingvistiky, didaktiky nebo literárních a kulturních studií. Návrhy příspěvků, o maximální délce 300 slov, posílejte přes registrační formulář do 31. prosince 2021.

Jak se bude mluvit?

  • francouzsky, italsky, portugalsky, španělsky

Čas a místo konání:

  • 17.–18. března 2022
  • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
  • Pozn.: Pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace, kolokvium se bude konat v online prostředí

Kdo se může přihlásit?

  • Jako přednášející se může přihlásit kdokoliv, kdo je studentem magisterského nebo doktorské programu zaměřeného na románské jazyky a literaturu.

Kdo je pořadatel?

  • Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Registrační formulář:

https://forms.office.com/r/fwcL7PmWnc


Organizační tým:

Barbora Povová, Gabriel Kýr, Daniela Podhajská, Zuzana Jurajdová, Stanislav Pisklák, Daniela Zelková, Kateřina Ritterová


Kontaktní e-mailová adresa:

cifre.olomouc@upol.cz 

 

Více informací na stránce konference